Pentru viitoarele alegeri Partidul Adevăr și Dreptate cere votul cetățenilor români pentru a accede in Parlamentul României, unde va acționa cu tenacitate în următoarele cinci mari direcții notate de la I la V.

I. REFORMA CONSTITUȚIONALĂ. PRIMA ETAPĂ I.

1. Revizuirea Constituției, pentru garantarea suveranității cetățenilor prin promovarea Proiectului civic „Popor suveran, popor liber” (Proiect existent: https://mpdd.ro/popor-suveran-popor-liber/).
2. Revizuirea Constituției, în vederea consolidării Familiei și a Instituției căsătoriei prin susținerea și promovarea Proiectului civic „Familia, piatra de temelie a societății” (Proiect existent: https://mpdd.ro/familia-naturala-piatra-de-temelie-a-societatii/ )
3. Revizuirea Constituției, în vederea interzicerii candidaturii la nivel central (pentru funcția de Președinte al României sau parlamentar) sau nominalizări pentru funcții de înaltă demnitate în Stat (Prim-ministru, Ministru, Secretar de Stat) a persoanelor cu multiplă cetățenie. (Proiect existent. Vezi art.37 alineat (4): https://pad-dd.ro/drept-ales/).
4. Revizuirea Constituției pentru implementarea principiilor punctului 8 al Proclamației de la Timișoara, în spiritul și litera lui (Proiect existent. Vezi art.37 alineat (3) https://pad-dd.ro/drept-ales/)
5. Revizuirea Constituției, prin care să se reglementeze foarte clar și fără echivoc cele necesare referitoare la proprietatea publică și privată. ( Proiect existent: https://pad-dd.ro/proprietatea/ )
6. Revizuirea Constituției pentru implementarea Parlamentului unicameral cu o reprezentare de maximum 300 de parlamentari. (Proiect existent: https://pad-dd.ro/parlament-unicameral/).
7. Revizuirea Constituției pentru reducerea imunității parlamentare după modelul suedez. (Proiect existent: https://pad-dd.ro/imunitatea-parlamentara/ )

II. REFORMA CLASEI POLITICE.

1. Elaborarea unei noi Legi electorale care să reglementeze scăderea pragului electoral la 2% sau chiar eliminarea lui pentru 3 legislații, reducerea la maximum 30 000 a numărului de semnături necesare participării la alegeri.
2. Elaborarea unei noi Legi a finanțării partidelor politice pe model european, care să reducă drastic subvențiile acordate de la Buget partidelor parlamentare O Lege care să elimine avantajele partidelor parlamentare în raport cu celelalte partide atunci când este vorba despre competiție electorală și prin care să fie abrogate aberațiile actuale legate de controlul financiar al partidelor neparlamentare, de cuantumul sancțiunilor pecuniare uriașe, complet disproporționate cu veniturile acestora, măsuri menite să descurajeze noile partide.
3. O nouă Lege a votului prin corespondență care să permită acest tip de vot la toate tipurile de alegeri și la referendumuri pentru toți cetățenii cu drept de vot oriunde s-ar afla.
4. Modificarea legii audio-vizualului astfel încât în campania electorală toate partidele participante să beneficieze de timpi de antenă egali, în mod real.

III. REFORMA JUSTIȚIEI.PRIMA ETAPA.

1. Depolitizarea totală a Justiției.
2. Șefi de Parchete, Judecătorii Curții Constituționale a României , să fie numiți exclusiv pe bază de concurs, pe criterii de competență, experiență, rezultate, istoric curat.
3. Curtea Constituțională a României să devină o Secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
4. Curățarea Instituțiilor Puterii Judecătorești, Justiției, de elemente incompetente și corupte, primenirea lor cu oameni competenți și morali.
5. Justiția, Legile țării trebuie să funcționeze având în centrul său interesele legitime ale omului, ale familiei, ale țării și ale națiunii.
6. Vrem o Justiție competentă, coerentă și morală în care adevărul și dreptatea să fie, în mod real, principii de bază.
7. Legi clare și drepte. Simplificarea sistemului legislativ.

IV. REFORMA ECONOMIEI NAȚIONALE. PRIMA ETAPĂ.
1. Reducerea prin lege a exportului de materii prime, neprelucrate, sau prelucrate la nivel redus, și încurajarea exporturilor de produse finite care încorporează un nivel înalt de prelucrare.
2. Dezvoltarea industriei autohtone.
3. Promovarea unei noi Legi Unitare a Agriculturii. Trecerea la o agricultură ecologică. Stabilirea celor necesare dezvoltării micii gospodării țărănești, a fermelor mici și mijlocii. Stipularea în Lege a reglementărilor necesare în ceea ce privește vânzarea terenurilor agricole care trebuie protejate după cele mai înalte standarde europene. Abrogarea Legii 17/2014.
4. Limitarea prin lege a dimensiunilor exploatațiilor agricole pe model olandez.
5. Sprijinirea prin măsuri economice și administrative a asociațiilor de producători pentru prelucrarea în comun a produselor și organizarea desfacerii.
6. Elaborarea unei noi Legi a Silviculturii după modelul austriac sau german.
7. Elaborarea unei noi Legi a apelor în conformitate cu standardele europene în domeniu.

V. MĂSURI FISCALE. PRIMA ETAPĂ.

1. Stabilirea unui „moment al adevărului” prin completarea de către fiecare cetățean român a unei declarații de avere, pe modelul declarațiilor solicitate funcționarilor publici cu funcții de conducere. Această declarație va permite confiscarea diferențelor de avere care nu pot fi justificate.
2. Introducerea declarației anuale de venit pentru toți cetățenii.
3. Introducerea deducerilor și a rambursărilor pentru cheltuielile familiale din domeniile educației, renovării și reabilitării clădirilor, precum și alte domenii considerate prioritare pentru societate.
4. Mutarea centrului de greutate de pe impozitarea muncii pe impozitarea proprietății, în special a proprietății de lux și a celei generatoare de venituri, pe model german.
5. Codul fiscal trebuie să fie coerent, stabil, și să prevadă taxe și impozite reduse ca număr. O taxă este justificată doar dacă produce venituri mai mari decât cheltuielile necesare pentru colectarea sa.
6. Eliminarea birocrației din sistemul fiscal prin dezvoltarea unui program de urgență pentru utilizarea prioritară a fondurilor europene și a expertizei tehnologice din sectorul privat pentru digitalizarea și automatizarea sistemelor de administrație publică și pentru interconectarea bazelor de date. Implementarea principiului circulației hârtiilor și nu al oamenilor.