Către:

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D-lui Klaus Werner Iohannis

Pădurile țării și securitatea națională

Întrucât răspunsul pe care l-am primit la Scrisoarea precedentă pe care v-am trimis-o nu ne-a mulțumit revenim.

Constatând situația dezastruoasă existentă în zona domeniului silvic românesc, datorită tăierilor abuzive și iresponsabile de păduri, Partidul Adevăr și Dreptate își exprimă, pe această cale, profunda îngrijorare în ceea ce privește efectele generate de această situație care aduce și va aduce prejudicii uriașe ecosistemului românesc, afectând grav, prin aceasta, securitatea națională.

Apelăm, încă odată, la dumneavoastră Domnule Președintele pentru a interveni, conform prerogativelor pe care le aveți în zona securității naționale, pentru rezolvarea acestei situații care se agravează pe zi ce trece.

În anul 2015 ați recunoscut public faptul că defrișările ilegale sunt o problemă de securitate națională.

Din anul 2015 până în prezent, niciunul dintre Guvernele României nu a promovat cadrul legislativ solicitat de CSAT pentru apărarea securității naționale în ceea ce privește exploatarea excesivă și de multe ori ilegală a pădurile

În absența unui cadru legislativ adecvat, tăierile de pădure, în general, și tăierile ilegale, în special, au continuat cu o și mai mare amploare.

Începând cu anul 2016, odată cu promulgarea de către dumneavoastră a Legii nr. 2/2016 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, constituie amenințări la adresa securității naționale „orice acțiuni sau inacțiuni care lezează interesele economice strategice ale României, cele care au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestier, cinegetic şi piscicol, apelor şi altor asemenea resurse, precum şi monopolizarea ori blocarea accesului la acestea, cu consecințe la nivel național sau regional”.

În aceste condiții inacțiunea Guvernelor României din anul 2016 încoace, constituie un atentat la securitatea națională a României.

Este inadmisibil ca Administrația Prezidențială să rămână pasivă la această situație cât se poate de gravă.

Președintele României poate și trebuie să intervină pentru rezolvarea acestei probleme.

Da, Președintele României nu se poate substitui Guvernului, dar nici nu poate rămâne pasiv, nici nu poate tolera o „inacțiune” gravă a acestuia care aduce prejudicii securității naționale.

Președintele are obligația de a arăta public cu degetul către Guvern, de   a-l soma în mod public și ferm să-și facă datoria. Asta, cu siguranță poate să facă. De ce nu o face? De ce nu a făcut-o din 2015 până în prezent?

De ce nu atrageți public atenția Guvernului asupra aceste grave probleme a României? Vocea Președintelui este totuși puternică. De ce nu apelați în mod public la responsabilitatea Guvernului?

Considerăm că este vremea ca Președintele României să se implice pentru oprirea acestui dezastru din zona Economiei Naționale și a Mediului.

Art.4 alineat (2) din Tratatul de Bază al Uniunii Europene vă autorizează în acest sens Domnule Președinte:

(2) Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum și identitatea lor națională, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale, inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și regională. Aceasta respectă funcțiile esențiale ale statului și, în special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrității sale teritoriale, menținerea ordinii publice și apărarea securității naționale. În special, securitatea națională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru.

Securitatea națională are prioritate în toate situațiile Domnule Președinte, prin urmare, Partidul Adevăr și Dreptate vă solicită, în mod ferm, să participați la ședința Guvernului României, să apelați apoi public Guvernul și să propuneți deschis și transparent acestuia luarea următoarelor măsuri:

1. Promovarea de urgență în Parlament a unui Proiect de Lege a Silviculturii prin care pădurile României să fie protejate la standarde europene. Stabilirea prin Lege a faptului că în România pădurile ocupă minimum 35% din suprafața totală a țării. Este o medie europeană acceptabilă.

2. Oprirea imediată a tăierile de pădure din România până la intrarea în vigoare a noi Legi a Silviculturi.

3. Oprirea exportului de materie primă lemnoasă.

Dacă măsurile solicitate la punctele (1), (2) și (3) nu vor fi realizate de autoritățile abilitate ale Statului, până la data de 1 Mai 2021, ne rezervăm dreptul de a acționa pe cale legală împotriva Guvernului României dar și a Președintelui.

 

Partidul Adevăr și Dreptate

Președinte

Toroican Ioan