Reforma Muncii și Protecției Sociale

Reforma Muncii și Protecției Sociale

(1) PAD militează pentru reorganizarea sistemului de protecție și asistență socială în conformitate cu practicile existente în statele dezvoltate ale Uniunii Europene. În această direcție, vă propune o nouă lege a pensiilor inspirată din modelul olandez, cel mai performant sistem de pensii din lume, ale cărui coordonate principale sunt următoarele:

Pensiile

a. Pilonul I de pensii va furniza o pensie publică de bază, universală, de care vor beneficia toți cetățenii români cu rezidența în țară de minimum 50 de ani, la împlinirea vârstei de 65 de ani. Această pensie va fi stabilită la nivelul de 70% din salariul minim brut pe economie; toate persoanele, începând cu vârsta de 65 de ani, vor avea acces la această pensie publică de bază, iar criteriul va fi cel al rezidenței; în situația în care au locuit mai puțin, deci au avut rezidență legală în țară mai scurtă, această pensie publică se va reduce cu până la 2% pentru fiecare an lipsă din cei 50 de ani necesari.
Pilonul I de pensii va fi finanțat din contribuțiile populației active în câmpul muncii; participarea la pilonul I va fi obligatorie. Contribuția în acest caz, va fi stabilită de profesioniștii din domeniu. Dacă sumele acumulate din contribuții nu vor fi suficiente pentru plata beneficiarilor, deficitul va fi acoperit din transferuri de la bugetul de stat;
b. Pilonul II de pensii va servi pentru suplimentarea pensiei din pilonul I; dacă pensia din pilonul I are un rol de eradicare a sărăciei extreme și de combatere a sărăciei, în general, pilonii II are rolul de conservare a nivelului de trai avut în perioada activă; pensia din pilonul II este o pensie ocupațională; participarea la acest pilon de pensii este obligatorie; contribuția va fi stabilită de profesioniștii din domeniu;
c. Pilonul III de pensii este rezervat profesiilor independente. Participarea la acest pilon va fi una facultativă și va avea ca scop creșterea veniturilor pensionarilor.
(2) Reglementarea nivelului și destinației pensiilor speciale care vor fi atribuite doar categoriilor sociale în drept să le primească, după modelul existent și în celelalte state ale Uniunii Europene.
(3) Desființarea, prin lege, a tuturor pensiilor speciale care nu se regăsesc în practica statelor UE și recalcularea acestora pe baza contribuției avute la fondul de pensii în perioada activă.

Salariile

(1) Ținând cont de reglementările existente în statele dezvoltate ale Uniunii Europene, PAD militează pentru o nouă lege a salarizării ale cărui coordonate principale sunt următoarele:

a. stabilirea unui raport echitabil între cel mai mic și cel mai mare venit net existent în România, în zona de activitate a statului; acest raport nu trebuie să fie mai mare de 1/7; ideal ar fi ca el să fie fixat la 1/4; este raportul cel mai des întâlnit în statele membre ale UE;
b. preluarea unei grile de salarizare pentru toată zona bugetară, de la unul dintre statele dezvoltate ale Uniunii Europene, care respectă aceste proporții și care a rezolvat, în mod echitabil, problema salarizării unitare;
c. eliminarea criteriilor bazate pe sporuri;
d. stabilirea bazei de calcul pentru salariul minim național, care ar trebui să se facă, așa după cum se face în statele membre ale Uniunii Europene, în funcție de un indicator economic general acceptat: procentul din PIB încasat la bugetul de stat;
e. ridicarea treptată a salariului minim net pe economie;
f. reducerea diferențelor existente între salariul minim net din România și media salariilor minime, nete, din Uniunea Europeană;
g. drepturile și obligațiile angajatului, dar și ale angajatorului, trebuie să fie stabilite după criterii morale care să consfințească o colaborare corectă de ambele părți, iar aceste criterii trebuie să corespundă, în mod esențial, următorului principiu: respectul acordat muncii și demnității umane este sfânt.
(2) Elaborarea unui nou cod al muncii inspirat din bunele practici existente în această zonă în statele dezvoltate ale Uniunii Europene.

Aici ai o scurtă prezentare video.

„Ca răul să triumfe este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic”.

Fii om bun și implică-te!

Vino cu noi! Depune o adeziune aici

Adevărul va învinge!