Sistemul energetic, parte a securității naționale

Sistemul energetic, parte a securității naționale

Tratatul de Bază al UE de la Lisabona, consolidat, Art.4 alineat(2).

„Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum și identitatea lor națională, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale, inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și regională. Aceasta respectă funcțiile esențiale ale statului și, în special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrității sale teritoriale, menținerea ordinii publice și apărarea securității naționale. În special, securitatea națională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru.

Acesta este articolul care dă dreptul conducerii țării să acționeze tranșant în toate domeniile care sunt parte intrinsecă a SECURITĂȚII NAȚIONALE. Iar SISTEMUL ENERGETIC este unul dintre el

Ce am face noi, Partidul Adevăr și Dreptate, dacă am fi la putere, pentru rezolvarea crizei energetice din România și obținerea independenței în domeniu?

Asta am face:

1. Am răscumpăra întreaga infrastructură de transport și distribuție a energiei electrice și am readuce-o în proprietatea statului.

2. Am răscumpăra și am readuce în proprietatea statului toate companiile deținute de Rusia, fie direct fie prin interpuși.

3. Am ridica redevențele peste nivelul mediu practicat în statele UE

4. Am permite doar producătorilor listarea pe bursa de energie.

5. Am axa România pe producția și consumul de energie electrică și pe limitarea consumului de hidrocarburi (petrol, gaze, cărbune). În acest sens am subvenționa consumul și producția de energie electrică și am elimina subvențiile pentru consumul de hidrocarburi.

6. Împreună cu administrațiile locale, am investi pentru mărirea cantității de energie electrică pe care o locuință o poate absorbi din rețea, sau produce, astfel încât aceasta să-și poată asigura necesarul de energie pentru încălzire, apă caldă menajeră și gătit exclusiv din energie electrică.

7. Am folosi, dacă este cazul, gazul metan din producția proprie și din import, în principal, pentru producerea de energie electrică și echilibrarea sistemului.

8. Am susține dezvoltarea facilităților de producție a energiei electrice din resurse regenerabile sau nucleare.

9. Am susține producția de pompe de căldură aer-apă, în țară, cu puteri calculate să acopere necesarul de căldură și apă caldă menajeră necesară unui apartament de bloc clasic.

10. Am sprijini realizarea de îmbrăcăminte din produse naturale (lână, in, bumbac, mătase, cânepă) și am limita producerea de fibre sintetice din petrol și gaze.

11. Am limita folosirea îngrășămintelor chimice din petrol și gaze și am sprijini trecerea la o agricultură ecologică.

12. Am subvenționa culturile energetice și producerea de energie electrică din biomasă.

13. Am subvenționa producerea de energie electrică prin prelucrarea deșeurilor urbane.

„Ca răul să triumfe este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic”.

Fii om bun și implică-te!

Vino cu noi! Depune o adeziune aici

Adevărul va învinge!