Partidul Adevăr și Dreptate se situează, din perspectiva ideologică, în mod ferm, în zona de centru.

El, îmbină valorile de esență ale stângii cu cele ale dreptei într-un mod armonios, considerând că „stânga” și „dreapta”, în armonie deplină cu centru, sunt părți intrinsece ale „întregului” și în mod absolut normal ar trebui să slujească acestuia.

Partidul Adevăr și Dreptate este un partid creștin, democrat, european.

Scopul său de esență este Renașterea națională. Adică, reforma, resetarea, tuturor structurilor societății românești.

Noi, cei din Partidul Adevăr și Dreptate am decis să ne axăm discursul pe soluții concrete, soluții pe care le considerăm ca fiind cele mai bune în rezolvarea multiplelor probleme ale societății românești, ale țării și națiunii noastre.

Considerăm că pentru intrarea României pe făgașul cel bun, pentru rezolvarea problemelor ei, este nevoie de acțiuni desfășurate pe două fronturi: civic și politic. Sunt necesare acțiuni ferme,  foarte bine organizate, unitare, inteligente și nu în ultimul rând, înțelepte.

Un lucru este cert, cel puțin pentru noi cei din P.A.D: rezolvarea reală a problemelor României poate veni doar printr-un aport substanțial al cetățenilor ei. Partidele politice, fără un suport popular puternic, nu pot și nici nu vor putea rezolva problemele țării.

Dacă ne referim strict la clasa politică parlamentară actuală, la cele trei Puteri ale Statului, în general, putem afirma tranșant faptul că ele sunt prizoniere ale propriilor neputințe și trădări. Nu vom dezvolta subiectul întrucât aceste aspecte sunt bine cunoscute, în general, în spațiul public.

Cât privește partidele noi, ele nu au cum să facă față partidelor parlamentare. Este o luptă complet inegală, primele nebeneficiind nici pe departe de sprijinul pe care îl au celelalte din punct de vedere al promovării în mass-media, al logisticii, sau a susținerii financiare.

Și atunci, ce trebuie făcut? Ce s-ar putea face în mod concret?

Partidului Adevăr și  Dreptate, este un partid de centru, echilibrat, cu o doctrină clară, creștină, democrată, europeană, iar scopul său de esență este Renașterea națională. Adică, reforma, resetarea, tuturor structurilor societății românești.

Noi, cei din Partidul Adevăr și Dreptate am decis să ne axăm discursul pe soluții concrete, soluții pe care le considerăm ca fiind cele mai bune în rezolvarea multiplelor probleme ale societății românești, ale țării și națiunii noastre.

Considerăm că pentru intrarea României pe făgașul cel bun, pentru rezolvarea problemelor ei, este nevoie de acțiuni desfășurate pe două fronturi: civic și politic. Sunt necesare acțiuni ferme,  foarte bine organizate, unitare, inteligente și nu în ultimul rând, înțelepte.

Un lucru este cert, cel puțin pentru noi cei din P.A.D: rezolvarea reală a problemelor României poate veni doar printr-un aport substanțial al cetățenilor ei.

Partidele politice nu pot și nici nu vor putea rezolva, singure, fără un puternic sprijin popular, problemele țării.

Dacă ne referim strict la clasa politică parlamentară actuală, la cele trei Puteri ale Statului, în general, putem afirma tranșant faptul că ele sunt prizoniere ale propriilor neputințe și trădări. Nu vom dezvolta subiectul întrucât aceste aspecte sunt bine cunoscute, în general, în spațiul public.

Cât privește partidele noi, ele nu au cum să facă față partidelor parlamentare. Este o luptă complet inegală, primele nebeneficiind nici pe departe de sprijinul pe care îl au celelalte din punct de vedere al promovării în mass-media, al logisticii, sau a susținerii financiare.

Și atunci, ce trebuie făcut? Ce s-ar putea face în mod concret?

În această direcție, Partidul Adevăr și Dreptate și-a propus, într-o primă fază, patru obiective, pe termen scurt. După ce le realizăm, vom putea trece apoi la rezolvarea  celorlalte obiective cuprinse în Programul nostru politic. Iată și obiectivele noastre imediate:

Stabilirea și lansarea publică a unui Ideal național.

Crearea unității naționale.

Declanșarea primei etape de revizuire a Constituției:

a) inițiativa de revizuire;

b) Parlamentul unicameral cu o reprezentare de maximum 1/100000 de cetățeni cu drept de vot.

O poziționare onorabilă în alegerile locale și intrarea în Parlamentul României.

Aceste obiective ni le-am propus pe acest an 2020 și cu ajutorul cetățenilor României avem toate șansele să le realizăm.

Și acum, voi încerca să exprim, cât mai succint, ce reprezintă aceste obiective, în esență și de ce am hotărât să ne începem drumul politic cu ele. Voi începe cu…

STABILIREA ȘI LANSAREA PUBLICĂ A UNUI IDEAL NAȚIONAL.

Acest prim obiectiv am reușit deja să-l identificăm drept pentru care noi, membrii Partidului Adevăr și Dreptate, trecem la lansarea lui in spațiul public. Prin urmare, propunem cetățenilor României următorul Ideal: RENAȘTEREA NAȚIONALĂ, REANAȘTEREA ROMÂNIEI! 

Ce înțelegem noi prin asta? Ce înțelegem noi prin Renaștere? 

Înțelegem declanșarea și apoi realizarea pe termen scurt, mediu și lung a unor reforme profunde, a unor resetări dacă vreți, a tuturor structurilor societății românești, structuri grav afectate în acest moment de corupție, ideologii periculoase, incompetență și nu în puține cazuri, de trădare.

Programul politic al partidului, gândit în acest scop îl găsiți aici: https://pad-dd.ro/program-politic-pad/ 

Care vor fi beneficiile acestei reforme?

În esență, ea va duce cu siguranță la dezvoltarea durabilă și sustenabilă a țării, atât în plan material cât și spiritual, la ridicarea nivelului de trai al românilor, la păstrarea și consolidarea identității și suveranității României, la o poziție mult mai bună a ei în structurile europene și euro-atlantice.

Însă, pentru ca aceste reforme să reușească și astfel Renașterea să se înfăptuiască, este nevoie de…

CREAREA UNITĂȚII NAȚIONALE.

În mod absolut normal, în jurul Idealului de Renaștere națională amintit, este necesar să creăm unitatea națională necesară realizării lui. 

Ce înțelegem noi prin Unitatea Națională?

Înțelegem unirea tuturor celor care prețuiesc țara și națiunea noastră, valorile și tradițiile noastre naționale, unirea tuturor celor care vor ca România să se dezvolte durabil și sustenabil din perspectiva materială și spirituală, unirea tuturor celor prețuiesc identitatea și suveranitatea noastră națională, în jurul unui Ideal înalt: Renașterea națională.

Cum vom realiza asta?

Vom face toate demersurile necesare, vom desfășura online dar și pe întreg teritoriul României acțiuni specifice de sensibilizare a cetățenilor țării, în direcția declanșării reformelor amintite deci a renașterii naționale. O renaștere dorită de majoritatea românilor dar încă neconștientizată de toți. Prin urmare…

Noi, membrii Partidului Adevăr și Dreptate, chemăm sub stindardul renașterii naționale pe toți cei care prețuiesc țara și națiunea noastră, pe toți cei care respectă valorile și tradițiile națiunii noastre.

Chemăm sub stindardul Renașterii României pe toți cei care vor ca țara noastră să se dezvolte durabil și sustenabil din punct de vedere material și spiritual, pe toți cei care prețuiesc identitatea și suveranitatea noastră națională.

Pentru noi, cei din P.A.D. un prim pas pe drumul realizării unității naționale este formarea unor grupuri de inițiativă alcătuit din oameni care cred în Renașterea țării lor, în toate județele țării, precum și în străinătate, acolo unde există comunități ale românilor.

Așteptăm înscrieri din partea celor care doresc să se implice. Ele se pot face transmițând pur și simplu un mail aici: pad.dd.ro@gmail.com sau office@pad-dd.ro 

Avem nevoie de oameni, răspândiți în toată țara și vom declanșa Marea Schimbare în bine a României! 

Acest lucru va duce apoi, în mod cert,  la realizarea unui alt mare obiectiv național, un obiectiv imediat pe care-l considerăm de o importanță covârșitoare pentru România: REVIZUIREA CONSTITUȚIEI. În acest an, 2020, vom face primul pas în această direcție prin…

DECLANȘAREA UNEI PRIME ETAPE DE REVIZUIRE A CONSTITUȚIEI.

Pentru ca cetățenii țării, să-și poată aduce aportul în mod eficient la declanșarea și apoi la realizarea Renașterii României, în mod democratic, organizat, inteligent, înțelept și eficient, este nevoie ca ei să dobândească, prin Constituție și Legi drepte, o suveranitate reală care să le confere adevărata putere de decizie. 

Însă, această suveranitate va putea fi realizată doar dacă cetățenii țării, în marea lor majoritate, vor susține, în mod ferm, un prim Proiect de Lege de revizuire a Constituției elaborat în acest scop. Aici puteți lectura acest proiect: https://pad-dd.ro/initiativa-de-revizuire-a-constitutiei-proiect-de-lege/

Este un proiect promovat de către Mișcarea pentru Democrație Directă, o organizație civică parteneră a Partidului Adevăr și Dreptate.

El este susținut, până acum, de Partidul Adevăr și Dreptate și de „Societatea pentru  Structurate Calitativ” o altă organizație civică reformatoare care a înțeles necesitatea unei mari schimbări în România.

Și cum vom putea realiza asta?

Impunând, legal, constituțional, organizarea unui referendum național prin care românii să hotărască dacă acest Proiect de Lege de revizuire este bun pentru țară sau nu.

Obiectivul numărul patru al Partidului Adevăr și Dreptate, pe acest an este…

PARLAMENTUL UNICAMERAL. 

P.A.D. are pregătit un Proiect de Lege de revizuire a Constituției în vederea implementării Parlamentului unicameral. Vom declanșa procedurile necesare în cel mai scurt timp posibil.

Iată și motivația noastră, pe care o vom anexa Proiectului de Lege de revizuire a Constituției în vederea implementării Parlamentului unicameral. Iată cum justificăm noi, introducerea aceste noi forme parlamentare care ar aduce multe beneficii României.

Avem nevoie de un legislativ mai suplu, competent și mai puțin consumator de resurse bugetare. De aceea considerăm că un Parlament cu reprezentare de maximum 1/100000 de cetățeni cu drept de vot, patrioți și competenți, va fi unul mult mai util României decât cel de până acum.

Mai mult, o singură Cameră în Parlamentul țării înseamnă și un proces legislativ mai rapid și mai eficient.

A doua Cameră, în general, se afirmă cum că ar fi fost creată pentru a exista un control, o cezură eficientă asupra primei Camere, pentru a asigura o corectitudine cât mai bună asupra procesului legislativ și o garanție a evitării autoritarismului, practic a apariției dictaturii.

Această motivație ascunde însă, cel puțin în unele țări, adevăratul motiv al apariției celei de a doua Camere.

Spre exemplu, în Marea Britanie, care are cel mai vechi Parlament din lume (cu o vechime de circa 800 de ani) a doua Cameră a fost înființată pentru a permite elitelor nobiliare locale (lorzilor), să aibă o activitate parlamentară permanentă si să exercite astfel un control sever asupra celor aleși direct de popor.

Drept pentru care în Anglia prima Cameră, chiar dacă reprezintă emanația voinței poporului (din acest motiv, purtând numele de Cameră Reprezentativă), este considerată totuși mai puțin importantă, o altă denumire a ei fiind, de altfel, cea de Cameră Inferioară. A doua Camera, cea a lorzilor, poartă numele de Camera Superioară iar membrii ei nu sunt aleși ci numiți.

În România, membrii celor două Camere sunt aleși de popor. Ele  funcționează însă aproape identic, drept pentru care procesul legislativ este greoi, și generator, de multe ori, a unor blocaje legislative deloc benefice pentru țară.

Mai mult, în cadrul constituțional al unui stat unitar, suveran și indivizibil, care nu este marcat de clivaje sociale importante, unicameralismul, însoțit de instituirea unor tehnici eficiente de exprimare a democrației directe și de garantare a drepturilor cetățenești, constituie o alternativă cât se poate de viabilă

Dacă privim spre țările din Europa, în cadrul Uniunii Europene cel puțin, unicameralismul este acum majoritar, 14 State din cele 26 existente în acest moment au această formă parlamentară.

În lume din circa 189 de State democrate 112 au parlament unicameral, deci unicameralismul este dominant în acest moment la nivel planetar.

Așadar, exceptând poate doar apelul unora la tradiția bicamerală a Parlamentului românesc, în rest, în condițiile actuale și mai ales în cele prilejuite de implementarea democrației directe în Constituția României, menținerea bicameralismului nu mai poate fi motivată cu argumente viabile.

O altă motivație, cât se poate de solidă,  pe care o aducem trecerii de la bicameralism la unicameralism este și faptul că în anul 2009 peste 7 000 000 de români au votat DA la referendumul în care li s-a cerut părerea asupra necesității introducerii Parlamentului unicameral.

Și nu s-a ținut cont de voința lor, invocându-se tot felul de motive politicianiste și… partizane.

Suntem foarte convinși de faptul că, dacă românii ar fi chemați din nou la urne pentru ași spune părerea asupra unicameralismului votul lor ar fi din nou, în mod covârșitor, pentru Parlament unicameral și cu siguranță ar vota, din nou, DA

Un Parlament unicameral, cu o Justiție reformată și separată complet de politic, cu un popor suveran, în mod real, deziderat ce poate fi realizat printr-o revizuire consistentă a Constituției în acest sens, este exact ceea ce are nevoie România în acest moment, pentru a se putea dezvolta material și spiritual, din toate punctele de vedere.

Un ultim obiectiv imediat al Partidului Adevăr și Dreptate este…

POZIȚIONAREA ONORABILĂ ÎN ALEGERILE LOCALE ȘI INTRAREA ÎN PARLAMENT.

Pentru asta, în mod evident, vom avea nevoie de susținerea prin vot a românilor, în fața cărora ne prezentăm pe scurt.

Ce este, în esență,  Partidul Adevăr și Dreptate?

P.A.D. este un partid creștin, democrat, european bine așezat în zona de centru a politicii românești, un partid echilibrat care susține valorile, tradițiile noastre naționale și are în centrul preocupărilor sale omul, familia, țara și națiunea.

P.A.D. are soluții concrete, adevărate și viabile. Dacă veți lectura Programul său politic, veți realiza că într-adevăr este un partid care vrea să așeze țara pe coordonate care, în mod cert, vor duce, printre altele, la salvarea României din ghearele globalismului, ale colonizării, la ridicarea nivelului de trai, de educație și de sănătate a cetățenilor țării.

P.A.D. militează pentru curățirea tuturor structurilor societății românești de tot felul de uscături care au făcut mult rău țării și națiunii noastre, în ultimii 50 de ani cel puțin, dar și pentru primenirea acestor structuri cu moralitate, competență, onestitate, echitate, dreptate socială, patriotism etc.

P.A.D. este un partid care respinge și va respinge întotdeauna, în mod ferm, extremismul sau violența.

Partidul Adevăr și Dreptate va fi vârful de lance al societății civice, al organizațiilor din zonă care se vor uni sub stindardul Renașterii Națion

P.A.D. va fi în Parlamentul Uniunii Europene, în Parlamentul țării și în alte Instituții ale Statului vocea cetățenilor României, în mod prioritar.

Mai multe despre noi găsiți aici: https://pad-dd.ro/cine-suntem/

De ce să susțineți P.A.D.?

Pentru că este nevoie în plan local și național de o forță politică angajată ferm în susținerea, reală, a Renașterii României, a redobândirii identității și suveranității naționale.

De ce să susțineți P.A.D.?

Pentru că este singurul partid politic din România care militează clar, prin Programul său politic, în direcția declanșării unui proces amplu de reformă, de resetare profundă, a tuturor structurilor societății românești.

De ce să susțineți P.A.D.?

Pentru că el vine cu soluții viabile și concrete în direcția dezvoltării țării din perspectiva materială și spirituală, soluții verificate și în alte State europene. Este cât se poate de nociv pentru ființa națională să venim cu invenții și să experimentăm tot felul de inginerii sociale în România.

De ce să susțineți P.A.D.?

Pentru că militează pentru întărirea suveranității și identității naționale. Pentru că are soluțiile necesare stopării gravei crize demografice, manifestată prin migrarea a milioane de români.

De ce să susțineți P.A.D.?

Pentru că este și va rămâne un partid politic aflat în afara Sistemului de tip mafiot care a îngenuncheat țara, în afara influenței „păpușarilor” din spatele cortinei vieții românești și pentru că are un singur scop și un singur interes: dezvoltarea durabilă și sustenabilă a României atât în plan material cât și spiritual, păstrarea și consolidarea identității și suveranității ei naționale.

De ce să susțineți P.A.D.?

Pentru că este și va fi mereu conectat la cetățean, la nevoile lui, și pentru că va avea mereu, în mod real, un singur gând:

ROMÂNIA ÎNAINTE DE TOATE!