Partidul Adevăr și Dreptate

Statut PAD

Statut

Introducere - Dispoziții generale

Art. 1.  Denumirea integrală: Partidul Adevăr și Dreptate.

Art. 2.  Denumirea prescurtată: PAD.

Art. 3.  Descrierea semnului permanent:

1.    Semnul permanent al Partidului Adevăr și Dreptate este compus dintr-un simbol solar, autohton, de sorginte dacică, în mijlocul căruia sunt trecute inițialele partidului: PAD.

2.    Fondul semnului permanent al Partidului Adevăr și Dreptate este alb.

3.    Contururile simbolului sunt galbene și  inițialele (PAD) sunt albastre.

4.    Semnul permanent al Partidului Adevăr și Dreptate este inscripționat pe toate însemnele și documentele oficiale, precum și pe toate materialele de promovare.

5.    Semnul electoral al Partidului Adevăr și Dreptate este identic cu semnul permanent.

6.    Semnul permanent și electoral al PAD poate fi modificat doar de Adunarea Generală Națională a membrilor la propunerea Consiliului Național Director.

7.    Semnul permanent și electoral al Partidului Adevăr și Dreptate poate fi modificat cu minim șase (6) luni înainte de alegeri, conform legii.

8.    Drapelul partidului este format din trei culori dispuse pe orizontală, (de jos începând: galben, alb, albastru), având în centru simbolul PAD. Drapelul partidului poate fi modificat de Adunarea Generală Națională  a membrilor.

9.    Semnul permanent, Imnul și drapelul Partidului Adevăr și Dreptate sunt aprobate de către Adunarea Generală Națională a membrilor.

10.    Culorile Partidului Adevăr și Dreptate sunt: galben (cod Pantone Process Blue C), alb și albastru (cod Pantone 605).

Art. 4.  Semnul permanent, sub formă grafică, alb-negru și color, se găsește în anexa nr.1, împreună cu forma grafică a drapelului Partidului Adevăr și Dreptate.

Art. 5.  Ziua Partidului Adevăr și Dreptate. 

1.    Ziua PAD se sărbătorește, în fiecare an, în data de 21 Iunie. 

Art. 6. Sediul Central al Partidului Adevăr și Dreptate.

1.    Sediul Central al Partidului Adevăr și Dreptate se află în Timișoara pe strada Intrarea Doinei nr. 31 ap. 9 et. III.

2.    Adresa Sediului Național poate fi schimbată prin hotărârea Consiliului Național Director al PAD.

Art. 7. Partidul Adevăr și Dreptate urmărește numai scopuri politice. 

1.    Scopurile politice ale Partidului Adevăr și Dreptate sunt strâns legate de dezvoltarea armonioasă și sustenabilă a tarii, de renașterea materială și spirituală a poporului său, printr-o reformă generală, profundă, a tuturor structurilor societății românești.

2.    Partidul Adevăr și Dreptate are o doctrină de centru fundamentată pe grija fată de cetățean, familie, popor, țară și națiune.

Art. 8.  Partidul Adevăr și Dreptate este un partid politic, persoană juridică de  drept public, organizată în conformitate cu prevederile Constituției României, Legii partidelor politice, Statutului, precum și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, adoptat pe baza acestora.

Art. 9. Partidul Adevăr și Dreptate promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic, participă cu candidați în alegeri, la constituirea unor autorități publice și stimulează participarea cetățenilor la scrutinuri, potrivit legii în vigoare. 

Art. 10. Partidul Adevăr și Dreptate are organizații teritoriale în toată țara, în conformitate cu prevederile Constituției, cu Legea partidelor politice, cu prezentul Statut și în deplină concordanță cu orice alte dispoziții legale.

Art. 11. Partidului Adevăr și Dreptate se poate afilia la alte organizații din străinătate potrivit Legii în vigoare.

Art. 12.  Obiectivele partidului.

1.    Partidul Adevăr și Dreptate respectă și promovează valori tradiționale autohtone precum: credința, iubirea de țară și de națiune, unitatea poporului, dreptatea, moralitatea, echitatea, solidaritatea, munca, competența, respectul față de simbolurile naționale și față de Lege, dreptul de a trăi în mod demn într-o țară demnă.

2.    Partidul Adevăr și Dreptate acționează în direcția întăririi principiilor constituționale care fac referire la suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea țării, suveranitatea, solidaritatea și unitatea poporului, inalienabilitatea teritoriului României.

3.    Partidul Adevăr și Dreptate promovează și susține întărirea ordinii de drept și a tuturor principiilor de esență ale democrației.

4.    PAD militează pentru redobândirea identității naționale și consolidarea ei.

5.    Partidul Adevăr și Dreptate promovează și susține în mod ferm respectarea valorilor libertății și ale demnității umane, competența, libera exprimare, garantarea proprietății, egalitatea în fața Legii.

6.    Partidul Adevăr și Dreptate militează pentru elaborarea unor Legi clare, neinterpretabile, pentru o Justiție puternică și dreaptă.

7.    Partidul Adevăr și Dreptate promovează și susține dezvoltarea educației civice a românilor, încurajează implicarea activă a societății civile în viața țării.

8.    Partidul Adevăr și Dreptate susține necesitatea revizuirii Constituției, în sensul compatibilizării ei, în mod prioritar, cu nevoile actuale ale cetățeanului, ale țării și ale națiunii.

9.    Partidul Adevăr și Dreptate promovează și susține elaborarea unor programe, necesare reformării tuturor structurilor societății românești astfel încât aceste structuri să producă ridicarea nivelului de trai, de educație și de sănătate al poporului român, dezvoltarea sustenabilă a țării pe toate planurile, întărirea și consolidarea siguranței și suveranității naționale.

10.    Partidul Adevăr și Dreptate promovează și susține ferm măsuri menite să ducă la reducerea drastică a corupției din România, a analfabetismului și a sărăciei extreme.

11.    Partidul Adevăr și Dreptate recunoaște, promovează și susține rolul femeii în familie și în societate, egalitatea de șanse între femei și bărbați, accesul la reprezentare proporțională a femeilor în toate funcțiile existente în partid.

12.    Partidul Adevăr și Dreptate acționează pentru ocrotirea și protecția mediului.

13.    Partidul Adevăr și Dreptate, editează, realizează și difuzează publicații ori alte materiale de informare și promovare proprii.

14.    Organele de conducere ale PAD au obligația de a asigura consultarea permanentă a partidului cu cetățenii în toate problemele de interes major.

15.    Partidul Adevăr și Dreptate combate ferm orice tip de manifestare violentă, extremistă, orice afront adus națiunii, țării, poporului, simbolurilor naționale.

16.    Partidul Adevăr și Dreptate militează pentru unirea României, folosind toate căile pașnice și diplomatice, cu Republica Moldova, cu Bucovina de Nord și Ținutul Herța, considerând acest deziderat ca fiind unul firesc, de normalitate, de dreptate națională.

17.    Partidul Adevăr și Dreptate promovează și susține interesele României pe plan internațional, în cadrul organismelor internaționale.

18.    Partidul Adevăr și Dreptate militează pentru relații diplomatice trainice, pentru cooperarea cu toate puterile lumii, cu toate tarile în general și în mod special cu cele care au graniță comună cu România.

Art. 13.  Principiile generale ale activității Partidului Adevăr și Dreptate.

1.    Toate activitățile Partidului Adevăr și Dreptate se desfășoară conform legilor în vigoare ale tari și pe baza documentelor sale fundamentale care sunt: Statutul, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Programul Politic.

2.    Activitatea PAD se desfășoară după următoarele coordonate generale:

a.    păstrarea unei legături strânse, permanente și susținute cu organizațiile civice, cu poporul;

b.    libertatea de conștiință și libertatea de exprimare a opiniilor trebuie să se petreacă în mod civilizat, non-violent;

c.    solidaritatea membrilor în toate acțiunile decise de către partid pentru promovarea Programului său politic, pentru transmiterea mesajelor sale;

d.    unitatea partidului, în jurul Programului său politic și a tuturor inițiativelor sale benefice pentru țară, pentru cetățenii ei;

e.    disciplină, responsabilitate și fermitate în respectarea și aplicarea Statutului, a Programului politic, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Deciziilor și Hotărârilor adoptate de către organele PAD la toate nivelurile;

f.    în Partidul Adevăr și Dreptate disciplina este la loc de frunte, respectarea regulamentelor este obligatorie, iar cine greșește, indiferent de funcție, este sancționat cu promptitudine;

g.    fiecare membru fondator sau membru activ al partidului, indiferent de poziția pe care o are în organizație sau în afara ei, cu excepția cazurilor de forță majoră, trebuie să se implice în activitățile desfășurate de partid;

h.    Partidul Adevăr și Dreptate încheie convenții de colaborare, nu face alianțe;

i.    Partidul Adevăr și Dreptate fuzionează cu un alt partid doar în condițiile în care acesta este de acord să fie absorbit, în conformitate cu legea în vigoare precum și cu cele stabilite în aceste cazuri, în Regulamentul de Organizare și Funcționare;

j.    Partidul Adevăr și Dreptate susține toate proiectele care sunt elaborate, în mod evident, pentru binele țării și al poporului, indiferent cine este autorul proiectului, și respinge ferm orice inițiativă care aduce atingere intereselor naționale ale României;

k.    Partidul Adevăr și Dreptate, atunci când nu guvernează, practică o opoziție fermă, civilizată, bine argumentată și constructivă;

l.    PAD se sprijină din punct de vedere financiar, în mod prioritar, pe susținerea constată și responsabilă a membrilor săi, drept pentru care cotizațiile, donațiile și sponsorizările acestora, sunt principalele sale surse de venit;

m.    Partidul Adevăr și Dreptate nu negociază principii;

n.    Hotărârile și Deciziile cu privire la persoane, se adoptă, la toate nivelurile, prin vot secret, iar toate Deciziile și Hotărârile se  votează prin vot deschis, la vedere;

o.    în PAD se practică și votul electronic, modul de funcționare al acestuia fiind reglementat prin ROF.

3.    Un partid politic își justifică existenta doar prin acțiuni care arată în mod clar faptul că susține interesul poporului, al țării și al națiunii sale.

4.    Libertatea se dobândește prin acțiune unitară constructivă, adevărul prin educație, prin cunoaștere și informare corectă, dreptatea prin lege.

5.    Identitatea națională, tradițiile, patrimoniul cultural, istoric, precum și toate celelalte valori naționale, sunt garantate de Constituție, apărate prin legi drepte și clare.

6.    Iubirea de țară, competența și moralitatea, sunt principii fundamentale în ocuparea oricărui post în structurile Statului român.

7.    Renaștem ca națiune, ne dezvoltăm în mod armonios și sustenabil, doar prin propriile noastre forte, strânși uniți în jurul unor valori morale înalte, a unor idealuri luminoase.

8.    În centrul tuturor preocupărilor și acțiunilor societății românești este omul și familia sa care este alcătuită în mod fundamental dintr-un bărbat și o femeie.

9.    Proprietatea privată este garantată, intangibilă, doar atâta timp cât este dobândită licit, nu aduce pagube țării și cetățenilor ei, iar proprietarul nu produce daune prin încălcarea Legii.

10.    Economia națională este motorul dezvoltării durabile și sustenabile a țării;  ea asigură, în mod prioritar, un nivel de trai decent, cetățenilor ei.

11.    Justiția slujește, în mod real, adevărului și dreptății. Ea poate face asta, doar dacă este coerentă, independentă morală și egală pentru toți cetățenii țării.

12.    În relațiile cu alte State suntem parteneri egali, iar cu românii de pretutindeni, frați.

Capitolul I - Membrii partidului

Art. 14.  Criterii principiale.

1.    PAD, este un partid alcătuit din oameni iubitori de țară, de națiune, competenți, morali, cu viziuni moderne, un partid care promovează în toate împrejurările interesele țării și ale poporului său.

2.    PAD, cheamă în rândurile sale toți români care vor să pună umărul la dezvoltarea sustenabilă a țării, la consolidarea ei din punct de vedere material și spiritual.

3.    PAD, este partidul oamenilor cu un spirit dezvoltat al adevărului și al dreptății.

4.    Principalele criterii de selecție a celor care candidează, sau care sunt numiți în anumite  funcții în PAD, a celor care doresc să candidează în alegerile generale sau locale, în alegerile prezidențiale din România sau pentru Parlamentul European, sunt: credința, iubirea de țară, de națiune, competența, onestitatea, moralitatea, au un istoric social și profesional foarte bun, o activitate intensă, constantă în PAD precum și o vechime în acest partid de minim 3 (trei) ani. Această condiție (3 ani vechime în PAD) intră în vigoare începând cu alegerile care vor avea loc după data 01.01.2021.

5.    Toți membrii partidului care corespund criteriilor enumerate în acest articol la alineat (4) precum și legilor în vigoare, au șanse egale în a candida pentru funcțiile existente în partid, au șanse egale în a candida, în numele acestuia, pentru funcții de demnitate publică în plan intern sau extern.

6.    Un membru poate face parte dintr-o singură organizație teritorială a PAD și nu poate avea decât maxim trei funcții în partid.

7.    În Partidul Adevăr și Dreptate există trei categorii de membri:

a.    membri fondatori: participă activ la acțiunile partidului, susțin constant partidul, din toate punctele de vedere, au posibilitatea de a candida la structurile sale de conducere, au posibilitatea de ași depune candidatura pentru ocuparea unor funcții în Stat, au drept de vot decizional; 

b.    membri activi: sunt membri care participă la toate acțiunile partidului, susțin constant partidul din toate punctele de vedere, au posibilitatea de a candida pentru ocuparea de funcții în structurile sale de conducere, au posibilitatea de ași depune candidatura pentru diferite funcții în Stat, au drept de vot decizional în cadrul partidului.
c.    membri susținători: sunt membri care susțin partidul, material, moral dar și prin vot fără să aibă responsabilități în cadrul său organizatoric; au o implicare facultativă în acțiunile partidului și nu pot candida la funcții sale interne; nu-și pot depune candidatura pentru funcții în Stat. 

Art. 15. Dobândirea calității de membru al Partidului Adevăr și Dreptate.

1.    Poate să devină membru al PAD orice cetățean român cu drept de vot, din țară sau din afara granițelor țării, care  îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)    are vârsta minimă de 18 ani;

b)    recunoaște, adoptă și respectă regulile conținute în documentelor fundamentale ale partidului: Statutul, Programul Politic, Regulamentul de Organizare și Funcționare;

c)    nu se află în nici una dintre situațiile de interdicție prevăzute în Legea partidelor politice.

2.    Solicitarea dobândirii calității de membru al PAD se realizează prin completarea unei cereri tip de înscriere, care se va putea găsi și pe site-ul oficial al PAD, și care cuprinde principalele date de identitate ale persoanei, adică: nume și prenume, domiciliul stabil, seria și numărul actului de identitate, data nașterii, un număr de telefon de contact, o adresă de mail, studiile, profesia actuală/trecută, locul de muncă.

3.    De asemenea în cererea de înscriere în PAD va fi trecut, conform legii, și următorul text: Declar, pe proprie răspundere, că nu sunt membru/membră a niciunui alt partid politic.

4.    Cererea de înscriere, semnată și datată, va fi depusă/trimisă  la Secretariatul General al PAD.

5.    Solicitantul va primi un răspuns, în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la sosirea ei la Secretariatul General al PAD.

6.    Atestarea apartenenței la PAD ca și membru se face în baza eliberării carnetului de membru de către Secretariatul General al partidului, pentru fiecare persoană care a dobândit această calitate. Membrii fondatori îl primesc din oficiu. 

7.    Membrii de partid ai Filialei sunt înscriși în Registrul de Evidentă al Filialei, membrii Sucursalei sunt înscriși în Registrul de Evidență al Sucursalei, precum și în Registrul de Evidență Națională a membrilor, aceste Registre putând fiind realizate atât în format scriptic, cât și electronic, în conformitate cu metodologia stabilită de către Secretariatul General al PAD.

8.    Registrele de Evidentă a membrilor se actualizează anual.

Art. 16. O persoană nu poate deveni membru al PAD dacă:

1.    Îi este interzisă, prin Hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetățenești.

2.    Promovează sau a promovat idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranță, extremism.

3.    I s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securității în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 17. Drepturile și îndatoririle membrilor Partidului Adevăr și Dreptate.

1.    Membri fondatori și membri activi ai Partidului Adevăr și Dreptate au următoarele drepturi:

a.    să participe la ședințele PAD în cadrul cărora își pot exprima liber opiniile cu privire la activitatea partidului;

b.    să fie informați la timp și corect cu privire la activitățile partidului și a reprezentanților acestuia în instituțiile publice;

c.    să promoveze inițiative politice proprii prin dezbateri în interiorul partidului;

d.    să își exprime liber opiniile în cadrul partidului cu privire la opțiunile politice ale acestuia, la activitatea structurilor sale de conducere, precum și a reprezentanților săi în funcții numite sau alese;

e.    să își exprime în mod liber opiniile politice în afara partidului, dar numai în măsura în care ele nu contravin principiilor PAD, asumate prin Statut, Programului Politic și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

f.    să fie aleși în funcții ale PAD, în condițiile prezentului Statut și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare;

g.    să aleagă prin vot candidații pentru funcții în partid, pentru alegerile generale sau locale, pentru alegerile prezidențiale sau pentru Parlamentul European;

h.    să propună și să fie propuși pentru a candida pe listele electorale, la alegerile locale, naționale și europene, în condițiile prezentului Statut, ale  ROF și ale  legilor în vigoare;

i.    să aleagă prin vot componenta organismelor celor trei structuri de bază ale PAD;

j.    să fie consultați periodic, de către liderii partidului, în problemele politice, economice, sociale și/sau organizatorice;

k.    să participe la votul online, consultativ;

l.    să fie apărați de către PAD împotriva atacurilor și presiunilor publice injuste care le afectează imaginea și statutul social;

m.    să se apere în fața Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină, sau a Comisiei de Arbitraj și Disciplină a Filialei, atunci când fac obiectul unei sancțiuni;

n.    să participe la ședințele în care se discută problemele legate de persoana și activitatea lor în cadrul PAD;

o.    să se folosească de baza materială a partidului, dar numai în interesul acestuia;

p.    să participe la toate cursurile și taberele de pregătire politică organizate de partid;

q.    să se autosuspende din partid;

r.    să demisioneze în orice moment din partid, fără să își motiveze decizia. 

2.    Membri susținători ai Partidului Adevăr și Dreptate au toate drepturile enumerate la art.17 punctul (1) cu excepția celor de la paragrafele: (f) și (h)

3.    Orice limitare a acestor drepturi, ale membrilor PAD, în afara celor legale și statutare, este interzisă și atrage după sine răspunderea disciplinară a celor vinovați.

4.    Membri fondatori și membrii activi ai PAD au următoarele îndatoriri:

a.    să respecte Constituția și legile țării, să respecte Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare, Programul Politic al PAD;

b.    să acționeze cu fermitate pentru apărarea suveranității și a identității naționale, a tradițiilor străbune, a unității, independenței și integrității teritoriale a României, precum și pentru consolidarea prestigiului ei în lume;

c.    să promoveze în spațiul public principii ale iubirii de națiune, de țară și de neam;

d.    să cunoască și să respecte Statutul, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Programul Politic al PAD;

e.    să participe activ la susținerea candidaților PAD în alegeri;

f.    să propună planuri și proiecte legislative pentru dezvoltarea țării și ridicarea nivelului de trai al cetățenilor săi;

g.    să manifeste o activitate susținută și constructivă în partid;

h.    să își respecte colegii de partid și să se supună hotărârilor conducerii partidului;

i.    să promoveze partidul și Programul său Politic, activitatea și realizările PAD;

j.    să aducă noi membri în partid;

k.    să participe la adunările generale desfășurate în organizația din care face parte; 

l.    să participe la cursurile și taberele de pregătire politică organizate de partid;

m.    să își îndeplinească întocmai atribuțiilor prevăzute în Statut, Programul Politic și în Regulamentul de Organizare și Funcționare; 

n.    să nu atace și să nu defăimeze public PAD, conducerea acestuia, sau pe oricare alt membru; 

o.    să nu exprime în mod public, în numele partidului, opinii și păreri ce contravin principiilor și obiectivelor acestuia, conținute în Statut, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Programul Politic;

p.    să nu participe la manifestări care încalcă drepturile fundamentale ale omului sau care instigă la rasism, fascism, segregare etnică, autonomie teritorială;

q.    să dovedească unitate în cadrul partidului;

r.    să respecte libertatea de opinie și să susțină proiectele colegilor de partid;

s.    să nu aducă daune imaginii și prestigiului PAD;

t.    să contribuie la sporirea imaginii, notorietății și autorității partidului;

u.    să participe la votul online;

v.    să își plătească la timp cotizația de membru al PAD. 

5.    Membri susținători ai PAD au toate îndatoririle enunțate la art.17 punctul (4) cu excepția celor menționate la paragrafele: (g), (i), (j), (k), (l), (t) și (u).

Art.18.Membrii Partidului Adevăr și Dreptate înțeleg că primirea lor în partid, drepturile și îndatoririle conferite, sunt responsabilități asumate.

Art.19. Abateri disciplinare ale membrilor PAD.

1.    Faptele care atrag sancțiuni graduale, în funcție de gravitate, sunt:

a.    condamnarea penală, pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, în România sau în străinătate;

b.    comportament, agresiv, violent, jignitor la adresa altor membrii ai PAD;

c.    indicii temeinice privind comiterea unor fapte grave de natură penală;

d.    incompatibilitățile constatate definitiv de instanțele judecătorești;

e.    indicii temeinice privind cumpărarea sau tentativa de a cumpăra voturi, influențarea sau tentativa de a influența intenția de vot prin promisiunea de bunuri sau câștiguri de orice altă natură, potrivit legii;

f.    acțiuni ale membrilor de partid aflați în funcții publice contrare prevederilor legale privind conflictul de interese; 

g.    stabilirea, printr-o Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a calității de lucrător, colaborator sau, asimilat, colaborator al Securității în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

h.    promovarea de idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, anti-semitism;

i.    încălcarea gravă a normelor de morală publice de către membrii de partid aflați în exercitarea unor funcții în instituțiile publice;

j.    comportament public indecent, violență fizică sau amenințări la integritatea fizică a oricărui cetățean, declarații publice jignitoare;

k.    folosirea calităților oficiale de către membrii de partid, aflați în funcții publice sau de conducere, pentru obținerea de avantaje, de orice natură, pentru ei sau pentru alții;

l.    menținerea funcțiilor remunerate în cadrul sindicatelor de către membrii de partid, după ce aceștia au fost aleși în funcții publice;

m.    nedepunerea în termen legal a declarațiilor de avere și de interese, conform legii;

n.    nedepunerea declarațiilor de avere și de interese la Comisiile de Arbitraj și Disciplină de către membrii de partid înainte de numirea în funcții publice sau de depunerea candidaturii pentru funcții publice alese;

o.    asumarea unor angajamente politice, în numele și pe seama partidului, cu alte partide, asociații sau structuri profesionale fără acordul organismelor competente ale PAD sau arogarea mincinoasă de funcții, drepturi sau responsabilități în cadrul partidului;

p.    activitatea în folosul altui partid sau transmiterea de documente și discuții confidențiale adversarilor politici;

q.    acțiuni care compromit obiectivele politice majore ale partidului; 

r.    abandonarea nejustificată a responsabilităților delegate de partid sau acțiunea neglijentă în exercitarea acestora;

s.    defăimarea PAD sau luarea în derâdere a unor acțiuni ale sale;

t.    nerespectarea Hotărârilor structurilor de conducere ale partidului;

u.    refuzul nejustificat de a participa la campanile electorale ale partidului;

v.    criticarea publică a PAD și a acțiunilor sale;

w.    orice acțiune care aduce prejudicii partidului, membrilor săi, documentelor sale fundamentale.

Art. 20.  Pierderea sau încetarea calității de membru al PAD.

1.    Calitatea de membru al Partidul Adevăr și Dreptate se poate pierde automat și definitiv prin demisie, radiere, excludere, în următoarele situații:

a.    demisie unilaterală;

b.    înscrierea într-un alt partid politic sau declararea ca independent ori neafiliat politic; se consideră demisie de drept din PAD;

c.    se constată că, ulterior dobândirii calității de membru de partid, persoana se află într-o situație de incompatibilitate cu cele prezentate la art.16;

d.    în caz de deces, sau de pierdere a drepturilor electorale;

e.    în cazul în care se constată o neplată a cotizației de membru pe o perioadă mai mare de trei luni;

f.    în toate cazurile arătate la art.19 punctul (1), în conformitate cu Decizia Comisiei de Arbitraj.

2.    Excluderea din partid se hotărăște în conformitate cu prevederile statutare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, conform legii.

3.    Demisia se înregistrează la sediul organizației locale și intră în vigoare imediat, la data depunerii cererii, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză.

4.    Membrii fondatori își pierd calitatea de membri ai PAD, prin demisie sau prin excludere, în următoarele situații:

a.    apare un verdict al CNAS de colaborator al fostei securități

b.    nu au nici un fel de activitate în cadrul partidului, iar absența lor îndelungată (mai mult de șase luni), nu are o justificare obiectivă;

c.    suferă o condamnare penală cu suspendarea unor drepturi;

d.    prin acțiunile lor aduc prejudicii grave partidului.

5.    În situația în care un membru fondator al PAD demisionează sau este exclus, el își va pierde toate atribuțiile, drepturile și responsabilitățile legate de PAD, rămânând doar în istoricul partidului ca și membru fondator.

Art. 21. Sancțiunii disciplinare și procedurile prin care acestea pot fi aplicate Membrilor PAD.

1.    În toate cazurile prevăzute de Statut și de Regulamentul de Organizare și Funcționare, membrilor PAD li se poate aplica, una dintre următoarele sancțiuni:

a.    atenționare scrisă;

b.    avertisment scris; 

c.    suspendarea, pe anumite termene, a unor drepturi sau prerogative pe care un membru le poate avea  în interiorul partidului, suspendarea din funcțiile deținute; 

d.    suspendare temporară;

e.    retragerea sprijinului politic pentru reprezentanții PAD care dețin funcții în administrația publică locală, județeană sau națională;

f.    demiterea din funcțiile ocupate în partid;

g.    excluderea din partid;

2.    Calitatea de membru al PAD mai poate înceta prin demisie sau autosuspendare, ambele având efect imediat.

3.    Membrii PAD, din organele naționale, evidențiate în acest Statut la cap. III art. 25, alineat (1), paragrafele b, c, d, f, g, h, i, precum și cei aflați în Parlamentul României, Guvern sau Parlamentul European, pot fi analizați disciplinar și sancționați, pe linie de partid, de către Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină.

4.    Membrii Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină, pot fi analizați disciplinar și sancționați pe linie de partid, de către ceilalți membri ai Comisia Naționale de Arbitraj și Disciplină.

5.    Membrii PAD din organele Filialei precum și cei aflați în structurile de conducere ale administrațiilor județene pot fi analizați disciplinar și sancționați de către Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei.

6.    Membrii Comisiei de Arbitraj și Disciplină a Filialei pot fi analizați și sancționați de către Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină.

7.    Membrii PAD din organele unei Sucursale, cei aflați în structurile de conducere ale administrației locale, precum și toți ceilalți membrii simpli ai PAD din localitate pot fi analizați disciplinar și sancționați de către Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei.

Art. 22.  Procedura generală prin care sancțiunile pot fi aplicate membrilor. 

1.    În momentul în care Comisia de Arbitraj și Disciplină primește o sesizare scrisă, sau se autosesizează, asupra unei fapte care contravine Statutului, Programului Politic sau Regulamentului de Organizare și Funcționare ale PAD, ea are  obligația ca în maxim 10 (zece) zile lucrătoare să analizeze situația respectivă și să stabilească data și ora ședinței de analiză a cazului respectiv.

2.    Comisia de Arbitraj și Disciplină comunică persoanei în cauză data, ora și locul în care va avea loc ședința.

3.    Persoana respectivă se prezintă la audieri și își prezintă apărarea sau, în caz de neprezentare, cazul său se analizează în lipsă.

4.    În maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data ședinței, Comisia de Arbitraj și Disciplină se pronunță și emite o Decizie pe care o trimite/depune, în scris, la secretariatul de care aparține persoana în cauză.

5.    Secretariatul anunță imediat membrul respectiv care se va prezenta și va ridica, sub semnătură, Decizia. 

6.    În toate cazurile în care un membru primește o sancțiune de la Comisia Județeană de Arbitraj și Disciplină, are o singură cale de atac, pe care o poate declanșa în maxim 15 zile de la primirea Deciziei: Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină.

7.    CNAD va judeca în maxim 30 (treizeci) de zile contestația, după audierea contestatarului, sau în lipsă, și va emite o Decizie definitivă și irevocabilă.

8.    Decizia va fi depusă/trimisă la secretariatul Sucursalei de care aparține persoana în cauză, care va fi informată imediat despre verdictul final apoi, i se va preda, sub semnătură, documentul aferent.

9.    Deciziile CNAD, pot fi atacate doar în Adunarea Generală Națională, care va da o Hotărâre definitivă și irevocabilă. Cu excepția celor prin care CNAD admite sau respinge contestațiile împotriva Deciziilor Comisiei de Arbitraj și Disciplină a Filialei, care nu mai au nici o cale de atac. Ele sunt, așa după cum se specifică la punctul (7) al acestui articol (22),  definitive și irevocabile și sunt puse în aplicare de către Consiliul Național Director printr-o Hotărâre specială, care nu va urma procedura descrisă la art.65, punctul (10), efectul ei fiind unul imediat.

10.    Toate Deciziile Comisiilor de Arbitraj și Disciplină vor fi publice, în interiorul partidului, împreună cu motivațiile aferente, prin publicarea lor pe site-ul oficial al partidului, la rubrica informații interne.

Capitolul II - Structurile Partidului Adevăr și Dreptate Funcții ale PAD.

Art.23. Partidul Adevăr și Dreptate este organizat pe criteriul  administrativ teritorial, iar unitatea sa de bază este Sucursala.

Art.24. Structurile Partidului Adevăr și Dreptate.

Partidul Adevăr și Dreptate are trei structuri: 

a.    Structura Națională – Organizația Națională;

b.    Structura Județeană – Filiala;

c.    Structura Locală – Sucursala.

Art. 25. Structura Națională a PAD.

1.     Este formată din următoarele organe:

a.    Adunarea Generală Națională;

b.    Consiliul Național Director;

c.    Secretariatul General Național;

d.    Trezoreria Națională a PAD;

e.    Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină;

f.    Comisia Națională de Promovare;

g.    Comisia Națională de Control Intern;

h.    „Guvernul Alternativă”;

i.    Consiliul Consultativ.

2.    Structura Națională coordonează partidul la nivel național și cuprinde organele de decizie, conducere, administrare, evidență, informare, jurisdicție, gestionare a patrimoniului, comunicare, promovare, control și consultanta, amintite la art. 25 alineat (1), paragrafele a, b, c, d, e, f, g, h, i,  al acestui Statut.

3.    Definirea, componenta și competențele organismelor de decizie și conducere executivă la nivel național ale PAD sunt descrie la capitolul IV al acestui Statut.

Art.26.  Structura Județeană – Filiala PAD.

1. Este formată din următoarele organe:

a.    Adunarea Generală a Filialei;

b.    Consiliul Director al Filialei; 

c.    Secretariatul General al Filialei;

d.    Trezoreria Filialei; 

e.    Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei;

f.    Comisia de Promovare a Filialei;

g.    Comisia de Control Intern a Filialei; 

2.    Filiala Partidului Adevăr și Dreptate, are sediul în municipiul capitală de județ. 

3.    Filiala PAD coordonează partidul la nivel județean și cuprinde organele de decizie, conducere administrare, evidentă, informare, jurisdicție, gestionare a patrimoniului, comunicare, promovare și control, cu acțiune la nivel județean, organe amintite la art. 26 alineat (1), paragrafele a, b, c, d, e, f, g,  al acestui Statut.

4.    Definirea, componenta și competențele organelor de decizie și conducere executivă la nivel județean ale PAD sunt descrie la capitolul IV al acestui Statut.

Art. 27.   Structura Locală – Sucursala PAD.

1.    Este formată din următoarele organisme:

a.    Adunarea Generală a Sucursalei;

b.    Consiliul Director al Sucursalei;

c.    Secretariatul Sucursalei;

Art. 28.  Funcții în Partidul Adevăr și Dreptate.

1.    Funcții de conducere: 

a.    Președinte al PAD și al Consiliului Național Director;

b.    Prim-vicepreședinte al PAD și al Consiliului Național Director;

c.    Vicepreședinte al PAD și al Consiliului Național Director:

d.    Membru al Consiliului Național Director;

e.    Președinte Filială și al Consiliului Director al Filialei;

f.    Vicepreședinte Filială și al Consiliului Director al Filialei;

g.    Membru al Consiliului Director al Filialei;

h.    Delegații permanenți ai Filialei la Adunarea Generală Națională a membrilor;

i.    Președinte al Sucursalei și al Consiliului Director al Sucursalei;

j.    Vicepreședinte al Sucursalei;

k.    Membru al Consiliului Director Local. 

2.    Funcții de evidentă și comunicare internă: 

a.    Secretar General;

b.    Secretar General adjunct;

c.    Membru al Secretariatului General;

d.    Secretar al Filialei;

e.    Secretar adjunct al Filialei ;

f.    Membru al Secretariatului Filialei;

g.    Secretar al Sucursalei;

h.    Secretar adjunct al Sucursalei;

3.    Funcții administrativ-financiare, gestionare patrimoniu.

a.    Trezorier național;

b.    Trezorier național adjunct;

c.    Trezorier Filială;

d.    Trezorier adjunct Filială.

4.    Funcții de jurisdicție internă: 

a.    Președinte al Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină;

b.    Vicepreședinte al Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină;

c.    Membru al Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină;

d.    Președinte al Comisiei de Arbitraj și Disciplină al Filialei;

e.    Vicepreședinte al Comisiei de Arbitraj și Disciplină al Filialei;

f.    Membru al Comisiei de Arbitraj și Disciplină al Filialei. 

5.    Funcții de control:

a.    Președinte al Comisiei Naționale de Control Intern;

b.    Vicepreședinte al Comisiei Naționale de Control Intern;

c.    Membru al Comisiei Naționale de Control Intern 

d.    Președinte al Comisiei de Control Intern a Filialei;

e.    Vicepreședinte al Comisiei de Control Intern a Filialei;

f.    Membru al Comisiei de Control Intern a Filialei.

6.    Funcții de promovare a PAD:

a.    Președinte al Comisiei naționale de Promovare;

b.    Vicepreședinte al Comisiei Naționale de Promovare;

c.    Membru al Comisiei Naționale de Promovare;

d.    Președinte al Comisiei Promovare a Filialei;

e.    Vicepreședinte al Comisiei de Promovare a Filialei;

f.    Membru al Comisiei de Promovare a Filialei.

7.    Funcții consultative: 

a.    Președinte al „Guvernului Alternativă”;

b.    Vicepreședinte al „Guvernului Alternativă”;

c.    Președinte de departament în „Guvernul Alternativă”;

d.    Vicepreședinte de departament în „Guvernul Alternativă”;

e.    Membru departament, în „Guvernul Alternativă”;

f.    Președinte al Consiliului Consultativ;

g.    Membru al Consiliului Consultativ.

Art. 29. Angajamentul solemn al membrilor care dețin funcții în PAD, depus la început de  mandat. 

1.    Întotdeauna după alegerea sa într-o a numită funcție,  orice membru al PAD va rosti în fața tuturor celor prezenți, în cadrul unei solemnități, stând între drapelul țării și cel al partidului, următorul angajament: 

Eu… (numele și prenumele) mă angajez acum să slujesc cu abnegație, întotdeauna și în orice împrejurare, interesele națiunii mele. Mă angajez să-mi slujesc cu credință țara și poporul, să depun toate eforturile necesare pentru punerea în aplicare a Programului Politic al Partidului Adevăr și Dreptate, să respect cu strictețe Statul și Regulamentul său de Organizare și Funcționare.
Dumnezeu să binecuvânteze România! Dumnezeu să binecuvânteze poporul român! 
 

Capitolul III - Definirea organelor PAD, componenta și competențele lor.

Art. 30.  Sucursala PAD.

1.    Pe teritoriul fiecărei comune, fiecărei localități dintr-un anumit județ, cu excepția municipiului reședință, se va constitui câte o Sucursală, care va avea un sediu propriu.

2.    Sucursala este formată din toate organele redate la art. 27 alineat (1), paragrafele a, b, c, din acest Statut, din totalitatea membrilor de partid din localitatea respectivă

3.    Sucursalele se înființează în funcție de numărul de membri, în următoarele condiții:

a.    în comune, Sucursalele vor fi înființate în momentul în care numărul total al membrilor din comuna respectivă împreună cu satele aparținătoare va fi de minimum 10 persoane;

b.    în orașe și municipii, precum și în Sectoarele din capitală Sucursalele vor fi înființate în momentul în care numărul celor înscriși în partid va fi de minimum 20 de persoane;

4.    Până în momentul înființării Sucursalelor, membrii PAD din localitățile în care acestea nu există vor fi arondați în mod direct la Filiala PAD aparținătoare. Dacă nici aceasta nu există, ei vor aparține direct de Structura Națională.

Art. 31.  Adunarea Generală a Sucursalei PAD (AGS).

1.    Este forul suprem de conducere al Sucursalei PAD.

2.    Întreaga activitatea a Adunării Generale a Sucursalei este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut.

3.    Este condusă de președintele Consiliului Director al Sucursalei în funcție, iar la alegeri interne, dacă acesta candidează pentru un nou mandat, ședința va fi prezidată de unul dintre Vicepreședinți, sau de Secretarul Sucursalei.

4.    Adunarea Generală a Sucursalei  se convoacă în sesiune ordinară o dată la 6 (șase) luni și în maximum o lună de la data alegerilor locale. 

5.    Adunarea Generală a Sucursalei este convocată de regulă de către Consiliul Director al Sucursalei care stabilește data și locația în care ea va avea loc, Secretariatul Sucursalei anunțând acest lucru, tuturor membrilor din localitatea respectivă, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte.  

6.    Adunarea Generală a Sucursalei se reunește în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, la cererea Președintelui Consiliului Director al Sucursalei, a 2/3 din numărul total al membrilor săi, sau la cererea expresă a 2/3 din numărul total al membrilor Sucursalei respective. 

7.    Adunarea Generală a Sucursalei este statutară dacă la ea participă cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor din localitatea respectivă. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se stabilește o nouă dată, (de regulă după maxim o săptămână) la care Adunarea Generală se va declara statutară indiferent de numărul celor prezenți. 

8.    La Adunarea Generală a Sucursalei pot participa în calitate de invitați de onoare, membri ai partidului din alte localități ale țării, din alte structuri ale sale, precum și personalități marcante ale vieții românești. 

9.    Invitații de onoare la Adunarea Generală a Sucursalei pot lua cuvântul însă nu au drept de vot. 

10.    La toate Adunările Generale ale Sucursalei va fi invitată și mass-media locală și/sau județeană. 

Art. 32.  Componența Adunării Generale a Sucursalei a PAD. 

1.    Adunarea Generală a Sucursalei a PAD este compusă din: 

a.    Prezidiul Adunării Generale al Sucursalei, format din: președintele și cei doi Vicepreședinți ai Consiliului Director al Sucursalei; 

b.    Secretariatul Adunării Generale a Sucursalei format din: Secretarul Sucursalei și cei doi Secretari adjuncți ai săi; 

c.    Membrii simplii ai PAD din localitatea respectivă; 

Art. 33. Competențe ale Adunării Generale a membrilor Sucursalei. 

1.    Toate Hotărârile Adunării Generale a membrilor Sucursalei se iau cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor PAD prezenți.  

2.    AGS alege sau revocă Președintele Consiliul Director al Sucursalei. 

3.    AGS revocă orice component al Consiliului Director al Sucursalei. 

4.    AGS alege sau revocă Secretarul Sucursalei. 

5.    AGS revocă orice component al Secretariatului Sucursalei. 

6.    AGS stabilește prin vot candidaturile membrilor Sucursalei pentru calitatea de delegați permanenți în Adunarea Generală Națională a membrilor PAD, pentru funcțiile de conducere în organismele Structurii Județene și în Structurii Naționale a PAD.  

7.    AGS stabilește prin vot candidaturile membrilor Sucursalei pentru alegerile locale și generale ale României, pentru Parlamentul European. 

8.    AGS stabilește prin vot candidatul Sucursalei pentru funcțiile de Președinte și Prim-ministru al României.  

9.    AGS aprobă sau respinge Hotărârile Consiliul Director al Sucursalei. 

10.    Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF. 

Art. 34.  Consiliul Director al Sucursalei a PAD (CDS). 

1.    Este un organ de conducere al Sucursalei PAD, între Adunările Generale Ordinare ale acesteia, pe o perioadă de 4 ani, în mod normal. 

2.    Întreaga activitatea a CDS este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut. 

3.    CDS se supune ierarhic AGS precum și Consiliului Director al Filialei de care aparține și pune în aplicare Hotărârile acestora.    

4.    CDS se reunește lunar și ori de câte ori este nevoie, fie la solicitarea președintelui său, fie la solicitarea a 2/3 dintre membrii săi. 

5.    Ședința CDS, este validă doar dacă sunt prezenți în sală 2/3 din numărul total al membrilor săi. Dacă nu se întrunește cvorumul se convoacă o altă ședință a Consiliului  care se va desfășura dacă sunt prezenți în sală minim 3 membri.  

6.    Hotărârile CDS, se iau cu cel puțin 2/3 din numărul celor prezenți. 

Art. 35.  Componența Consiliului Director al Sucursalei. 

1.    Consiliul Director al Sucursalei este compus din: Președinte, trei Vicepreședinți Secretarul Sucursalei, aleși de AGS și maxim 14 membri simpli

Art. 36.  Competențe ale Consiliului Director al  Sucursalei. 

1.    Reprezintă partidul în relația cu autoritățile publice și terți, la nivel local. 

2.    CDS, adoptă măsurile care se impun pentru îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Director al Filialei și ale Adunării Generale a Sucursalei.

3.    CDS, în vederea îndeplinirii Programului Politic al partidului, conform Statului și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, propune strategii, emite Hotărâri pe care le supune votului AGS.  

4.    Hotărârile CDS vor fi trimise, spre informare și CDF. 

5.    Analizează anual activitatea membrilor de partid din localitate, aflați în Parlamentul și Guvernul României.

6.    Analizează anual activitatea membrilor de partid din localitate, aflați în Parlamentul European.

7.    Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF. 

Art. 37.  Secretariatul Sucursalei PAD. 

1.    Este un organ de administrare a documentelor PAD și de informare internă, la nivel local, care face legătura între CDF și celelalte organisme ale PAD, de la nivel local, între CDS și Consiliul Director al Filialei de care aparține. 

2.    Întreaga activitatea a Secretariatului Sucursalei este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut.

Art. 38.  Componența Secretariatului Sucursalei a PAD. 

1.    Este compus dintr-un Secretar ales de AGS și doi Secretari adjuncți locali pe care       și-i alege singur și pe care îi prezintă în fața AGS atunci când își ține discursul legat de propria candidatură. 

Art. 39.  Competențe ale Secretariatului Sucursalei PAD. 

1.    Tine evidența tuturor ieșirilor și intrărilor de documente la nivel local. 

2.    Tine în permanență legătura cu Secretariatul Filialei.

3.    Informează în timp util CDS și membrii locali ai PAD asupra Hotărârilor CDF și/sau ale AGS. 

4.    Secretariatul Sucursalei PAD răspunde de sistemul informațional și de aparatul de lucru, de evidența clară a membrilor locali.

5.    Tine evidența membrilor la nivel local, atât scriptic prin Registrul local de evidentă al membrilor PAD, cât și pe suport electronic. 

6.    Înmânează carnetele de membru de partid membrilor activi. 

7.    Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF. 

Art. 40.  Filiala PAD. 

1.    În toate municipiile, capitale de județ, ale țării  se va constitui câte o Filială cu personalitate juridică, care va avea un sediu propriu și cont bancar. 

2.    Filiala este formată din toate organismele redate la art. 26 alineat (1), paragrafele a, b, c, d, e, f, g,  din acest Statut, din totalitatea membrilor de partid din județul respectiv. 

3.    Filiala se înființează în momentul în care în județul respectiv sau înscris în PAD un număr minim de 50 de persoane. Pentru municipiul București numărul minim necesar este tot de 50 de persoane. 

4.    Până în momentul înființării Filialei, membrii PAD din județele în care acestea nu există vor fi arondați în mod direct la Filiala PAD cea mai apropiată sau la Structura Națională a PAD cu sediul la Timișoara. 

Art. 41.  Adunarea Generală a Filialei  PAD (AGF). 

1.    Este forul suprem de conducere a Filialei PAD. 

2.    Întreaga activitatea a AGF a PAD este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut. 

3.    Este condusă de președintele Consiliului Director al Filialei în funcție, iar la alegeri interne, dacă acesta candidează pentru un nou mandat, ședința va fi prezidată de unul dintre Vicepreședinți, sau de secretarul Sucursalei.  

4.    Adunarea Generală a membrilor unui Județ care are ca scop înființarea Filialei este prezidată de Președintele PAD sau unul dintre Prim-vicepreședinții Consiliului Național Director. 

5.    Adunarea Generală a Filialei  se convoacă în sesiune ordinară o dată pe an și în maximum o lună de la data alegerilor locale, parlamentare sau pentru alegerea Președintelui României, data desfășurării fiind comunicată Sucursalelor aparținătoare cu cel puțin 90 de zile înainte. 

6.    Adunarea Generală Extraordinară a Filialei este convocată de regulă de către Consiliul Director al Filialei care stabilește data și locația în care ea va avea loc, anunțând acest lucru, tuturor secretariatelor Sucursalelor, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte.  

7.    Adunarea Generală Extraordinară a Filialei  se reunește ori de câte ori este nevoie, la cererea Președintelui Consiliului Director al Filialei, a 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului sau la cererea expresă a 2/3 din numărul total al membrilor acesteia. 

8.    AGF este statutară doar dacă la ea participă cel puțin 2/3 dintre reprezentanții Sucursalelor care îi sunt arondate. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se stabilește o nouă dată, (de regulă după maxim o lună) la care AGS se va declara statutară indiferent de numărul reprezentanților Sucursalelor prezenți 

9.    Toate Hotărârile Adunării Generale a Filialei se iau cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor PAD prezenți.  
10.    La AGF pot participa în calitate de invitați de onoare,  membri ai partidului din alte Filiale sau din Structura Națională, personalități marcante ale vieții românești.

11.    Invitații de onoare la Adunarea Generală a Filialei pot lua cuvântul însă nu au drept de vot.

12.    Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF. 

Art. 42.  Componența Adunării Generale a Filialei a PAD

1.    Adunarea Generală a Filialei a PAD este compusă din: 

a.    Prezidiul AGF format din: președintele și cei doi Vicepreședinți ai Consiliului Director al Filialei, Trezorierul Filialei, Președintele Comisiei de Arbitraj și Disciplină al Filialei, Președintele Comisiei de Promovare a Filialei, Președintele Comisiei de Control Intern a Filialei;

b.    Secretariatul AGF format din: Secretarul Filialei și cei doi Secretari adjuncți ai săi (lipsa oricăruia dintre ei va fi înlocuită, prin vot, cu oricare dintre membri prezenți).

c.    Membrii simplii reprezentanți ai tuturor Sucursalelor din județul respectiv. 

Art. 43.  Competențe ale Adunării Generale a Filialei. 

1.    AGF alege și revocă Președintele Consiliului Director al Filialei.

2.    AGF revocă orice component al Consiliului Director al Filialei.

3.    AGF alege /revocă Președintele Comisiei de Arbitraj și Disciplină a Filialei.

4.    AGF alege/revocă Secretarul Filialei.

5.    AGF revocă orice component al Secretariatului Filialei.

6.    AGF alege/revocă Trezorierul Filialei.

7.    AGF revocă orice component al Trezoreriei Filialei.

8.    AGF validează prin vot candidaturile membrilor Filialei pentru calitatea de delegați permanenți în Adunarea Generală Națională, pentru funcțiile de conducere în organismele Structurii Naționale a PAD.

9.    AGF stabilește prin vot candidaturile membrilor Filialei pentru alegerile locale și generale ale României, pentru Parlamentul European.

10.    AGF stabilește prin vot candidatul Județului pentru funcțiile de Președinte, Prim-ministru, al României. 

Art. 44.  Consiliul Director al Filialei a PAD (CDF). 

1.    Este un organ de conducere al PAD, la nivel județean, care conduce Filiala între Adunările Generale Ordinare a membrilor Filialei, în mod normal timp de 4 ani de zile.

2.    Întreaga activitatea a CDF este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut.

3.    CDF se supune ierarhic AGF precum și Consiliului Național Director.   

4.    Hotărârile CDF aprobate de AGF vor fi trimise, spre informare și CND.

5.    CDF se reunește trimestrial și ori de câte ori este nevoie, fie la solicitarea președintelui său, sau la solicitarea a 2/3 din membrii săi.

6.    Ședința CDF, este validă doar dacă sunt prezenți în sală 2/3 din numărul total al membrilor săi. Dacă nu se întrunește cvorumul se convoacă o altă ședință de Consiliu care se va desfășura dacă sunt prezenți în sală minim 3 membri. 

7.    Hotărârile CDF, se iau cu cel puțin 2/3 din numărul celor prezenți. 

Art. 45.  Componența Consiliului Director al Filialei. 

1.    Consiliul Director al Filialei este compus din: Președinte, trei Vicepreședinți, Secretarul Filialei, Trezorierul Filialei, aleși de AGF și maxim 19 membri simpli. 

Art. 46.  Competențe ale Consiliului Director al  Filialei. 

1.    Reprezintă partidul în relația cu autoritățile publice și terți, la nivel județean.

2.    CDF, adoptă măsurile care se impun pentru îndeplinirea Hotărârilor Consiliul Național Director și ale AGF. 

3.    Emite Hotărâri pe care le supune votului AGF. 

4.    Analizează anual activitatea membrilor de partid, din județ, aflați în Parlamentul și Guvernul României.

5.    Analizează anual activitatea membrilor de partid, din județ, aflați în Parlamentul European.

6.    Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF.

Art. 47.  Secretariatul Filialei a PAD. 

1.    Este un organ de evidentă a documentelor PAD și de informare internă, la nivel județean, care face legătura între CDF și celelalte organisme ale PAD de la nivel județean, între CDF și Consiliile Directoare ale Sucursalelor aparținătoare.

2.    Întreaga activitatea a Secretariatului Filialei este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut. 

Art. 48.  Componența Secretariatului Filialei a PAD. 

1.    Este compus dintr-un Secretar al Filialei ales de AGF și doi Secretari adjuncți pe care și-i alege singur. 

Art. 49.  Competențele Secretariatului Filialei a PAD. 

1.    Tine evidența tuturor ieșirilor și intrărilor de documente la nivel județean.

2.    Tine evidența membrilor PAD la nivel județean atât scriptic prin Registrul județean de evidentă al membrilor cât și electronic.

3.    Tine în permanență legătura cu Secretariatul General Național al PAD.

4.    Informează în timp util CDF și Secretariatele Sucursalelor asupra Hotărârilor CND. 

5.    Supraveghează promovarea PAD la nivel județean.

6.    Informează în timp util CDF asupra programelor și proiectele politice aprobate de CND și de Adunarea Generală Națională.

7.    Secretariatul Filialei a PAD răspunde de sistemul informațional și de aparatul de lucru, răspunde de comunicarea între structurile județene și între acestea și organismele locale ale PAD.

8.    Înmânează, sub semnătură, Deciziile Comisiei de Arbitraj și Disciplină a Filialei și ale Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină, persoanelor în cauză.

9.    Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF. 

Art. 50.  Trezoreria Filialei PAD. 

1.    Este un organ de administrare financiar – contabilă care se ocupă cu gestionarea întregului patrimoniu al PAD aflat la nivel județean format din valorile mobile și imobile, conform legii în vigoare și a celor prezentate în acest Statut.

2.    Întreaga activitatea a Trezoreriei Filialei a PAD este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut. 

Art. 51.  Componența Trezoreriei Filialei PAD. 

1.    Trezoreria Filialei PAD este alcătuită dintr-un Trezorier al Filialei (contabil) ales de Adunarea Generală a membrilor Filialei și doi Trezorieri Adjuncți (contabili), numiți de CDF la recomandarea Trezorierului Filialei. 

Art. 52.  Competențe ale Trezoreriei Județene a PAD. 

1.    Repartizează bugetul anual, în mod judicios, Sucursalelor din județ și supune această repartizare aprobării Consiliului Director al Filialei.

2.    Tine evidența contabilă a întregului patrimoniu al PAD aflat la nivelul județean.

3.    Reprezintă PAD în fața structurilor de control financiar-contabil ale Statului român la nivel județean.

4.    Răspunde în totalitate de gestionarea corectă, conform legilor în vigoare a patrimoniului PAD la nivel județean.

5.    Notifică restanțierii din Filială la plata cotizației lunare de membru.

6.    Dă raportul anual asupra activității sale în fața Adunării Generale a Filialei.

7.    Publică pe site-ul oficial al PAD la rubrica Patrimoniu, accesibilă doar membrilor activi ai partidului, situația la zi a veniturilor și cheltuielilor și a restanțierilor din județ la plata cotizației de membru.

8.    Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF. 

Art. 53. În Partidul Adevăr și Dreptate Sucursalele și Filialele își vor alege componența organelor lor prin alegeri libere, Structura Națională având în tot acest proces doar un rol de supraveghere, de observare a modului în care ele se desfășoară. 

Art.54. Sucursalele și Filialele își vor stabili în mod autonom, liber, candidații pentru ocuparea de funcții în Structura Națională. 

Art.55 Sucursalele și Filialele își vor stabili prin alegeri libere candidații pentru alegerile locale și generale, pentru Parlamentul European, orice amestec al Structurii Naționale a PAD, afară de cel de supraveghere și observare a corectitudine desfășurării lor, fiind interzisă. 

Art. 56.  Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei (CADF). 

1.    Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei este un organ de jurisdicție a PAD.

2.    Întreaga activitatea a CADF este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut.

3.    CADF se subordonează în mod direct Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină.

4.    La prima ședință de lucru președintele CADF prezintă Regulamentul Intern al Comisiei care trebuie sa asigure pârților dreptul la opinie si dreptul de a se apăra, precum și proceduri echitabile de decizie. Acest regulament este identic cu cel al Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină fiind doar compatibilizat cu competențele CADF. 

Art. 57.  Componența Comisiei de Arbitraj și Disciplină a Filialei. 

1.    Este un organ, cu caracter permanent.

2.    CADF este compusă din 12 persoane, cu abilități foarte bune în domeniul juridic. Acestea sunt: Președintele, ales de AGF,  trei Vicepreședinți și  8 (opt) membri simpli, pe care și-i alege singur. 

Art. 58.  Competențele Comisiei de Arbitraj și Disciplină a Filialei. 

1.    CADF este garantul respectării de către toți membrii PAD din Filială și din Sucursalele subordonate ei, a prevederilor Statutului, a Programului Politic al PAD, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

2.    Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei, are atribuții de control, supraveghere, constatare și cercetare a conflictelor de interese, a incompatibilităților, privitoare la membri PAD care fac parte din structurile Filialei și din ale Sucursalele aparținătoare, sau sunt angrenați în funcții de conducere în administrația locală sau județeană.

3.    Membrii CADF, cu excepția Adunării Generale a Filialei și a Adunării Generale Naționale nu pot face parte din nici un alt organ al partidului. 

4.    CADF poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanța dintre decizii sau hotărâri ale Consiliului Director al Sucursalelor din Județ, Consiliului Director a Filialei, cu prevederile Statutului, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare sau ale Programului Politic al PAD.

5.    În cazul în care Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei consideră că o Hotărâre a CDS sau CDF este nestatutară, încalcă ROF sau aduce prejudicii Programului Politic, atenționează imediat, în scris, organul respectiv, asupra acestui aspect.

6.    Dacă CDS/CDF nu ține cont de avertismentul dat, Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei va sesiza imediat CND care va lua imediat măsurile care se impun.

7.    CADF soluționează contestațiile formulate de membrii PAD din județul care îi este arondat, împotriva Hotărârilor pronunțate de CDS/CDF și comunică verdictul său  pârților.

8.    CADF poate fi sesizată sau se autosesizează în legătură cu încălcări ale drepturilor membrilor PAD din județul respectiv, drepturi recunoscute prin Statut.  

9.    CADF cercetează reclamațiile și sesizările îndreptate împotriva membrilor PAD din județ. 

10.    CADF cercetează diferendele dintre membrii PAD din județ.

11.    CADF aplică sancțiuni tuturor membrilor PAD din județ, indiferent de funcție, atunci când constată acte de indisciplină și emite Decizii în acest sens.

12.    Orice Decizie a CADF este întotdeauna urmată de o motivare bine întemeiată.

13.    Deciziile CADF pot fi contestate la Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină. 

14.    Dacă Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină respinge contestația, Decizia CADF devine definitivă și irevocabilă, iar sancțiunea își face efectul de îndată. 

Art.  59.  Comisia de Promovare a Filialei PAD (CPF).  

1.    Este un organ, cu activitate permanentă, ai cărui membri sunt numiți prin Hotărâre de către Consiliul Național Director la recomandarea Comisiei Naționale de Promovare a PAD.

2.    Întreaga activitatea a CPF este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut. 

Art.  60. Componența Comisiei de Promovare a Filialei PAD. 

1.    Este un organism cu caracter permanent, ai căror membri sunt numiți de CND

2.    CPF este alcătuită dintr-un președinte, 3 (trei) Vicepreședinți și 8(opt) membri. 

Art. 61.  Competențe ale Comisiei de Promovare a Filialei PAD. 

1.    Este un organ care se ocupă de imaginea partidului la nivel local și județean și de organizarea tuturor campaniilor electorale la care acesta participă pentru ocuparea de funcții în administrația locală și județeană.

2.    Se subordonează Comisiei Naționale de Promovare urmând întocmai strategiile acesteia.

3.    Prezintă candidații PAD în alegerile locale din județ.

4.    Organizează conferințe publice în localitatea în care are sediul Sucursala.

5.    Organizează mitinguri ale PAD în localitatea în care are sediul Sucursala respectivă, pentru susținerea candidaților partidului la funcții în administrația locală.

6.    Susține campaniile electorale ale PAD pentru alegerile din județ.

7.    Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF. 

Art. 62. Comisia de Control Intern a Filialei PAD (CCIF). 

1.    Este un organ de control intern al PAD cu acțiune la nivel de județ.

2.    Întreaga activitatea a CCIF a PAD este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut. 

Art. 63.  Componența Comisiei Control Intern a Filialei PAD. 

1.    Este un organ, cu activitate permanentă, ai cărui membri sunt numiți prin Hotărâre de către Consiliul Național Director la recomandarea Comisiei Naționale de Control Intern a PAD.

2.    Este compus din: Președinte, trei Vicepreședinți și 8 (opt) membri. 

Art. 64.  Competențele Comisiei Control Intern a Filialei.

1.    CCIF la cererea expresă a  Comisiei Naționale de Control Intern,  a CDF, sau o dată pe an, efectuează controale verificând modul în care este administrat patrimoniul PAD la nivel de Sucursală Județeană sau la cel al Sucursalelor din subordine.

2.    CCIF verifică legalitatea tuturor documentelor care fac referire la patrimoniul mobil și imobil al PAD, modul în care partidul realizează venituri și cum cheltuie aceste venituri, modul în care este repartizat bugetul partidului și cum este el administrat atât la nivelul Filialei cât și la nivelul Sucursalelor aflate în subordinea acesteia.

3.    Pentru îndeplinirea misiunii sale în cele mai bune condiții CCIF va anunța controlul său cu 30 de zile înainte Trezoreriei Filialei a PAD precum și Trezoreriilor Sucursalelor Locale aflate în subordinea acesteia, care sunt obligate să pregătească toate documentele cerute de Comisie.

4.    Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF.

Art. 65.  Adunarea Generală Națională (AGN) a membrilor Partidului Adevăr și Dreptate. 

1.    Adunarea Generală Națională este forul suprem de decizie și conducere al PAD.

2.    Întreaga activitatea a AGN a PAD este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut.

3.    Adunarea Generală Națională se convoacă în sesiune ordinară o dată la 4 (patru) ani, ocazie cu care au loc și alegerile generale în PAD.

4.    Adunarea Generală Națională se reunește în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, la cererea Președintelui partidului, a 2/3 din numărul total al membrilor CND sau la cererea expresă a 2/3 din numărul total al Filialelor PAD, precum și cu minim 3 luni înainte de alegerile locale sau generale.

5.    AGN ordinară este convocată, de regulă, de către Consiliul Național Director al PAD care stabilește data și locația în care ea va avea loc, anunțând acest lucru, tuturor Filialelor, cu cel puțin 90 de zile înainte.

6.    Filialele PAD trimit la fiecare AGN un anumit număr de delegați, aleși din CNDF, unul fix și egal pentru toate Filialele stabilit de CND prin Hotărâre.

7.    Fiecare Filială are obligația de a trimite, cu cel puțin 40 de zile lucrătoare înainte de data programării AGN, Secretariatului General al PAD, lista cu numele tuturor celor care se vor prezenta la Adunarea Generală Națională: membri ai organelor Sucursalei, plus delegații permanenți.

8.    Adunarea Generală Națională este statutară dacă la ea participă delegați permanenți din cel puțin 2/3 din Filiale. 

9.   În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se va convoca o nouă Adunarea Generală Națională care se va desfășura indiferent de numărul delegaților prezenți.

10.    Secretariatul General al PAD, la toate AGN va întocmi un tabel cu toți membrii PAD anunțați ca participanți.

11.    Secretariatul General al PAD va întocmi un tabel cu toți membrii PAD prezenți la AGN. 

12.    La AGN a membrilor PAD pot participa, în calitate de invitați de onoare,  membri ai altor partide politice, personalități marcante ale vieții sociale, culturale, științifice românești.

13.    Invitații de onoare la Adunarea Generală pot lua cuvântul însă nu au drept de vot.

14.    La toate ședințele AGN a membrilor PAD va fi invitată, în mod obligatoriu, mass-media, în condițiile legii și a  Regulamentului de Organizare și Funcționare al PAD. 

Art. 66.  Componența Adunării Generale Naționale a PAD.  

1.    Adunarea Generală Națională a Membrilor PAD este compusă din: 

a.    Prezidiul AGN, format din: Președintele PAD, Prim-vicepreședinte și cei 8 Vicepreședinți, Trezorierul Național, Președintele Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină, Președintele Comisiei Naționale de Promovare a PAD, Președintele Comisiei Naționale de Control Intern, Președintele Guvernului Alternativă (lipsa oricăruia dintre ei va fi suplinită de cei mandatați de ei să-i reprezinte, membri ai organelor din care fac parte);

b.    Secretariatul AGN, format din Secretarul General și cei doi Secretari Generali adjuncți.

c.    membrii Consiliului Național Director;

d.    membrii Secretariatului General;

e.    membrii Trezoreriei Naționale a PAD;

f.    membrii Comisiei Naționale de Arbitraj;

g.    membrii Comisiei Naționale de Promovare a PAD;

h.    membrii Comisie Naționale de Control Intern;

i.    membrii Guvernului Alternativă;

j.    membrii Consiliului Consultativ;

k.    membri aflați în structurile Parlamentului, Guvernului și a Instituției Prezidențiale;

l.    președinții, Vicepreședinții și membrii simpli ai Consiliilor Directoare ale Filialelor;

m.    secretarii și trezorierii Filialelor

n.    membrii Comisiilor de Arbitraj;

o.    membrii CDF.

p.    invitații de onoare. 

Art. 67. Competențe ale Adunării Generale Naționale a membrilor PAD. 

1.    Adunarea Generală Națională aprobă proiectele de reorganizare a partidului.

2.    Adunarea Generală Națională aprobă proiectele de fuziune cu un alt partid prin absorbție (în condițiile arătate la capitolul I articolul 13 alineat (2) paragraf (i) din acest Statut).

3.    Adoptă și modifică, proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al PAD.

4.    Adoptă și modifică Statutul PAD.

5.    Adoptă și modifică Programul Politic.

6.    Adoptă sau modifică Programul de Guvernare al PAD.

7.    Adoptă sau modifică semnul și drapelul partidului.

8.    Adoptă imnul PAD.

9.    Adunarea Generală Națională stabilește prin vot listele de candidați pentru alegerile parlamentare și prezidențiale.

10.  Adunarea Generală Națională poate anula orice Hotărâre, a Consiliului Național Director.

11.  Alege și revocă Președintele, Prim-vicepreședintele și Vicepreședinții PAD.

12.  Alege și  revocă Președintele Comisiei Naționale de Arbitraj.

13.  Alege și revocă Secretarul General al PAD.

14.  Alege și revocă Trezorierul Național al PAD.

15.  Alege și revocă candidatul PAD pentru funcția de Președinte al României.

16.  Alege și revocă candidatul PAD pentru funcția de Prim Ministru al României.

17.  Adunarea Generală Națională aprobă prin vot deschis afilierea PAD la organizații politice internaționale.

18.  Adunarea Generală Națională poate hotărî suspendarea din funcție a Președintelui partidului în cazuri de încălcare gravă a Statului, a Programului politic, sau al Regulamentului de Organizare și Funcționare.

19.  Delegații permanenți la Adunarea Generală a Membrilor au următoarele atribuții în cadrul acesteia: 

a.    fac propuneri de modificare a Statutului, a Programului Politic, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, aduc amendamente la aceste documente;

b.    fac propuneri pentru funcțiile de conducere naționale ale PAD;

c.    fac propuneri menite să îmbunătățească activitatea partidului și să-l consolideze, să-l întărească;

d.    pot aduce critici organismelor celor trei Structuri ale partidului, prezentând o motivare bine argumentată a acestor critici;

e.    votează și aleg pe cei care conduc organismele Structurii Naționale a PAD 

20. Toate Hotărârile Adunării Generale Naționale a PAD se iau prin votul a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot prezenți. 

Art. 68.  Consiliul Național Director  al PAD (CND). 

1.    Consiliul Național Director al PAD este organul de conducere executivă a PAD între două Adunări Generale Naționale.

2.    Întreaga activitatea a CND a PAD este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut.

3.    Consiliul Național Director se întâlnește trimestrial în ședințe ordinare, planificarea acestora fiind stabilită pe un an calendaristic și anunțată, până în data de 15 ianuarie a fiecărui an, tuturor membrilor partidului.

4.    Toți membrii Consiliului Național Director sunt convocați la ședințe, nominal, de către Secretarul General al PAD, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data planificării acesteia. 

5.    Cu excepția președintelui care poate delega un înlocuitor din rândul celor nouă Prim-vicepreședinți, prezența membrilor care compun Consiliu Național Director la ședințele ordinare sau extraordinare este obligatorie, de aceea, la a doua absență nemotivată temeinic, într-un an calendaristic, membrul respectiv va fi exclus din acest for de conducere.

6.    Consiliul Național Director, în cazuri urgente, poate fi convocat în ședințe extraordinare de Președintelui partidului, sau de cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor săi.

7.    Ședințele Consiliului Național Director, sunt conduse de președintele partidului sau, în cazul indisponibilității acestuia, de unul dintre Prim-vicepreședinți.

8.    Ședința Consiliului Național Director, este validă doar dacă sunt prezenți în sală 2/3 din numărul total al membrilor săi, în acel moment. 

9.    Toate Hotărârile Consiliul Național Director, se iau cu votul pozitiv a cel puțin 2/3 din numărul celor prezenți. 

10. Consiliul Național Director al PAD poate adopta Hotărâri numai după o consultare a membrilor săi, folosind pentru asta mijloacele electronice de comunicare și vot (teleconferința, videoconferința, email-ul, votul electronic, consultare telefonică). Votul dat în aceste situații nu poate fi unul cu privire la persoane. În toate cazurile, o Hotărâre a CND va trebui, pentru a putea intra în vigoare, să urmeze cu rigurozitate următoarea procedură: 

a.    CND supune Hotărârea respectivă, spre avizare, Consiliului Consultativ care în termen de maxim 10 zile are obligația să dea un aviz (pozitiv sau negativ) bine motivat;

b.    după primirea avizului Consiliului Consultativ CND poate revizui sau nu textul Hotărârii în sensul recomandărilor Consiliului Consultativ, poate renunța sau nu la acea Hotărâre, dacă avizul este negativ;  

c.    în cazul în care CND decide să meargă mai departe cu acea Hotărâre, anunță acest lucru Secretariatului General care va publica imediat pe website-ul oficial al PAD, la rubrica informații interne, avizul Consiliului Consultativ, cu motivația de rigoare, împreună cu Hotărârea în cauză, iar membrii PAD vor fi atenționați, pe toate căile cunoscute și posibile, despre publicarea lui;

d.    În finalul textului publicat se va indica, de fiecare dată, într-o rubrică separată, data începerii votului online decizional, la care pot participa toți membrii partidului;

e.    În condițiile în care 2/3 dintre cei care au votat, votează cu DA, Hotărârea se consideră adoptată și se publică pe același website, considerându-se deja intrată în vigoare;

f.    Dacă nu se întrunește votul pozitiv a 2/3 din totalul celor care au votat, Hotărârea în cauză se anulează. 

11.    În cazul Deciziilor definitive și irevocabile ale Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină, Hotărârile CNAD care pun aceste Decizii în aplicare, vor avea efect imediat, fără ca ele să mai urmeze procedura redată la punctul (10) al acestui articol. 

Art. 69. Componența Consiliului Național Director. 

1.    Consiliul Național Director al PAD este compus din:  

a.    Președinte;

b.    Prim-vicepreședinte și opt Vicepreședinți;

c.    Secretarul General; 

d.    Trezorierul Național;

e.    președinții Consiliilor Directoare ale Filialelor PAD, în calitate de membri.    

Art.70.  Competențe ale Consiliului Național Director. 

1.    Consiliul Național Director reprezintă partidul la nivel național, în relațiile cu autoritățile publice și cu terți. 

2.    Consiliul Național Director propune reorganizarea PAD, elaborează un proiect în această direcție, apoi îl supune votului Adunării Generale Naționale. 

3.    Consiliul Național Director hotărăște fuziunea prin absorbție a unui alt partid, conform art.13 alineat (2) paragraf (i) din acest Statut. Hotărârea de fuziune prin absorbție împreună cu proiectul fuziunii respective vor fi supuse aprobării Adunării Generale Naționale. 

4.    Elaborează proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al PAD și îl supune apoi aprobării Adunării Generale Naționale.

5.    Elaborează proiecte de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare și emite Hotărârea de modificare.

6.    Elaborează proiectul Programului politic al PAD și-l supune aprobării AGN.

7.    Elaborează proiecte de modificare a Programului politic al PAD și le supune aprobării Adunării Generale Naționale. Depune apoi documentele modificate la Tribunalul București.

8.    Elaborează proiecte de modificare a Statutului PAD și le supune aprobării Adunării Generale Naționale. Depune apoi documentul modificat la Tribunalul București.

9.    Elaborează proiectul Programului de guvernare și îl supune apoi aprobării Adunării Generale Naționale.

10.    Elaborează proiecte de modificare a Programului de Guvernare și le supune apoi aprobării Adunării Generale Naționale.

11.    Consiliul Național Director adoptă măsurile care se impun pentru îndeplinirea Hotărârilor Adunării Generale Naționale.

12.  Consiliul Național Director, în vederea îndeplinirii Programului Politic al PAD, conform Statutului și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, elaborează strategii, emite Hotărâri.

13.    Consiliul Național Director urmărește punerea în practică a propriilor Hotărâri precum și pe cele ale Adunării Naționale Generale.

14.    Consiliul Național Director poate revoca și numi, cu argumente solide, prin Hotărâre, orice membru al Consiliului cu excepția Președintelui și după consultarea prin vot electronic a tuturor membrilor PAD emite Hotărârea necesară.

15.    Consiliul Național Director poate revoca și numi, cu argumente solide, prin Hotărâre, orice membru al Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină.

16.    Consiliul Național Director poate revoca și numi, cu argumente solide, prin Hotărâre, orice membru al Comisiei Naționale de Control Intern.

17.    Consiliul Național Director poate cere Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină analiza activității celor aflați în Structura Națională a PAD, în Parlament, Guvern, sau în Parlamentul European, suspectați de încălcare a disciplinei de partid, a Statutului, ROF sau a Programului politic și eventual, sancționarea lor.

18.    Consiliul Național Director poate cere Comisiei de Arbitraj și Disciplină a Filialei analiza activității membrilor de partid din Sucursalele care intră sub jurisdicția acesteia, în Administrația Locală și Județeană, suspectați de încălcare a disciplinei de partid, a Statutului, ROF sau a Programului politic și, dacă este cazul, sancționarea acestora.

19.    Elaborează planul director de promovare a PAD și a Programelor sale.

20.    Poate cere Comisiei Naționale de Control Intern analiza financiar-contabilă, a Trezoreriei PAD la nivel național, la nivelul anumitor Filiale.

21.    Numește și revocă membrii Comisiei Naționale pentru Comunicare și Promovare.

22.    Aprobă strategiile campaniilor electorale pentru alegerile locale, alegerile generale parlamentare, alegeri prezidențiale, alegerile pentru Parlamentul European și le supraveghează îndeaproape.

23.    Propune schimbarea parțială sau totală a conducerilor Filialelor, atunci când constată încălcări grave ale Statului, ale Programului politic sau Regulamentului de Organizare și Funcționare.

24.    Hotărăște înființarea Filialelor, dar și desființarea lor în situații grave de încălcare a documentelor PAD, de trădare a intereselor partidului.

25.    Organizează alegeri pentru înființarea Filialelor.

26.    Aprobă/respinge strategii de promovare a Comisiei Naționale de Promovare.

27.    Urmărește activitatea Consiliilor Directoare ale Filialelor, cere trimestrial de la acestea o analiză a activității lor și intervine cu corecții atunci când este cazul. 

28.    Analizează trimestrial activitatea membrilor partidului din Parlament și a celor din Guvern, luând măsurile politice care se impun.

29.    Analizează anual activitatea membrilor de partid aleși în Parlamentul European și ia măsurile politice care se impun.

30.    Aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli al partidului și emite o Hotărâre în ceea ce privește execuția acestuia.

31.    Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF.

32.    Toate Hotărârile Consiliului Național Director, toate proiectele sale, vor fi însoțite de avizul Consiliului Consultativ (un aviz strict consultativ) al partidului. 

Art. 71.  Secretariatul General al PAD. 

1.    Este un organ de administrare a documentelor PAD și de informare internă care face legătura între CND și celelalte organisme ale Structurii Naționale a PAD, între organismele Structurii Naționale și cele omonime de la nivel Județean și Local.

2.    Întreaga activitatea a Secretariatului General al PAD este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut. 

Art. 72.  Componența Secretariatului General al PAD. 

1.    Este compus din Secretarul General al PAD și doi secretari generali adjuncți aleși de AGN, și din 9 (nouă) membri numiți prin Hotărârea CND la recomandarea Secretarului General, activitatea acestora fiind reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al PAD.  

Art. 73.  Competențele Secretariatului General al PAD. 

1.    Secretariatul general coordonează activitatea secretarilor de organizații cărora le transmite întotdeauna, în timp util, toate informațiile legate de activitatea CND de Hotărârile acestuia.

2.    Coordonează activitatea organizatorică la nivel național și asigură comunicarea internă între organismele naționale ale partidului, între organismele naționale și cele omonime de la nivel județean și local.

3.    Coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naționale ale partidului.

4.    Organizează activitatea de pregătire a lucrărilor și a documentelor necesare desfășurării Adunării Generale Naționale și a Consiliului Național Director.

5.    Tine evidența strictă a membrilor PAD răspunzând direct de Registrul Național de Evidentă Națională precum și a tuturor ieșirilor și intrărilor de documente la nivel național.

6.    Confecționează și eliberează carnetele de membru de partid.

7.    Informează în timp util secretarii Filialelor asupra Hotărârilor Consiliului Național Director.

8.    Administrează site-ul oficial al PAD precum și pagina de Facebook oficială a partidului.

9.  Informează în timp util secretarii Filialelor asupra programelor și proiectele politice propuse de Consiliul Național Director și aprobate de Adunarea Generală Națională. 

10. Secretariatul general răspunde de sistemul informațional și de aparatul de lucru, răspunde de comunicarea dintre organismele Structurii Naționale, județene și locale.

11. Secretariatul General are obligația să publice de îndată pe site-ul oficial al PAD, la rubrica Informații interne, toate Hotărârile Consiliului Național Director însoțite de avizele date de Consiliul Consultativ și motivările acestor avize, pentru fiecare Hotărâre în parte, în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la primire. 

12.  Secretariatul General Național are obligația să publice de îndată pe site-ul oficial al PAD toate Deciziile Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină.

13.  Înștiințează persoanele în cauză asupra Deciziilor CNAD și le înmânează, sub  semnătură, documentele care fac referire la acestea.

14.  Secretariatul General al PAD răspunde de buna desfășurare a votului electronic conform ROF.

15.  Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF. 

Art. 74.  Trezoreria Națională a PAD. 

1.    Este un organ de administrare financiar – contabilă care se ocupă cu gestionarea întregului patrimoniu al PAD format din valorile mobile și imobile, conform legii în vigoare și a celor prezentate în acest Statut.

2.    Întreaga activitatea a Trezoreriei Naționale a PAD este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut. 

Art. 75.  Componența Trezoreriei Naționale a PAD. 

1.    Trezoreria Națională a PAD este alcătuită dintr-un Trezorier General (expert contabil) doi Trezorieri Generali Adjuncți (experți contabili sau contabili) aleși de Adunarea Generală Națională, iar activitatea acestora este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

Art. 76.  Competențe ale Trezoreriei Naționale a PAD. 

1.    Stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli.

2.    Repartizează bugetul anual, în mod judicios, organismelor Structurii Naționale precum și Filialelor și îl supune aprobării Consiliului Director Național.

3.    Tine evidența contabilă a întregului patrimoniu al PAD.

4.    Reprezintă PAD în fața organelor de control financiar-contabil ale Statului român.

5.    Răspunde în totalitate de gestionarea corectă, conform legilor în vigoare a patrimoniului PAD.

6.    Coordonează în mod direct Trezoreriile PAD existente în Filiale.

7.    Dă raportul anual asupra activității sale în fața Adunării Generale Extraordinare.

8.    Publică pe site-ul oficial al PAD la rubrica Patrimoniu, accesibilă doar membrilor activi ai partidului, situația la zi a veniturilor și cheltuielilor și a plății cotizației membrilor PAD.

9.    Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF. 

Art. 77.  Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină (CNAD). 

1.    Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină este organul de jurisdicție al PAD, care își desfășoară activitatea la nivel național, un organ care are autoritate deplină și neîngrădită în luarea deciziilor.

2.    Este un organism de control disciplinar, supraveghere și sancțiune a oricăror acțiuni întreprinse de membrii PAD la nivel național, acțiuni aflate în contradicție cu documentele fundamentale ale Partidului Adevăr și Dreptate: prezentul Statut, Programul politic și Regulamentul de Organizare și Funcționare

3.    Are libertate deplină de acțiune în conformitate cu normele legale, cu Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare al PAD.

4.    Deciziile ei au caracter definitiv în cadrul PAD și se pun în aplicare de îndată de către Consiliul  Național Director prin emiterea de Hotărâri. 

Art. 78.  Componența Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină a PAD. 

1.    Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină este compusă din 12 membri. 

2.    Funcționează după un Regulament propriu, aprobat de Consiliul Național Director,  parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al PAD. 

Art. 79.  Competențe ale Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină. 

1.   Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină este garantul respectării de către toți membrii partidului, fără excepție, a prevederilor Statutului, ale Programului Politic, precum și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare. 

2.  Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină cercetează conflictele de interese, incompatibilitățile, privitoare la membri PAD care fac parte din Structura Națională a PAD, din Parlament sau Guvern, din Parlamentul European.

3.   Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină aplică sancțiuni disciplinare oricărui membru al PAD aflat în Structura Națională, indiferent de funcția pe care o are acesta și comunică aceste sancțiuni Secretariatului General Național.

4.   Membrii CNAD nu pot face parte din nici un alt organ al partidului, cu excepția AGN.

5.  Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină a PAD poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanța dintre Hotărârile Consiliului Național Director și prevederile Statutului, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare sau ale Programului Politic. 

6.    În cazul în care Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină consideră că o Hotărâre a CND este nestatutară, încalcă ROF, sau aduce prejudicii Programului Politic, atenționează imediat, în scris, CND asupra acestui aspect. 

7.    CNAD soluționează contestațiile formulate împotriva Hotărârilor CND (altele decât cele referitoare la punerea în aplicare a Deciziilor definitive și irevocabile emise de ea).

8.    Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină soluționează contestațiile formulate împotriva Deciziilor Comisiilor de Arbitraj și Disciplină ale Filialelor, comunică Decizia sa definitivă și irevocabilă Secretariatelor Filialelor în cauză.

9.    Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină poate fi sesizată sau se autosesizează în legătură cu încălcări ale drepturilor membrilor aflați în Structura Națională, drepturi recunoscute prin Statut și Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

10.    Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină a PAD cercetează și emite Decizii în ceea ce privește diferendele dintre membrii aflați în Structura Națională.

11.    Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină, cercetează și emite Decizii în ceea ce privește conflictele dintre organele de conducere de la nivel național.

12.    Orice Decizie a CNAD este întotdeauna urmată de o motivare bine întemeiată pe documentele fundamentale ale PAD, pe legile în vigoare, și înmânată în scris pârților vizate de acea sancțiune.

13.    Deciziile Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină se iau prin vot secret și nu pot fi atacate decât în cadrul Adunării Generale Naționale a PAD, Hotărârile acesteia fiind definitive și irevocabile în toate cazurile de indisciplină. Excepție fac acele Decizii ale CNAD care rezolvă contestațiile depuse de membrii cu privire la sancțiunile primite la Comisia Județeană de Arbitraj și Disciplină. Acestea sunt definitive și irevocabile și nu mai pot fi atacate în Adunarea Generală Națională a membrilor.

14.    Toate Deciziile Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină se depun/trimit la Secretariatul General al PAD sau/și la Secretariatele Filialelor, după caz.

15.    Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF. 

Art. 80.  Comisia Națională de Promovare (CNP) a PAD. 

1.    Este un organ  de promovare a PAD, cu caracter permanent, numit prin Hotărâre de Consiliu Director Național.

2.    Comisia Națională de Promovare a PAD, de regulă, nu se schimbă, decât numai atunci când CND hotărăște altfel.

3.    Întreaga activitatea a CNCP a PAD este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut. 

Art. 81.  Componența Comisiei Naționale de Promovare a PAD. 

1.    CNP este alcătuită dintr-un Președinte, 3 (trei) Vicepreședinți, 3 (trei) purtători de cuvânt ai PAD și 6 (șase) membri.
2.    CNP al PAD este un organ a cărei componență este numită în mod exclusiv de CND, prin Hotărâre, o componență care nu se schimbă la alegerile generale ale PAD, ci doar atunci când există un motiv bine întemeiat pentru asta.
 

Art. 82.  Competențe ale Comisiei Naționale de Promovare a PAD. 

1.    Prezintă candidații PAD în alegerile generale parlamentare, europarlamentare și prezidențiale

2.    Este un organ care se ocupă de imaginea partidului la nivel național și de organizarea tuturor campaniilor electorale la care acesta participă.

3.    Întocmește strategia de promovare a PAD atât în plan local cât și național și o supune aprobării CND.

4.    Întocmește strategia partidului pentru campaniile electorale și o supune aprobării CND.

5.    Organizează conferințe publice în toate Filialele PAD, cerând sprijinul acestora.

6.    Organizează conferințe publice în toate municipiile capitală de județ.

7.    Organizează mitinguri de promovare ale PAD.

8.    Coordonează Comisiile de Promovare ale Filialelor.

9.    Coordonează în mod direct campaniile electorale ale PAD pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale.

10.    Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF. 

Art. 83. Comisia Națională de Control Intern al PAD (CNCI). 

1.    Este un organ de control intern al PAD.

2.    Întreaga activitatea a CNCI a PAD este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut. 

Art. 84.  Componența Comisiei Naționale de Control Intern al PAD (CNCI). 

1.    Este un organ a căror membri sunt numiți prin Hotărâre de către CND.

2.    Comisia Națională de Control Intern, de regulă, nu se schimbă, decât atunci când CND hotărăște altfel.

3.    CNCI a PAD este un organ a cărei componență este numită în mod exclusiv de CND, prin Hotărâre, aceasta neputându-se schimba la alegerile generale ale PAD, ci numai atunci când există un motiv bine întemeiat pentru aceasta. 

Art. 85.  Competențe ale Comisiei Naționale de control Intern al PAD (CNCI). 

1.    CNCI la cererea expresă a CND, sau o dată pe an, efectuează controale verificând modul în care este administrat patrimoniul PAD.

2.    CNCI verifică legalitatea tuturor documentelor care fac referire la patrimoniul mobil și imobil al PAD, modul în care partidul realizează venituri și cum cheltuie aceste venituri, modul în care este repartizat bugetul partidului în cadrul Filialelor și cum este el administrat atât la nivel național cât și local.

3.    Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în cele mai bune condiții, va anunța controlul său cu 30 de zile înainte Trezoreriei Naționale a PAD precum și Trezoreriilor Filialelor, care sunt obligate să pregătească toate documentele cerute de Comisie.

4.    Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și ROF. 

Art. 86.  „Guvernul Alternativă” al PAD. 

1.    Este un organ consultativ al PAD, cu activitate permanentă, de specialitate, care funcționează la nivel național, format din persoane cu o reputație neștirbită și cu o moralitate de necontestat, specialiști în toate domeniile de activitate ale țării.

2.    Întreaga activitatea a „Guvernului Alternativă” este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut.

3.    În „Guvernul Alternativă”, specialiștii din domeniile menționate la alineatul (5) al acestui articol vor crea proiecte pentru țară, le vor supune dezbaterii în cadrul partidului, apoi dezbaterii publice. Aceste proiecte pot deveni obiective de realizat ale partidului.

4.    „Guvernul Alternativă” va urmării îndeaproape activitatea Guvernului în funcție al țării și va atenționa Grupul Parlamentar al PAD și CND al partidului, ori de câte ori va considera necesar, asupra unor aspecte discutabile din activitatea guvernamentală.

5.    „Guvernul Alternativă” al PAD este format din următoarele departamente: 

a.    Departamentul  Educație, Învățământ, Cultură, Relația cu Parlamentul;

b.    Departamentul de Sănătate;

c.    Departamentul Economic;

d.    Departamentul Justiție;

e.    Departamentul Resurse Naturale și Mediu;

f.    Departamentul Agricol;

g.    Departamentul Industrie și Energie;

h.    Departamentul Infrastructură și Transport;

i.    Departamentul Telecomunicații;

j.    Departamentul Muncă și Protecție Socială;

k.    Departamentul Afaceri Interne;

l.    Departamentul Afaceri Externe;

m.    Departamentul Apărare și Siguranță Națională.

n.    Departamentul Turism și Sport;

o.    Departamentul de Cercetare.

6.    Conducerea „Guvernul Alternativă” este asigurată de un Președinte coordonator general și  câte un  Vicepreședinte coordonator pentru fiecare Departament în parte. 

Art. 87.  Consiliul Consultativ al Partidului Adevăr și Dreptate. 

1.    Consiliul Consultativ al Partidului Adevăr și Dreptate este un organ ales și constituit de către membrii fondatori ai partidului și are un caracter permanent.

2.    Întreaga activitatea a Consiliului Consultativ al PAD este reglementată prin ROF și, în concordanță cu legile țării și cu acest Statut.

3.    Membrii Fondatori, aleg și revocă membrii Consiliul Consultativ al PAD.

4.    După dispariția membrilor fondatori, Consiliul Consultativ al PAD își va alege și revoca propriii membri prin vot secret.

5.    Consiliul Consultativ al Partidului Adevăr și Dreptate este un organ alcătuit din cei mai buni specialiști, pe diferite domenii de activitate, oameni cu o deosebită experiență de viață, cu iubire față de aproape, față de popor, țară și națiune.

6.    Membrii Consiliului Consultativ sunt oameni cu o profundă cunoaștere a Constituției țării, a Legii partidelor, în vigoare, precum și a documentelor fundamentale ale PAD, sunt personalități ale vieții sociale, culturale și spirituale românești.

7.    Obținerea calității de membru al Consiliului Consultativ al PAD nu este condiționată de înscrierea în partid.

8.    Nu pot fi membri ai Consiliului Consultativ acele persoane care sunt membri ai unui alt partid politic.

9.    Consiliul Consultativ este alcătuit din 24 de membri, egali între ei din punct de vedere ierarhic și se întâlnește în ședințe de lucru lunare. 

10.    Consiliul Consultativ are rolul de a consilia CND, de a-l sfătui, asupra hotărârilor pe care acesta intenționează să le dea.

11.    Avizul Consiliului Consultativ are un caracter consultativ.

12.    Consiliul Consultativ poate cere Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină, atunci când consideră de cuviință, un punct de vedere asupra anumitor aspecte din activitatea sa.

13.    Avizul Consiliul Consultativ, pozitiv sau negativ, se va da în scris și va fi depus/trimis la Secretariatul General în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la emitere, care-l va publica pe site-ul oficial la rubrica informații interne.

 

Capitolul IV - Alegerile interne în cadrul PAD.

Art. 88. Funcțiile pentru care pot candida membrii Partidului Adevăr și Dreptate în cadrul intern.

1.    Oricare dintre membrii partidului care corespunde criteriilor de la capitolul II, art.14 alineat (4) din prezentul Statut poate candida pentru următoarele funcții în partid:

a.    Președinte al Consiliului Național Director, deci Președinte al PAD; 

b.    Prim-vicepreședinte al Consiliului Național Director;

c.    Vicepreședinte al CND

d.    Secretar General al PAD;

e.    Secretar general adjunct; 

f.    Membrii Comisei Naționale de Arbitraj și Disciplină;

g.    Trezorier Național al partidului;

h.    Trezorier adjunct;

i.    Președinte al Consiliului Director al Filialei;

j.    Vicepreședinte al CDF;

k.    Secretar Filială;

l.    Membrii Comisiei de Arbitraj și Disciplină a Filialei;

m.    Trezorier al Filialei;

n.    Președinte al Consiliului Director al Sucursalei;

o.    Vicepreședinte al CDS;

p.    Secretar Sucursală;

2.    Funcțiile enumerate la alineatul (1) paragrafele a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p,  sunt funcții alese ale PAD, ocuparea lor făcându-se prin vot. Celelalte funcții rămase, existente în partid și enumerate la art. 28 din acest Statut, sunt ocupate prin numire.

Art. 89.  Actele necesare fiecărui candidat al PAD indiferent de funcția pentru care candidează în partid sau în alegerile locale, generale, prezidențiale sau pentru parlamentul European.

1.    Fiecare candidat va trebui să depună, în mod obligatoriu, la dosarul de candidatură următoarele documente:

a.    cerere tip al cărei format estre stabilit de CND și specificat în R.O.F.

b.    curriculum vitae;

c.    ultima diplomă de studii (copie);

d.    cazier judiciar;

e.    cazier fiscal;

Art. 90. Procedura stabilirii candidaturilor pentru organele Filialei sau ale Sucursalei.

1.    Consiliul Național Director al PAD va fixa în termeni clari perioada și datele exacte de desfășurare a stabilirii candidaturilor membrilor PAD pentru funcțiile alese existente la nivelul organelor Filialelor/Sucursalelor astfel:

a.    perioada în care pot fi depuse candidaturile la secretariatele Filialelor/Sucursalelor împreună cu documentele necesare candidaturii evidențiate la art. 85 alineat (1) paragrafele a, b, c, d, e, f;

b.    perioada în care Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei va valida sau invalida candidaturile;

c.    perioada în care pot fi depuse contestații la Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină, pentru invalidările anumitor candidaturi de către CADF;

d.    perioada în care CNAD trebuie să rezolve contestațiile și să dea o Decizie definitivă și irevocabilă.

2.    În final, secretariatele Filialelor/Sucursalelor vor înregistra toate candidaturile valide și vor încheia lista de candidaturi la termenul stabilit de Consiliul Național Director.

Art. 91.  Alegerile interne în cadrul PAD.

1.     Se desfășoară în două direcții distincte:

a.    pentru ocuparea funcțiilor existente în PAD la toate nivelurile celor trei structuri de bază ale sale: Structura  Națională, Structura Județeană și Structura Locală;

b.    pentru stabilirea candidaților partidului în alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale.

2.    Organele împuternicite să prezinte candidaturi în alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale sunt:a.    Comisia Județeană de Promovare a PAD – pentru alegerile locale;

b.    Comisia Națională de Promovare a PAD – pentru alegerile parlamentare, europarlamentare și prezidențiale

Art. 92.  Procedura validării candidaturilor pentru organele Filialelor/Sucursalelor.

1.    Validarea candidaturilor membrilor PAD pentru organele sale locale sau județene este realizată de către Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei.

2.    Secretariatele Sucursalelor/Filialelor vor transmite Comisiilor de Arbitraj și Disciplină a Filialelor aparținătoare lista de candidaturi, cu toate documentele însoțitoare aferente fiecărei candidaturi, pentru validare. 

3.    CADF va analiza, în termenul stabilit de CND  legalitatea candidaturilor în raport cu legea în vigoare, cu Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare al PAD.

4.    CADF va emite apoi o Decizie de validare/invalidare și motivarea necesară, pentru fiecare candidatură în parte.  

5.    Va întocmi o listă nominală a candidaților validați/invalidați, însoțită de motivările aferente  și o va depune/trimite la secretariatele Filialelor/ Sucursalelor în termenul stabilit de CND.

6.    Secretariatele Filialelor/Sucursalelor vor înștiința pe toți cei de pe listă asupra validării sau invalidării candidaturii lor de către Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei.

7.    Secretariatele Filialelor/Sucursalei vor face cunoscute rezultatele proceselor de validare tuturor membrilor Filialelor/Sucursalelor, prin publicarea pe site-ul oficial la rubrica Informații interne.

8.    Cei invalidați vor putea contesta, cu argumente solide, decizia la CNAD. 

Art. 93.  Procedura alegerii funcțiilor de conducere ale organismelor Filialei/Sucursalei. 

1.    Consiliul Director al Filialei/Sucursalei, va organiza Adunarea Generală a membrilor Filialei/Sucursalei, pentru alegeri, conform celor stipulate în Hotărârea emisă de CND cu privire la organizarea alegerilor interne din cadrul PAD. 

2.    În condițiile înființării unei noi Sucursale cel care va organiza Adunarea Generală a membrilor viitoarei Sucursale va fi împuternicitul PAD, numit prin Hotărâre, conducător al Grupului de inițiativă din localitatea respectivă. La Adunarea Generală de constituire a Sucursalei vor participa în calitate de invitați membri ai CDF și/sau membri ai CND, după caz. Aceștia vor putea lua cuvântul dar nu vor avea drept de vot în Adunarea Generală respectivă.

3.    În condițiile înființării unei noi Filiale, cel care va organiza Adunarea Generală a membrilor din județ va fi împuternicitul PAD, numit prin Hotărâre, conducător al Grupului de inițiativă pe județul respectiv. La Adunarea Generală de constituire a Filialei vor participa în calitate de invitați membri ai CND. Aceștia vor putea lua cuvântul dar nu vor avea drept de vot în Adunarea Generală respectivă.

4.    La început se va da cuvântul candidaților, în ordinea stabilită la aliniatul 6 al acestui articol.

5.    Fiecare candidat va avea la dispoziție 5 minute pentru a spune Adunării Generale motivul pentru care a decis să candideze și ce îl recomandă pentru acea candidatură.

6.    Se va trece apoi la stabilirea prin vot secret a viitoarei conduceri a Filialei/Sucursalei alegându-se în ordine:

a.    Trezorierul Filialei;

b.    Președintele Comisiei de Arbitraj și Disciplină a Filialei ;

c.    Secretarul Filialei/Sucursalei;

d.    Vicepreședinții Filialei/Sucursalei 

e.    Președintele Consiliului Director al Filialei/Sucursalei; 

7.    Fiecare dintre cei prezenți vor primi bilețelele cu numele  candidaților pentru funcția respectivă. 

8.    Fiecare membru cu drept de vot dintre cei prezenți va introduce apoi, în urna de vot, bilețelul cu numele celui pe care îl susține pentru funcția respectivă, iar bilețelele rămase le va introduce în urna colectoare. 

9.    Se va trece la numărarea voturilor de către o comisie formată din 3 (trei) membri.

10.    Candidatul care va întruni cel mai mare număr de voturi va fi desemnat câștigător.

11.    Dacă pentru o anumită funcție va exista un singur candidat atunci se va proceda la votul cu bile.

12.    În condițiile în care se prezintă un singur candidat și este respins se trece la desemnarea unui altor candidați și se va relua votul pentru funcția respectivă.

13.    În finalul Adunării Generale va avea loc solemnitatea de investire a noilor membri a organismelor Filialei/Sucursalei, care se va desfășura astfel:

a.    Secretarul AGF/AGS va anunța pe rând, în ordinea în care au fost aleși, pe toți câștigătorii alegerilor care se vor prezenta în fața prezidiului;

b.    toți cei aleși vor depune, în fața Adunării Generale, stând între drapelul țării și drapelul PAD, din locul special amenajat pentru asta, angajamentul de credință față de țară, popor și partid, redat la capitolul 3 art. 29 alineat (1) din acest Statut;

c.    noul Președinte ales al Consiliului Director al Filialei/Sucursalei va rosti cuvântul de încheiere și va declara lucrările Adunării Generale respective încheiate;

d.    Adunarea Generală a membrilor Filialei/Sucursalei  se va încheia cu intonarea Imnului Partidului. 

Art. 94. Alegerea delegaților permanenți ai Filialelor la Adunarea Generală  Națională  a PAD.  

1.    Delegații permanenți la Adunarea Generală Națională vor fi aleși dintre membrii Consiliilor Directoare ale Filialelor 

Art. 95. Procedura validării candidaturilor pentru ocuparea de funcții în organele Structurii Naționale a PAD. 

1.    Consiliul Național Director, prin Hotărâre, va stabili strategia de desfășurare a acțiunilor specifice și necesare depunerii candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor existente în Structura Național a PAD și evidențiate în acest Statut la art. 88 alineat (1) paragrafele a, b, c, d, e strategie din care nu trebuie să lipsească:

a.    perioada în care pot fi depuse dosarele de candidaturi la Secretariatul Filialei;

b.    perioada în care candidaturile membrilor Filialei pot fi validate de Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei;

c.    perioada în care se pot depune contestații la Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină la invalidările unor candidaturi de către CADF;

d.    perioada în care CNAD are obligația să analizeze contestațiile la Deciziile de invalidare a candidaturilor unor membri și să dea Decizia definitivă și irevocabilă;

e.    data de desfășurare a Adunărilor Generale ale Filialelor pentru votul final asupra stabilirii candidaturilor pentru Structura națională;

f.    perioada în care Secretariatele Sucursalelor sunt obligate să trimită la Secretariatul Filialei dosarele complete de candidaturi ale celor aleși în Adunările Generale ale Sucursalelor;

g.    data în care toate Filialele vor convoca Adunările Generale ale membrilor din fiecare județ, pentru alegerea candidaților la funcțiile alese ale Structurii Naționale;

h.    data limită de depunere a dosarelor de candidaturi, stabilite prin votul Adunărilor Generale ale Filialelor la Secretariatul General al PAD;

i.    data convocării Adunării Generale Naționale.

Art. 96.  Procedura alegerii funcțiilor de conducere în organelor componente a Structurii Naționale a PAD.

1.    Se va da cuvântul fiecărui candidat care dorește să ocupe funcții în organismele Structurii Naționale a PAD, în ordinea prezentată la punctul (3);

2.    Fiecare candidat va avea la dispoziție un anumit timp stabilit în ROF, pentru a spune Adunării Generale motivul pentru care a decis să candideze și ce îl recomandă pentru acea candidatură.

3.    Se va trece apoi la stabilirea prin vot secret a ocupării funcțiilor de conducere existente în Structura Națională a PAD în următoarea ordine 

a.    Trezorierul Național;

b.    Președintele Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină;

c.    Secretarul General al PAD;

d.    Vicepreședinte;

e.    Prim-vicepreședinte al CND;

f.    Președintele CND, Președintele PAD.

4.    Fiecare dintre cei prezenți vor primi bilețele cu numele candidaților pentru funcția respectivă. 

5.    Fiecare membru cu drept de vot dintre cei prezenți va introduce apoi, în urna de vot, bilețelul cu numele celui pe care îl susține pentru funcția respectivă, iar bilețele rămase le va introduce în urna colectoare. 

6.    Se va trece la numărarea voturilor de către o comisie formată din 10 (zece) membri.

7.    Candidatul care va întruni cel mai mare număr de voturi va fi desemnat câștigător.

8.    Dacă pentru o anumită funcție va exista un singur candidat atunci se va proceda la votul cu bile.

9.    În condițiile în care se prezintă un singur candidat și este respins se trece la desemnarea, pe loc, a unui alt candidat, sau a unor alți candidați și se reia votul.

10.    În finalul Adunării Generale va avea loc solemnitatea de investire a noilor membri a organismelor Structurii Naționale a PAD (sau a reconfirmării vechii componențe, dacă va fi cazul), care se va desfășura astfel:

a.    Secretarul AGN va anunța pe rând, în ordinea în care au fost aleși, pe toți câștigătorii alegerilor care se vor prezenta în fața prezidiului;

b.    toți cei aleși vor depune, apoi, în mod individual în fața Adunării Generale Naționale,  stând între drapelul țării și drapelul PAD angajamentul de credință față de țară, popor și partid, redat la capitolul 3 art. 29 alineat (1) din acest Statut;

c.    noul Președinte ales al Consiliului Național Director și al PAD va rosti cuvântul de încheiere și va declara lucrările Adunării Generale Naționale încheiate;

d.    Adunarea Generală Națională a membrilor se va încheia cu intonarea Imnului Partidului

 

 

 

Capitolul V - Stabilirea candidaților PAD pentru alegerile locale, parlamentare, pentru Parlamentul European, pentru funcțiile de Prim-ministru și Președinte al României

Art.97. Ocuparea unui loc pe listele PAD pentru alegerile locale, parlamentare pentru Parlamentul European, pentru funcția de Prim-ministru și pentru cea de Președinte al României.

1.    Ocuparea unui loc pe listele PAD pentru Consiliul Local, procedurile sunt următoarele:

a.    sunt depuse la Secretariatul Sucursalei dosarele de candidaturi, întocmite conform cerințelor stabilite membrilor PAD pentru a putea ocupa funcția de consilier local, în ROF și în prezentul Statut; 

b.    sunt validate de către Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei;

c.    candidaturile valide sunt prezentate de către Secretariatul Sucursalei în Adunarea Generală a membrilor; 

d.    AGS stabilește prin vot lista de candidații ai PAD pentru Consiliul Local.

2.    Nu pot depune candidaturi pentru Consiliul Local al unei localități decât cei care au domiciliul stabil în acea localitate și locuiesc acolo în mod efectiv, de cel puțin un an.

3.    Stabilirea candidatului PAD la Primăria locală.

a.    sunt depuse la Secretariatul Sucursalei dosarele de candidaturi, întocmite conform cerințelor stabilite pentru această funcție în ROF și în prezentul Statut; 

b.    sunt validate de către Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei;

c.    candidaturile valide sunt prezentate de către Secretariatul Sucursalei în Adunarea Generală a membrilor Sucursalei;

d.    Adunarea Generală a Sucursalei stabilește prin vot candidatul PAD pentru funcția de primar al localității în care Sucursala își are Sediul.

4.    Nu pot depune candidaturi pentru funcția de Primar al localității în care Sucursala își are sediul, decât cei care au domiciliul stabil în acea localitate și locuiesc în mod efectiv acolo de minim 3 ani.

5.    Stabilirea candidatului PAD pentru Primăria municipiului capitală de Județ.

a.    la Secretariatele Filialelor sunt depuse dosarele de candidaturi, întocmite conform cerințelor stabilite pentru această funcție în ROF și în prezentul Statut, la Secretariatul Sucursalei; 

b.    sunt validate de către Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei;

c.    candidaturile valide sunt prezentate de către Secretariatele Filialelor în Adunările Generală a membrilor; 

d.    Adunarea Generală a Filialei stabilește prin vot candidatul PAD pentru funcția de Primar al Municipiului capitală de Județ în care își are sediul.

e.    Secretarul Filialei informează în scris Secretariatul General al PAD asupra Hotărârii Adunării Generale a Filialei.

6.    Nu pot depune candidaturi pentru funcția de Primar al Municipiului capitală de Județ decât cei care au de minim 5 ani domiciliul stabil în el și locuiesc efectiv în acel municipiu.

7.    Ocuparea unui loc pe listele PAD pentru Consiliul Județean.

a.    sunt depuse dosarele de candidaturi, întocmite conform cerințelor stabilite pentru aceste candidaturi în ROF și în prezentul Statut, la Secretariatul Sucursalei; 

b.    sunt validate de către Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei;

c.    candidaturile valide sunt prezentate de către Secretariatul Sucursalei în Adunarea Generală a membrilor Sucursalei; 

d.    AGS stabilește prin vot candidații Sucursalei pentru un loc pe lista PAD a candidaților pentru Consiliul Județean.

e.    Secretariatul Sucursalei depune/trimite la Secretariatul Filialei PAD dosarul cu candidații săi.

f.    se convoacă Adunarea Generală a Filialei;

g.    se prezintă de către Secretariatul Filialei toate candidaturile membrilor Sucursalelor aparținătoare;

h.    se dă cuvântul fiecărui candidat pentru a spune AGF motivul candidaturii sale și ce crede că-l recomandă pentru ocuparea funcției respective.

i.    Adunarea Generală a Filialei stabilește prin vot lista cu candidații Filialei pentru Consiliul Județean și emite o Hotărâre în acest sens;

j.    Secretarul Filialei transmite Hotărârea AGF către Secretariatul General al PAD.

8.    Nu pot depune candidaturi pentru ocuparea unui loc pe listele PAD pentru Consiliul Județean  decât numai cei care au de minim 3 ani domiciliul stabil în județul respectiv și locuiesc efectiv în el.

9.    Ocuparea unui loc pe lista PAD pentru Parlament, Camera Deputaților sau Senat.

a.    sunt depuse dosarele de candidaturi, întocmite conform cerințelor stabilite pentru aceste funcții în ROF și în prezentul Statut, la Secretariatul Sucursalei; 

b.    sunt validate de către Comisia de Arbitraj și Disciplină a Filialei;

c.    candidaturile valide sunt prezentate de către Secretariatul Sucursalei în Adunarea Generală a Sucursalei; 

d.    Adunarea Generală a Sucursalei stabilește prin vot candidații Sucursalei pentru calitatea de senator/deputat în Parlament.

e.    fiecare Sucursală poate prezenta un anumit număr de  candidați  pentru funcția de senator și pentru funcția de deputat, un număr egal pentru fiecare Sucursală PAD stabilit și comunicat prin Hotărâre de CND;

f.    Secretariatul Sucursalei depune/trimite la Secretariatul Filialei a PAD toate dosarele de candidaturi legitimate prin vot de AGS.

g.    se convoacă Adunarea Generală a Filialei;

h.    se prezintă de către Secretariatul Filialei toate candidaturile membrilor Sucursalelor aparținătoare;

i.    se dă cuvântul fiecărui candidat pentru a spune AGF motivul candidaturii sale și ce crede că-l recomandă pentru ocuparea funcției respective în Parlament.

j.    Adunarea Generală a Filialei stabilește prin vot candidații Filialei pentru funcția de Senator și de Deputat în Parlamentul României; 

k.    fiecare Filială va putea prezenta o listă cu un anumit număr de candidați, egal pentru toate Filialele PAD, pentru funcția de Senator și pentru funcția de Deputat stabilit de CND, conform prevederilor legale.

l.    toate dosarele cu candidaturi ale Filialelor vor fi trimise Secretariatului General al PAD.

m.    În plenul Adunării Generale Naționale vor fi prezentate toate candidaturile Filialelor care va hotărî prin vot lista completă a candidaților PAD pentru funcțiile de deputat și senator.

10.    În ceea ce privește ocuparea unui loc pe lista PAD pentru Parlamentul European, procedura este identică cu cea desfășurată pentru Parlamentul României.

11.    Stabilirea candidaților PAD pentru funcția de Prim-ministru, respectiv de Președinte al României, se face conform celor prezentate la art.97 punctul (9), în formă adaptată.

Art.98. Organele împuternicite să prezinte candidaturi la alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale.

1.    Pentru alegerile locale, candidaturile sunt prezentate de către Comisia de Promovare a Filialei a PAD. Ea va prezenta candidații atât în localitatea în care își are sediul Filiala cât și în Adunarea Generală a membrilor Filialei.

2.    Pentru alegerile parlamentare, europarlamentare și prezidențiale candidaturile sunt prezentate de către Comisia Națională de Promovare a PAD. Ea va prezenta candidații PAD pentru forurile amintite, atât în Adunarea Generală Națională, cât și în spațiul public.