Pentru viitoarele alegeri Partidul Adevăr și Dreptate cere votul cetățenilor români pentru a accede in Parlamentul României, unde va acționa cu tenacitate în următoarele șase mari direcții notate de la I la VI.

I. REFORMA CONSTITUȚIONALĂ. O NOUĂ CONSTITUȚIE.

Elaborarea unei noi Constituții din care să nu lipsească:

 1. Implementarea principiilor democrației directe de tip participativ, pe model elvețian.
 2. Implementarea principiilor de funcționare a Parlamentului unicameral cu o reprezentare de maximum 1/65.000 .de cetățeni cu drept de vot.
 3. Implementarea principiilor de funcționare ale Republicii prezidențiale.
 4. Implementarea principiilor de funcționare a Puterii Judecătorești, după o nouă filozofie de funcționare a Justiției.
 5. O judicioasă separare a Puterilor în Stat.
 6. Reglementarea proprietății publice și a celei private, după modelul german.
 7. Protejarea Familiei. Susținerea proiectului civic „Familia, piatra de temelie a societății”.
 8. Implementarea principiilor punctului 8 al Proclamației de la Timișoara, în spiritul și litera lui.
 9. Interzicerii candidaturii la nivel central (pentru funcția de Președinte al României sau parlamentar) sau nominalizări pentru funcții de înaltă demnitate în Stat (Prim-ministru, Ministru, Secretar de Stat) a persoanelor cu multiplă cetățenie.

II. REFORMA CLASEI POLITICE.

1. Elaborarea unei noi Legi electorale care să reglementeze scăderea pragului electoral la 2% sau chiar eliminarea lui pentru 3 legislații, reducerea la maximum 30 000 a numărului de semnături necesare participării la alegeri.
2. Elaborarea unei noi Legi a finanțării partidelor politice pe model european, care să reducă drastic subvențiile acordate de la Buget partidelor parlamentare O Lege care să elimine avantajele partidelor parlamentare în raport cu celelalte partide atunci când este vorba despre competiție electorală și prin care să fie abrogate aberațiile actuale legate de controlul financiar al partidelor neparlamentare, de cuantumul sancțiunilor pecuniare uriașe, complet disproporționate cu veniturile acestora, măsuri menite să descurajeze noile partide.
3. O nouă Lege a votului prin corespondență, cu asigurarea unei înalte protecții a acestuia, vot care să permită acest tip de vot la toate tipurile de alegeri și la referendumuri pentru toți cetățenii cu drept de vot oriunde s-ar afla.
4. Modificarea legii audio-vizualului astfel încât în campania electorală toate partidele participante să beneficieze de timpi de antenă egali, în mod real.

III. REFORMA JUSTIȚIEI.PRIMA ETAPĂ.

1. Depolitizarea totală a Justiției.
2. Șefi de Parchete, Judecătorii Curții Constituționale a României , să fie numiți exclusiv pe bază de concurs, pe criterii de competență, experiență, rezultate, istoric curat.
3. Curtea Constituțională a României să devină o Secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
4. Curățarea Instituțiilor Puterii Judecătorești, Justiției, de elemente incompetente și corupte, primenirea lor cu oameni competenți și morali.
5. Justiția, Legile țării trebuie să funcționeze având în centrul său interesele legitime ale omului, ale familiei, ale țării și ale națiunii.
6. Vrem o Justiție competentă, coerentă și morală în care adevărul și dreptatea să fie, în mod real, principii de bază.
7. Legi clare și drepte. Simplificarea sistemului legislativ.

IV. REFORMA ECONOMIEI NAȚIONALE. PRIMA ETAPĂ.

1. Reducerea prin lege a exportului de materii prime, neprelucrate, sau prelucrate la nivel redus, și încurajarea exporturilor de produse finite care încorporează un nivel înalt de prelucrare.
2. Dezvoltarea industriei autohtone.
3. Promovarea unei noi Legi Unitare a Agriculturii. Trecerea la o agricultură ecologică. Stabilirea celor necesare dezvoltării micii gospodării țărănești, a fermelor mici și mijlocii. Stipularea în Lege a reglementărilor necesare în ceea ce privește vânzarea terenurilor agricole care trebuie protejate după cele mai înalte standarde europene. Abrogarea Legii 17/2014.
4. Limitarea prin lege a dimensiunilor exploatațiilor agricole pe model olandez.
5. Sprijinirea prin măsuri economice și administrative a asociațiilor de producători pentru prelucrarea în comun a produselor și organizarea desfacerii.
6. Elaborarea unei noi Legi a Silviculturii după modelul austriac sau german.
7. Elaborarea unei noi Legi a apelor în conformitate cu standardele europene în domeniu.

V. MĂSURI FISCALE. PRIMA ETAPĂ.

1. Stabilirea unui „moment al adevărului” prin completarea de către fiecare cetățean român a unei declarații de avere, pe modelul declarațiilor solicitate funcționarilor publici cu funcții de conducere. Această declarație va permite confiscarea diferențelor de avere care nu pot fi justificate.
2. Introducerea declarației anuale de venit pentru toți cetățenii.
3. Introducerea deducerilor și a rambursărilor pentru cheltuielile familiale din domeniile educației, renovării și reabilitării clădirilor, precum și alte domenii considerate prioritare pentru societate.
4. Mutarea centrului de greutate de pe impozitarea muncii pe impozitarea proprietății, în special a proprietății de lux și a celei generatoare de venituri, pe model german.
5. Codul fiscal trebuie să fie coerent, stabil, și să prevadă taxe și impozite reduse ca număr. O taxă este justificată doar dacă produce venituri mai mari decât cheltuielile necesare pentru colectarea sa.
6. Eliminarea birocrației din sistemul fiscal prin dezvoltarea unui program de urgență pentru utilizarea prioritară a fondurilor europene și a expertizei tehnologice din sectorul privat pentru digitalizarea și automatizarea sistemelor de administrație publică și pentru interconectarea bazelor de date. Implementarea principiului circulației hârtiilor și nu al oamenilor.

VI. REFORMA MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE.

 1. Promovarea unei Legi a salarizării bugetarilor, care să stabilească în mod foarte clar, un raport echitabil între cel mai mic salariu existent în România (format din salariul minim si eventualele venituri asimilate salariului respectiv) și cel mai mare (format din salariul propriu-zis și eventualele venituri asimilate lui), raport care nu trebuie să fie mai mare de 1/7, într-o primă etapă, iar apoi adus la nivelul celor existente în statele dezvoltate ale Uniunii Europene.
 2. Drepturile și obligațiile angajatului, dar și ale angajatorului, trebuie să fie stabilite după criterii morale care să consfințească o colaborare corectă de ambele părți, iar aceste criterii trebuie să corespundă, în mod esențial, următorului principiu: respectul acordat muncii și demnității umane este sacru.
 3. Promovarea și legiferarea unui nou sistem de calcul al pensiilor care să aibă la bază principiul solidarității sociale și nu a contributivității. Un sistem care să țină cont în mod real de posibilitățile Economiei și practicile existente în Statele dezvoltate ale Uniunii Europene. Raportul între cea mai mică pensie din România și cea mai mare nu trebuie să fie mai mare de 1/4.
 4. Reglementarea nivelului și destinației pensiilor speciale. Acestea să fie atribuite doar categoriilor sociale în drept să le primească, după modelul existent și în celelalte State ale Uniunii Europene. 
 5. Impozitarea cu 100% a sumelor care depășesc cuantumul pensiei maxime, rezultate din aplicarea noii Legi a pensiilor și dirijarea sumelor rezultate spre fondul național de pensii de Stat.
 6. Reorganizarea Sistemului de Asistență Socială în conformitate cu practicile existente în Statele dezvoltate ale UE.