Partidului Adevăr și  Dreptate, este un partid înființat în luna septembrie a anului 2017, un partid de centru, echilibrat, cu o doctrină clară, creștină, democrată, europeană, iar scopul său de esență este Renașterea națională. Adică, reforma, resetarea, tuturor structurilor societății românești.

Noi, cei din Partidul Adevăr și Dreptate am decis să ne axăm discursul pe soluții concrete, soluții pe c are le considerăm ca fiind cele mai bune în rezolvarea multiplelor probleme ale societății românești, ale țării și națiunii noastre.

Considerăm că pentru intrarea României pe făgașul cel bun, pentru rezolvarea problemelor ei, este nevoie de acțiuni desfășurate pe două fronturi: civic și politic. Sunt necesare acțiuni ferme,  foarte bine organizate, unitare, inteligente și nu în ultimul rând, înțelepte.

Un lucru este cert, cel puțin pentru noi cei din P.A.D: rezolvarea reală a problemelor României poate veni doar printr-un aport substanțial al cetățenilor ei.

Partidele politice nu pot și nici nu vor putea rezolva problemele țării.

Dacă ne referim strict la clasa politică parlamentară actuală, la cele trei Puteri ale Statului, în general, putem afirma tranșant faptul că ele sunt prizoniere ale propriilor neputințe și… trădări.

Nu vom dezvolta subiectul întrucât aceste aspecte sunt bine cunoscute, în general, în spațiul public.

Cât privește partidele noi, ele nu au cum să facă față partidelor parlamentare. Este o luptă complet inegală, primele nebeneficiind nici pe departe de sprijinul pe care îl au celelalte din punct de vedere al promovării în mass-media, al logisticii, sau a susținerii financiare.

Și atunci, ce trebuie făcut? Ce s-ar putea face în mod concret?

În această direcție, Partidul Adevăr și Dreptate și-a propus, într-o primă fază, patru obiective, pe termen scurt. După ce le realizăm, vom putea trece apoi la rezolvarea  celorlalte obiective cuprinse în Programul nostru politic. Iată și obiectivele noastre imediate:

 1. Stabilirea și lansarea publică a unui Ideal național.
 2. Crearea unității naționale.
 3. Schimbarea regimul democratic reprezentativ cu cel al democrației directe, moderne.
 4. O poziționare onorabilă în alegerile locale și intrarea în Parlamentul României.

Aceste obiective ni le-am propus pe acest an 2020 și cu ajutorul cetățenilor României avem toate șansele să le realizăm.

Și acum, voi încerca să exprim, cât mai succint, ce reprezintă aceste obiective, în esență și de ce am hotărât să ne începem drumul politic cu ele. Voi începe cu…

STABILIREA ȘI LANSATREA PUBLICĂ A UNUI IDEAL NAȚIONAL

Acest prim obiectiv am reușit deja să-l identificăm drept pentru care noi, membrii Partidului Adevăr și Dreptate, trecem la lansarea lui in spațiul public. Prin urmare, propunem cetățenilor României următorul Ideal: RENAȘTEREA NAȚIONALĂ, REANAȘTEREA ROMÂNIEI! 

Ce înțelegem noi prin asta? Ce înțelegem noi prin Renaștere? 

Înțelegem declanșarea și apoi realizarea pe termen scurt, mediu și lung a unor reforme profunde, a unor resetări dacă vreți, a tuturor structurilor societății românești, structuri grav afectate în acest moment de corupție, ideologii periculoase, incompetență și nu în puține cazuri, de trădare.

Programul politic al partidului, gândit în acest scop îl găsiți aici: https://pad-dd.ro/program-politic-pad/ 

Care vor fi beneficiile acestei reforme?

În esență, ea va duce cu siguranță la dezvoltarea durabilă și sustenabilă a țării, atât în plan material cât și spiritual, la ridicarea nivelului de trai al românilor, la păstrarea și consolidarea identității și suveranității României, la o poziție mult mai bună a ei în structurile europene și euro-atlantice.

Însă, pentru ca aceste reforme să reușească și astfel Renașterea să se înfăptuiască, este nevoie de…

CREAREA UNITĂȚII NAȚIONALE

În mod absolut normal, în jurul Idealului de Renaștere națională amintit, este necesar să creăm unitatea națională necesară realizării lui. 

Ce înțelegem noi prin Unitatea Națională?

Înțelegem unirea tuturor celor care prețuiesc țara și națiunea noastră, valorile și tradițiile noastre naționale, unirea tuturor celor care vor ca România să se dezvolte durabil și sustenabil din perspectiva materială și spirituală, unirea tuturor celor prețuiesc identitatea și suveranitatea noastră națională, în jurul unui Ideal înalt: Renașterea națională.

Cum vom realiza asta?

Vom face toate demersurile necesare, vom desfășura online dar și pe întreg teritoriul României acțiuni specifice de sensibilizare a cetățenilor țării, în direcția declanșării reformelor amintite deci a renașterii naționale. O renaștere dorită de majoritatea românilor dar încă neconștientizată de toți. Prin urmare…

Noi, membrii Partidului Adevăr și Dreptate, chemăm sub stindardul renașterii naționale pe toți cei care prețuiesc țara și națiunea noastră, pe toți cei care respectă valorile și tradițiile națiunii noastre.

Chemăm sub stindardul Renașterii României pe toți cei care vor ca țara noastră să se dezvolte durabil și sustenabil din punct de vedere material și spiritual, pe toți cei care prețuiesc identitatea și suveranitatea noastră națională.

Pentru noi, cei din P.A.D. un prim pas pe drumul realizării unității naționale este formarea unor grupuri de inițiativă alcătuit din oameni care cred în Renașterea țării lor, în toate județele țării, precum și în străinătate, acolo unde există comunități ale românilor.

Așteptăm înscrieri din partea celor care doresc să se implice. Ele se pot face transmițând pur și simplu un mail aici: pad.dd.ro@gmail.com sau office@pad-dd.ro 

Avem nevoie de minimum 300 de oameni, 300 de spartani răspândiți în toată țara și vom declanșa Marea Schimbare în Bine a României!

Acest lucru va duce apoi, în mod cert,  la realizarea unui alt mare obiectiv național, un obiectiv imediat pe care-l considerăm de o importanță covârșitoare pentru România.

 

SCHIMBAREA REGIMULUI DEMOCRATIC REPREZENTATIV CU CEL AL DEMOCRAȚIEI DIRECTE, MODERNE

Pentru ca cetățenii țării, să-și poată aduce aportul în mod eficient la declanșarea și apoi realizarea Renașterii României, în mod democratic, organizat, inteligent, înțelept și eficient, este nevoie ca ei să dobândească, prin Constituție și Legi drepte, o suveranitate reală care să le confere adevărata putere de decizie.

Însă, această suveranitate va putea fi realizată doar dacă cetățenii țării, în marea lor majoritate, vor susține, în mod ferm, implementarea principiilor democrației directe, moderne, în Constituția României.

Așadar, ținând cont de tot ceea ce am afirmat până acum, vă facem o altă mărturisire publică: singura soluție pentru declanșarea Renașterii naționale și mai ales realizarea ei este, cu certitudine, trecerea de la democrația reprezentativa la democrația directă, modernă.

Ce este democrația directă, modernă?

Este un sistem social, politic, în care cetățenii au garantate, prin Constituție, atât posibilitatea implicării, în mod eficient și neîngrădit, în viața comunității, a țării lor, cât și cenzurarea directă, eficientă, a acțiunilor Puterii, prin referendum local sau național, după caz.

Așadar, într-un regim al democrației directe, moderne, Instituțiile Statului, organizațiile politice sunt puse sub controlul total direct și echilibrat al cetățenilor prin… referendum.

Proiectul Legii de revizuire a Constituției, necesar implementării principiilor democrației directe, moderne, există deja. El poate fi studiat, în sinteză și integral, pe site-ul oficial al Partidului Adevăr și Dreptate, adică aici: 

https://pad-dd.ro/democratia-directa-proiect-de-lege/

Acest Proiect, a fost asumat de un Comitet de inițiativă cetățenească în fața Notarului, a primit un prim aviz negativ de la Consiliul Legislativ al Parlamentului, a fost refăcut conform recomandărilor Consiliului și vom reîncepe procedura necesară promovării Inițiativei civice legislative de revizuire a Constituției.

Astfel, în data de 13 Ianuarie 2020 ne vom prezenta în fața notarului public, în București, și vom semna documentele necesare, prin care ne vom asuma acest Proiect.

El, este susținut, până acum, de către Partidul Adevăr și Dreptate și Mișcarea pentru Democrație Directă, partenerul nostru din zona civică.

După ce vom schimba sistemul democratic reprezentativ actual cu cel al democrației directe, moderne, vom putea declanșa, cu toate pânzele sus, Renașterea națională, Renașterea României.

Vă propunem deci, să RENAȘTEM PRIN DEMOCRAȚIE DIRECTĂ!

Și cum realizăm asta? Cum vom putea să avem în România un regim al democrației directe?

Impunând, legal, constituțional, organizarea unui referendum național pe această temă prin care românii să hotărască în ce regim democratic vor să trăiască: în democrație reprezentativă sau în democrație directă, modernă.

Iată, concret, ce pot face cetățenii României într-un regim al Democrației Directe, moderne, în forma promovată de P.A.D. și M.P.D.D.

 1. Pot respinge orice Hotărâre a Consiliilor Locale sau Județene.
 2. Pot respinge orice Hotărâre a Guvernului care are legătură cu contracte de concesiune încheiate în zona resurselor naturale, a proprietății publice, în  general.
 3. Pot respinge orice Lege emisă de Parlament, orice  Hotărâre a acestuia care are legătură cu Regulamentul său de funcționare, sau cu aderarea/retragerea la/din organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale;
 4. Pot promova Proiecte în plan local/județean.
 5. Pot promova inițiative legislative, adică pot propune Proiecte de Legi noi, pot modifica Legi vechi.
 6. Pot promova Proiecte de Legi pentru Revizuirea totală sau parțială a Constituției țării.
 7. Pot dizolva Consiliul Local/Județean.
 8. Pot dizolva Parlamentul.
 9. Pot demite Primarul sau Președintele Consiliului Județean.
 10. Pot demite Președintele țării.

În toate aceste cazuri, într-un regim al Democrației Directe, nicio Instituție a Statului, nu se poate opune inițiative cetățenești, votul popular fiind cel care decide, în final, la Referendum, și nimeni altcineva! 

Obiectivul numărul patru al Partidului Adevăr și Dreptate, pe acest an este…

POZIȚIONAREA ONORABILĂ ÎN ALEGERILE LOCALE ȘI INTRAREA ÎN PARLAMENT

Pentru asta, în mod evident, vom avea nevoie de susținerea prin vot a românilor, în fața cărora ne prezentăm pe scurt:

Ce este, în esență,  Partidul Adevăr și Dreptate?

 1. P.A.D. este un partid creștin, democrat, european bine așezat în zona de centru a politicii românești, un partid echilibrat care susține valorile, tradițiile noastre naționale și are în centrul preocupărilor sale omul, familia, țara și națiunea.
 2. P.A.D. are soluții concrete, adevărate și viabile. Dacă veți lectura Programul său politic, veți realiza că într-adevăr este un partid care vrea să așeze țara pe coordonate care, în mod cert, vor duce, printre altele, la salvarea României din ghearele globalismului, ale colonizării, la ridicarea nivelului de trai, de educație și de sănătate a cetățenilor țării.
 3. P.A.D. militează pentru curățirea tuturor structurilor societății românești de tot felul de uscături care au făcut mult rău țării și națiunii noastre, în ultimii 50 de ani cel puțin, dar și pentru primenirea acestor structuri cu moralitate, competență, onestitate, echitate, dreptate socială, patriotism etc.
 4. P.A.D. este un partid care respinge și va respinge întotdeauna, în mod ferm, extremismul sau violența.
 5. Partidul Adevăr și Dreptate va fi vârful de lance al societății civice, al organizațiilor din zonă care se vor uni sub stindardul Renașterii Naționale!
 6. P.A.D. va fi în Parlamentul Uniunii Europene, în Parlamentul țării și în alte Instituții ale Statului vocea cetățenilor României, în mod prioritar.

Mai multe despre noi găsiți aici: https://pad-dd.ro/cine-suntem/

De ce să susțineți P.A.D.?

 1. Pentru că este nevoie în plan local și național de o forță politică angajată ferm în susținerea, reală, a Renașterii României, a redobândirii identității și suveranității naționale.

De ce să susțineți P.A.D.?

 1. Pentru că este singurul partid politic din România care militează clar, prin Programul său politic, în direcția declanșării unui proces amplu de reformă, de resetare profundă, a tuturor structurilor societății românești.

De ce să susțineți P.A.D.?

 1. Pentru că el vine cu soluții viabile și concrete în direcția dezvoltării țării din perspectiva materială și spirituală, soluții verificate și în alte State europene. Este cât se poate de nociv pentru ființa națională să venim cu invenții și să experimentăm tot felul de inginerii sociale în România.

De ce să susțineți P.A.D.?

 1. Pentru că promovează democrația directă, modernă, pentru că are un Proiect de Lege clar în această direcție și pentru că a dovedit și va dovedi prin faptă că una dintre marile sale priorități este implementarea principiilor ei în Constituție

De ce să susțineți P.A.D.?

 1. Pentru că este și va rămâne un partid politic aflat în afara Sistemului de tip mafiot care a îngenuncheat țara, în afara influenței păpușarilor din spatele cortinei vieții românești și pentru că are un singur scop și un singur interes: dezvoltarea durabilă și sustenabilă a României atât în plan material cât și spiritual, păstrarea și consolidarea identității și suveranității ei naționale.

De ce să susțineți P.A.D.?

 1. Pentru că este și va fi mereu conectat la cetățean, la nevoile lui, și pentru că va avea mereu, în mod real, un singur gând:

ROMÂNIA ÎNAINTE DE TOATE!