Proiect de modificare statut…

Capitolul III

Structurile Partidului Adevăr și Dreptate
Funcții ale PAD

Art.23. Partidul Adevăr și Dreptate este organizat pe criteriul administrativ teritorial, iar unitatea sa de bază este sucursala.

Art.24. Structurile Partidului Adevăr și Dreptate.

 1. Partidul Adevăr și Dreptate are trei structuri:
  a. structura națională – organizația națională;
  b. structura județeană – filiala;
  c. structura locală – sucursala.

Art. 25. Structura națională a PAD.

 1. Este formată din următoarele organe:
  a. adunarea generală națională (AGN);
  b. consiliul național director (CND);
  c. secretariatul general național (SGN);
  d. trezoreria națională a PAD;
  e. comisia națională de arbitraj și disciplină (CNAD);
  f. comisia națională de promovare (CNP);
  g. comisia națională de control intern (CNCI);
  h. „guvernul alternativ”(GA);
 2. Structura națională coordonează partidul la nivel național.
 3. Definirea, componenta și competențele organismelor de decizie și conducere executivă la nivel național ale PAD sunt descrie la capitolul IV al acestui Statut.

Art.26. Structura județeană – filiala PAD.

 1. Este formată din următoarele organe:
  a. adunarea generală a filialei;
  b. consiliul director al filialei;
  c. secretariatul general al filialei;
  d. trezoreria filialei;
  e. comisia de arbitraj și disciplină a filialei;
 2. filiala Partidului Adevăr și Dreptate, are sediul în municipiul reședință de județ.
 3. filiala PAD coordonează partidul la nivel județean.
 4. Definirea, componenta și competențele organelor de decizie și conducere executivă la nivel județean ale PAD sunt descrie la capitolul IV al acestui Statut.

Art. 27. Structura Locală – sucursala PAD.

 1. Este formată din următoarele organisme:
  a. adunarea generală a sucursalei;
  b. consiliul director al sucursalei;
  c. secretariatul sucursalei;

Art. 28. Funcții în Partidul Adevăr și Dreptate.

 1. Funcții de conducere:
  a. președinte al PAD și al Consiliului Național Director;
  b. prim-vicepreședinte al PAD și al Consiliului Național Director;
  c. vicepreședinte al PAD și al Consiliului Național Director:
  d. membru al Consiliului Național Director;
  e. președinte Filială și al consiliului director al filialei;
  f. vicepreședinte Filială și al consiliului director al filialei;
  g. membru al consiliului director al filialei;
  h. delegații permanenți ai filialelor la Adunarea Generală Națională a membrilor;
  i. Președinte al sucursalei și al consiliului director al sucursalei;
  j. vicepreședinte al sucursalei;
  k. membru al consiliului director Local.
 2. Funcții de evidentă și comunicare internă:
  a. secretar General;
  b. secretar General adjunct;
  c. membru al Secretariatului General;
  d. secretar al filialei;
  e. secretar adjunct al filialei ;
  f. membru al Secretariatului filialei;
  g. secretar al sucursalei;
  h. secretar adjunct al sucursalei;
 3. Funcții administrativ-financiare, gestionare patrimoniu.
  a. trezorier național;
  b. trezorier național adjunct;
  c. trezorier Filială;
  d. trezorier adjunct Filială.
 4. Funcții de jurisdicție internă:
  a. președinte al Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină;
  b. vicepreședinte al Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină;
  c. membru al Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină;
  d. președinte al Comisiei de Arbitraj și Disciplină al filialei;
  e. vicepreședinte al Comisiei de Arbitraj și Disciplină al filialei;
  f. membru al Comisiei de Arbitraj și Disciplină al filialei.
 5. Funcții de control:
  a. președinte al Comisiei Naționale de Control Intern;
  b. vicepreședinte al Comisiei Naționale de Control Intern;
  c. membru al Comisiei Naționale de Control Intern
 6. Funcții de promovare a PAD:
  a. președinte al Comisiei naționale de Promovare;
  b. vicepreședinte al Comisiei Naționale de Promovare;
  c. Membru al Comisiei Naționale de Promovare;
 7. Funcții consultative:
  a. președinte al „Guvernului Alternativ”;
  b. vicepreședinte al „Guvernului Alternativ”;
  c. președinte de departament în „Guvernul Alternativ”;
  d. vicepreședinte de departament în „Guvernul Alternativ”;
  e. membru departament, în „Guvernul Alternativ”.