Reforma Apărării și a Securității Naționale

Reforma Apărării și a Securității Naționale

PRINCIPII COORDONATOARE PENTRU VIITOARELE PROIECTE DE LEGE

Armata română

(1) Țara trebuie să aibă o armată de profesioniști, puternică, instruită și dotată la cel mai înalt nivel.
(2) Mărirea contingentului de profesioniști la 90 000 de luptători în primii 4 ani, iar până în anul 2030 la minimum 120 000.
(3) Adoptarea unui sistem coerent de selecție, pregătire și evoluție în carieră a rezerviștilor voluntari.

(4) Dezvoltarea industriei naționale de apărare și asimilarea în producție a muniției standard NATO, precum și a principalelor categorii și modele de armament care vor face parte din dotarea de bază a armatei. Dezvoltarea de parteneriate în acest domeniu.
(5) Armata română trebuie să fie capabilă să recruteze, în caz de necesitate, minimum 360 000 de rezerviști pregătiți de luptă și cu o dotare standard NATO asigurată.
(6) Dezvoltarea unui sistem de baze militare care să asigure toate facilitățile militarilor profesioniști și familiilor acestora.
(7) Restructurarea sistemului de educație militară și comasarea acestuia în câteva Instituții de mari dimensiuni.
(8) Adoptarea unor noi legi în domeniul salarizării și pensiilor militare în acord cu standardele practicate în statele NATO.

Poliția

(1) Șefii de departamente și ceilalți membri din conducerea poliției trebuie să fie aleși din rândul lucrătorilor din domeniu, exclusiv pe bază de integritate, competență, experiență, rezultate, moralitate.
(2) Regândirea structurii organizatorice a poliției române după standardele europene.
(3) Ridicarea gradului de pregătire tehnică, profesională, a tuturor polițiștilor români.
(4) Ridicarea gradului de pregătire fizică a polițiștilor și dotarea lor la cele mai înalte standarde europene.
(5) Dotarea polițiștilor să fie la cele mai înalte standarde europene.
(6) Desființarea jandarmeriei și preluarea efectivelor acesteia de către M.Ap.N. și M.A.I.
(7) Reglementarea salariilor din domeniu în concordanță cu normele existente în celelalte state europene și cu realitățile din România.

Serviciile secrete

(1) Adoptarea unor legislați care vizează activitatea acestora: legea privind activitatea de informații si contrainformații, legile de organizare si funcționare a SRI si SIE, legea privind statutul profesional si de carieră al ofițerilor de informații.
(2) Compatibilizarea legislației din domeniu cu cea existentă în statele UE avansate în ceea ce privește aceste domeniu.
(3) Crearea unei agenții de informații antiteroriste, având ca misiune prevenirea actelor de terorism pe teritoriul Uniunii Europene. protejarea, atunci când va fi cazul, a cetățenilor romani aflați in spațiul Uniunii Europene.

Proiectul de lege de revizuire îl găsiți aici.

Aici ai o scurtă prezentare video.

„Ca răul să triumfe este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic”.

Fii om bun și implică-te!

Vino cu noi! Depune o adeziune aici

Adevărul va învinge!