Vânzând terenurile agricole către străini ne vindem, practic, țara!  Este o realitate cruntă pe care autoritățile române nu o văd sau nu vor să o vadă.

In acest moment, peste 63% din terenurile din România aparțin străinilor, după cum se vede mai jos. Iată principalii „investitori” în domeniu. Punem ghilimele de rigoare la investitori întrucât, în primul rând, țara are extrem de puțin de câștigat în urma acestor tranzacții, iresponsabile zicem noi, iar marea majoritate a acestora sunt cel puțin dubioși.
Italia 23,4%, Germania 15,5 %, Tarile arabe 10%, Ungaria 8,2%Spania 6,2%.
 

Nici o țară din UE nu a vândut mai mult de 5% din suprafața terenurilor lor, arată un studiu realizat de către Transnațional Institute pentru Parlamentul European în mai 2015 referitor la acapararea terenurilor agricole. Cu excepția României, care datorită acestui fapt a fost, de altfel,  atenționată public de către Parlamentul European în această direcție. 

În timp ce Franța a creat o multitudine de mecanisme de protecție a patrimoniului funciar francez, fiind campioana Uniunii Europene la protejarea gliei franțuzești, România se află la polul opus și are foarte multe hibe permițând acțiuni speculative la scară industrială, în special prin intermediul structurilor juridice.  Iată ce spune renumitul specialist în Agricultură profesorul Avram Fițiu din Cluj-Napoca, făcând o paralelă între România și Franța în ceea ce privește protecția asupra terenurilor:

„Mecanismele de protecție funciară împotriva cumpărării de teren agricol de către străini în Franța, sunt multiple: 

Fixarea prețului de referință.

Pentru evitarea speculației cu teren agricol Comisia Județeană de Orientare Agricolă (CJOA) ajustează un preț de referință județean pe baza unui Observator Național gestionat de SAFER, lucru inexistent în România.

Fixarea limitei de suprafață pentru cumpărare.

Suprafața maximă pe care teoretic un străin o poate cumpăra este echivalentă cu suprafața de referință a fermei sectoriale decisă de către fiecare C.J.O.A. (Comisie Județeană de Orientare Agricolă); (la noi se cumpără cu miile, zecile de mii de hectare n.n). 

Refuzarea autorizației de cumpărare în Franța!

Franța a imaginat o serie de situații în care se refuză acordarea autorizației de cumpărare de teren agricol de către străini: 

Condiții limitative referitoare la structura juridică a solicitantului.

România nu a impus nici o limitare în funcție de statutul cumpărătorului permițând acțiuni speculative la scară industrială în special prin intermediul structurilor juridice.

În Franța, unde majoritatea fermelor sunt familiale, se cumpără pământul de către agricultori francezi cu structuri juridice specifice și astfel sunt evitate riscurile create de către speculațiile străinilor ce au de regulă structuri juridice anonime pentru ascunderea identității reale a cumpărătorilor. 

Condiții limitative referitoare la nivelul minimal de pregătire agricolă.

România nu a impus restricții față de nivelul de pregătire al cumpărătorului.

În Franța pregătirea minimală și experiența este parte componentă a statutului agricultorului.

Condiții limitative referitoare la locuirea în țară pe o durată minimă anterioară.

România nu a impus prin Lege condiții legate de locuirea minimală în țară, anterior actului de cumpărare.

În Franța un rezident originar dintr-o altă țară U.E., ce nu poate dovedi că a locuit între 3 și 10 ani în țara de adopție nu poate cumpăra teren agricol.

Condiții limitative referitoare la vânzarea de părți sociale.

În România Legea 17/2014 nu a creat mecanisme de control a vânzărilor de părți sociale sau acțiuni din societăți.

În timp ce în România Legea 17/2017 dă posibilitatea oricărui tip de societate, în țările UE s-au creat diferite mecanisme de control a vânzării/cumpărării de terenuri de către societăți comerciale:

În Franța, SAFER își exercită dreptul de preemțiune în cazul vânzării către străini de parți sociale sau de acțiuni de către societăți comerciale ce dețin active și terenuri agricole.

Condiții limitative legate la accesul la cumpărare prin intermediul arendării.

În România Legea 17/2014 nu a creat mecanisme de intervenție funciară în cazul terenurilor arendate, ca formă insidioasă de acces la cumpărare de fond funciar. În România s-au creat condiții de discriminare pozitivă pentru cetățenii străini prin introducerea arendașului ca preemtor, faza insidioasă de acces la fondul funciar. Nu s-a realizat o corelație cu Legea Arendei precum în alte state europene.

În Franța, prețul arendei sau închirierii se încadrează între limite minime și maxime, fixate de către fiecare administrație județeană (departamentală) și ține cont în procent de 60 % de evoluția veniturilor țăranilor și 40 % în funcție de costurile vieții cotidiene.

Condiții limitative legate de lista neagră a cumpărătorilor.

În România Legea 17/2014 nu a creat o listă neagră cu persoane și structuri care să nu aibă acces la piața funciară din România.
Franța ca și alte țări europene are o listă neagră cu structuri si persoane ce nu pot cumpăra teren agricol: bănci, asiguratori, fonduri de investiții, fonduri de pensii, alte structuri speculative.

Condiții limitative legate de vânzarea terenului în intravilan.

În România Legea 17/2014 deschide o cutie a Pandorei în ceea ce privește speculația cu terenurile agricole din intravilan ce nu sunt vizate de această lege. În România în zona montană, structura intravilană a comunelor formate din sate răsfirate, deține mare parte din terenurile agricole ale comunei comparativ cu zonele de câmpie și colinare în care extravilanul este majoritar. Astfel se creează o presiune speculatorie pe vatra satului în special în cătunele izolate pe cale de deșertificare umană.”, 

Profesorul Avram Fițiu încheie și spune cu un evident gust amar din care răzbate deznădejdea:

„Cu o astfel de clasă politică iresponsabilă și trădătoare de țară, România a devenit o colonie alimentară, funciară și extractivă pentru țările Uniunii Europene. În istorie, coloniile ce vând materie primă și cumpără materie finită, nu rezistă mai mult de 20-30 de ani fără să le fie schimbată cultura, limba și numele țării.” 

Partidul Adevăr și Dreptate, militează pentru modificarea Legii 17/2014 în spiritul și litera Legi franceze din domeniu. De asemenea, PAD militează pentru:

1. Transformarea Agriculturii românești, prin Lege într-o agricultură organică, ecologică și stipularea în aceeași Lege a faptului că, în ceea  ce privește producția agricolă, se exportă doar ceea ce depășește necesarul aprovizionării interne,  asigurării securității alimentare a populației României, în mod exclusiv, din producția internă alimentară.
2.  Mărirea impozitului pe hectar în cazul terenurilor agricole nelucrate de minimum 20 de ori.
3.  Introducerea în Legea 17/2014 a faptului că fermierii români, companiile românești, persoanele fizice române, și în ultimă instanță Statul, au drept de premțiune la cumpărarea suprafețele de teren agricol puse în vânzare. 
 

ROMÂNIA ÎNAINTE DE TOATE!
Partidul Adevăr și Dreptate