proiect de modificare statut…

Capitolul VI

Stabilirea candidaților PAD pentru alegerile locale, pentru parlamentul României, pentru parlamentul european, pentru funcțiile de prim-ministru și președinte al României

Art.89. Ocuparea unui loc pe listele PAD pentru alegerile locale, pentru parlamentul României, pentru parlamentul european, pentru funcția de prim-ministru și pentru cea de președinte al României.

 1. Ocuparea unui loc pe listele PAD pentru consiliul local, procedurile sunt următoarele:
  a. sunt depuse la secretariatul sucursalei dosarele de candidaturi, întocmite conform cerințelor stabilite membrilor PAD pentru a putea ocupa funcția de consilier local, în ROF și în prezentul Statut;
  b. sunt validate de către CADF;
  c. candidaturile valide sunt prezentate de către secretariatul sucursalei în adunarea generală a membrilor;
  d. AGS stabilește prin vot lista de candidații ai PAD pentru consiliul local.
 2. Nu pot depune candidaturi pentru consiliul local al unei localități decât cei care au domiciliul stabil în acea localitate și locuiesc acolo în mod efectiv, de cel puțin un an.
 3. Stabilirea candidatului PAD la primăria locală.
  a. sunt depuse la secretariatul sucursalei dosarele de candidaturi, întocmite conform cerințelor stabilite pentru această funcție în ROF și în prezentul Statut;
  b. sunt validate de către Comisia de Arbitraj și Disciplină a filialei;
  c. candidaturile valide sunt prezentate de către secretariatul sucursalei în Adunarea Generală a membrilor sucursalei;
  d. Adunarea generală a sucursalei stabilește prin vot candidatul PAD pentru funcția de primar al localității în care sucursala își are sediul.
 4. Nu pot depune candidaturi pentru funcția de primar al localității în care sucursala își are sediul, decât cei care au domiciliul stabil în acea localitate și locuiesc în mod efectiv acolo de minim 3 ani.
 5. Ocuparea unui loc pe listele PAD pentru consiliul județean.
  a. sunt depuse dosarele de candidaturi, întocmite conform cerințelor stabilite pentru aceste candidaturi în ROF și în prezentul statut, la secretariatul sucursalei;
  b. dosarele candidaților sucursalelor sunt transmise secretariatelor filialelor;
  c. sunt validate de către CADF;
  d. candidaturile valide sunt prezentate de către secretariatul filialei în adunarea generală a membrilor filialei;
  e. se convoacă Adunarea Generală a filialei;
  f. se prezintă de către secretariatul filialei toate candidaturile validate ale membrilor sucursalelor aparținătoare;
  g. se dă cuvântul fiecărui candidat pentru a spune AGF motivul candidaturii sale și ce crede că-l recomandă pentru ocuparea funcției respective.
  h. adunarea generală a filialei stabilește prin vot lista cu candidații filialei pentru Consiliul Județean și emite o hotărâre în acest sens;
  i. secretariatul filialei transmite hotărârea AGF la secretariatul general al PAD.
 6. Nu pot depune candidaturi pentru ocuparea unui loc pe listele PAD pentru Consiliul Județean decât cei care au de minim 3 ani domiciliul stabil în județul respectiv și locuiesc efectiv în el.
 7. Ocuparea unui loc pe lista PAD pentru parlament, camera deputaților sau senat.
  a. sunt depuse dosarele de candidaturi, întocmite conform cerințelor stabilite pentru aceste funcții în ROF și în prezentul Statut, la Secretariatul sucursalei
  b. dosarele de candidaturi sunt transmise la secretariatul filialei;
  c. sunt validate de către CADF;
  j. se convoacă Adunarea Generală a filialei;
  k. se prezintă de către secretariatul filialei toate candidaturile validate ale membrilor sucursalelor aparținătoare;
  l. se dă cuvântul fiecărui candidat pentru a spune AGF motivul candidaturii sale și ce crede că-l recomandă pentru ocuparea funcției respective.
  m. adunarea generală a filialei stabilește prin vot lista cu candidații filialei pentru parlamentul României și emite o hotărâre în acest sens;
  n. secretariatul filialei transmite hotărârea AGF la secretariatul general al PAD.
 8. În ceea ce privește ocuparea unui loc pe lista PAD pentru Parlamentul European, procedura este identică cu cea desfășurată pentru Parlamentul României.
  a. sunt depuse dosarele de candidaturi, întocmite conform cerințelor stabilite pentru aceste funcții în ROF și în prezentul statut, la secretariatul sucursalei
  b. dosarele de candidaturi sunt transmise la secretariatul filialei;
  c. dosarele de candidaturi din fiecare filială sunt transmise la secretariatul general al PAD;
  d. sunt validate de către CNAD;
  o. se convoacă Adunarea Generală a PAD;
  p. se prezintă de către secretariatul general toate candidaturile validate;
  q. se dă cuvântul fiecărui candidat pentru a spune AGF motivul candidaturii sale și ce crede că-l recomandă pentru ocuparea funcției respective.
  r. adunarea generală a PAD stabilește prin vot lista candidaților PAD pentru parlamentul european și emite o hotărâre în acest sens.
 9. Stabilirea candidaților PAD pentru funcția de prim-ministru, respectiv de Președinte al României, se face conform celor prezentate la art. 89 punctul (8).

Art. 90. Organele împuternicite să prezinte candidaturile la alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale.

 1. Pentru alegerile locale, candidaturile sunt prezentate de către AGS
 2. Pentru alegerile județene candidaturile sunt prezentate de către AGF
 3. Pentru alegerile parlamentare, europarlamentare și prezidențiale candidaturile sunt prezentate de către Adunarea Generală Națională.