(Dacă doriți un dialog direct pe această temă intrați în acest grupul nostru whatsapp de dialog. Vor avea loc, de trei ori pe săptămână dezbateri pe această temă, iar linkul de conectare pe platforma de conferințe online, ZOOM, in zona privată, îl veți găsi doar aici: https://chat.whatsapp.com/HSgPKeS48DCGEygDCsKgqQ)

Soluția cea bună pentru România, pentru români, poate fi găsită acolo unde inteligența se împletește în mod armonios cu înțelepciunea.

Soluția cea bună pentru România, pentru români, poate izvorî de acolo de unde Iubirea înlocuiește ura, virtuțile înlocuiesc carențele, curajul înlocuiește frica, iar Lumina înlătură întunericul.

Soluția cea bună pentru România, pentru români, se află în sufletul chinuit dar curat al neamului nostru și nu în creierele abrutizate de aburii „înălțimilor” deșarte ale unor personaje mai mult sau mai puțin vizibile.

Soluția cea bună pentru România, pentru români poate fi găsită în înțelepciunea și buna intuiție a poporului ei tăcut, onest, cumsecade, popor care, în final, renăscut, va fi cu certitudine decisiv.

De aceea noi, cei din Partidul Adevăr și Dreptate, am ales să dăm putere cetățenilor țării. În această direcție, milităm pentru implementarea principiilor democrației directe, moderne, într-o nouă Constituție a României, al cărui proiect l-am elaborat deja sub denumirea de „Constituția renașterii”.

Partidul Adevăr și Dreptate militează, așadar, pentru un sistem democratic care îmbină principiile de esență ale democrației directe cu cele ale democrației reprezentative autentice.

Democrația, prin cea mai înaltă formă de manifestare a sa, democrația directă, este unica garanție (reală) a suveranității cetățenilor, care într-un astfel de sistem democratic se manifestă plenar prin referendum.

Referendumul constituie forma și mijlocul de exprimare a voinței suverane a cetățenilor, fără nicio o îngrădire, conform Constituției și a legilor.

În sistemul democratic promovat de P AD referendumul național, conform recomandărilor Comisiei de la Veneția, se validează indiferent de numărul participanților la vot, varianta care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate, fiind adoptată.

Cetățenii cu drept de vot își vor putea exprima voința, în mod regulat, în cadrul a patru referendumuri anuale, organizate în prima duminică a lunilor martie, iunie, septembrie și decembrie.

Nu se vor organiza referendumuri dacă nu există acte normative, inițiative cetățenești, care să îndeplinească condițiile pentru a putea fi supuse votului popular.

Nicio autoritate a statului nu va putea împiedica cetățenii să-și exprime voința prin referendum, în condițiile în care inițiativele lor sunt desfășurate conform legii.

Și acum, să vedem ce pot face cetățenii țării într-un sistem democratic, ca cel promovat de PAD…

În ceea ce privește inițiativa legislativă, cetățenii pot promova inițiative legislative de revizuire a Constituției, de modificare totală sau parțială a acesteia.

Pentru programarea la referendum național a acestor inițiative sunt necesare un număr de 500 000 de semnături

Cetățenii pot promova, de asemenea, legi noi sau pot modifica legi.

Pentru programarea la referendum național a unor astfel de inițiative cetățenești sunt necesare un număr de 100 000 de semnături

Parlamentul va putea opune, oricărei inițiative legislative, oricărui proiect de lege promovat de cetățeni o altă formă a proiectului, diferită de cea a acestora, dar nu se va putea opune ajungerii inițiativelor acestora la referendum.

Dacă Parlamentul va adopta o formă a proiectului de lege, diferită de cea propusă de către, cetățeni, în cadrul referendumului vor fi supuse aprobării două variante: 

a) forma proiectului de lege propus prin inițiativa cetățenească;

b) forma proiectului de lege adoptat de Parlament.

Va fi adoptată varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi.

Cetățenii pot promova, de asemenea, proiecte de hotărâri la nivelul consiliilor locale sau județene.

Pentru programarea la referendum local/județean, după caz, a acestor inițiative, sunt necesare un număr de semnături egal cu  5% din numărul total al cetățenilor cu drept de vot din unitatea administrativă respectivă.

Consiliul local/județean, va putea opune proiectului de hotărâre promovat de cetățeni o altă formă a proiectului, diferită de cea a acestora, dar nu se va putea opune ajungerii lui la referendum local/județean.

Dacă Consiliul Local/Județean, va adopta o formă a proiectului de hotărâre, diferită de cea propusă de către cetățeni, în cadrul referendumului vor fi supuse aprobării două variante:

a) forma proiectului de hotărâre propusă prin inițiativa cetățenească;

b) forma proiectului de hotărâre adoptată de consiliul județean, local.

Va fi adoptată varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi.

În continuare vă voi prezenta, pe scurt, inițiativa de respingere.

La nivel central, național, cetățenii pot promova inițiative de respingere a unor legi și hotărâri adoptate de Parlament, pot promova inițiative de respingere a actelor juridice încheiate de puterea executivă, acte care vizează bunuri proprietate publică, pot promova inițiative de respingere a unor decrete emise de Președintele României.

Pentru ca aceste inițiative să fie programate la referendum,  este necesar ca ele să fie sprijinite de 100 000 de semnături ale cetățenilor cu drept de vot.

La nivel local, cetățenii, pot promova, de asemenea, inițiative de respingere a hotărârilor consiliilor locale sau județene, inițiative de respingere a dispozițiilor Primarilor sau ale Președinților consiliilor județene.

Sunt necesare pentru programarea acestor inițiative la referendum local/județean, un număr de semnături egal cu  5% din numărul total al cetățenilor cu drept de vot din unitatea administrativă respectivă.

Și acum în câteva cuvinte vă voi prezenta inițiativa cetățenească de demitere a unor demnitari ai statului.

La nivel central, cetățenii pot promova și inițiative de demitere a Președintelui României.

Sunt necesare pentru programarea la referendum național a inițiativei un număr de 500 000 de semnături.

La nivel local, cetățenii pot promova inițiative de demitere Primarului sau a Președintelui consiliului județean.

Sunt necesare pentru programarea inițiativei la referendum local / județean.

un număr de semnături egal cu 5% din numărul total al cetățenilor cu drept de vot din unitatea administrativă respectivă.

O altă formă de manifestare a cetățenilor într-un regim al democrației directe, în forma promovată de PAD, este inițiativa cetățenească de dizolvare a legislativului.

Astfel, la nivel central, ei pot promova inițiative de dizolvarea Parlamentului.  Sunt necesare 500 000 de semnături pentru programarea inițiativei la referendum național.

De asemenea, la nivel local/județean, cetățenii pot promova inițiative de dizolvare a consiliului local sau județean.

Sunt necesare pentru programarea acestor inițiative la referendum local/județean, după caz, un număr de semnături egal cu  5% din numărul total al cetățenilor cu drept de vot din unitatea administrativă respectivă.

Într-un sistem democratic precum cel promovat de PAD cetățenii pot solicita

aderarea la organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale (spre exemplu: UE sau NATO), precum și retragerea din acestea

Sunt necesare 500 000 de semnături pentru programarea inițiativelor cetățenești respective la referendum național.