Reforma Educației

Reforma Educației

PRINCIPII DIRECTOARE PENTRU VITORUL PROIECT DE LEGE

(1) Milităm pentru implementarea în toate structurile învățământului românesc a unor principii care să exprime valori umane consacrate, precum sunt: iubirea de aproape, de țară, de națiune, adevărul, dreptatea, libertatea, demnitatea, moralitatea, cinstea, omenia, echitatea, dorința de perfecționare, promovarea nonviolenței, protejarea naturii și nu în ultimul rând, voința de-a face bine.

(2) Reforma în educație trebuie să înceapă cu cadrele didactice. Este necesară formarea și actualizarea stilului de predare în așa fel încât acesta să cultive autonomia intelectuală, morală și profesională, a elevilor și studenților, prin definirea unor standarde de calitate relevante.
(3) Educația este bine să fie centrată pe două direcții esențiale:
a) pregătirea pentru calitatea de cetățean;
b) pregătirea profesională.
(4) PAD militează pentru adoptarea unei noi legi a educației (inspirată din modelul finlandez), cu obiective concrete din care să nu lipsească măsuri precum:
a. stimularea libertății si competiției prin reducerea si simplificarea reglementărilor pentru acreditare, atât la nivel preuniversitar cât și universitar;
b. clasificarea universităților în funcție de performanța academică;
c. concentrarea finanțării pentru cercetare și dezvoltare pe universitățile performante;
d. reabilitarea infrastructurii școlare cu tot ceea ce înseamnă ea și aducerea acesteia la cele mai înalte standarde;
e. alinierea programei educaționale cu cele mai înalte standarde europene (vezi modelul finlandez);
f. reformarea învățământului primar în scopul eliminării învățării mecanice și al dezvoltării gândirii creative, gândirii critice și capacității de dezbatere prin învățare experimentală;
g. eliminarea treptată a învățării mecanice;
h. în primi 5 ani de școală (clasele 0-4) să se pună accentul pe formarea caracterelor și nu pe acumularea de cunoștințe;
i. trecerea sistemului de educație, din perspectiva administrativă, financiară, în responsabilitatea administrațiilor publice locale sau regionale (județene);
j. consolidarea învățământului profesional precum și a școlilor de arte și meserii. Realizarea unui parteneriat între învățământul profesional și firmele beneficiare pentru pregătirea absolvenților în domeniile în care forța de muncă înalt sau mediu calificată este deficitară;
k. asigurarea unui echilibru între creșterea remunerării cadrelor didactice, ameliorarea infrastructurii și investiția în cercetare și dezvoltare;
l. introducerea unui cod etic obligatoriu pentru profesori, elevi și studenți;
m. evaluarea periodică, regulată, a cadrelor didactice (vezi practica finlandeză);
n. mărirea gradului de autonomie al Instituțiilor de învățământ;
o. acceptarea în învățământul gimnazial și liceal a persoanelor cu studii superioare, în specialități apropiate de domeniul în care ele ar putea preda, în calitate de cadre didactice calificate.

Aici ai o scurtă prezentare video.

„Ca răul să triumfe este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic”.

Fii om bun și implică-te!

Vino cu noi! Depune o adeziune aici

Adevărul va învinge!