PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                               SENAT

Lege de revizuire a Constituției României

 

Parlamentul României adoptă prezenta Lege de revizuire a Constituției României:

Articolul I

Articolul 44 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 44 – Dreptul de proprietatea privată

(1) Proprietatea privată și dreptul de moștenire sunt garantate. Conținutul și limitele acestora sunt stabilite prin Lege.

(2) Proprietatea privată presupune obligații. Utilizarea acesteia servește și binelui public.

(3) Proprietatea funciară și mijloacele de producție pot fi transferate în proprietatea publică sau alte forme de întreprindere publică, în scopul naționalizării, printr-o Lege care stabilește natura și mărimea despăgubirii, conform celor de la alineatul (5) al acestui articol.

(4) Exproprierea este permisă doar pentru binele public și poate fi ordonată doar în baza Legii, care stabilește natura și mărimea despăgubirii.

(5) Mărimea despăgubiri în caz de expropriere, este stabilită prin realizarea unui echilibru echitabil între interesul public și interesele persoanelor afectate. În caz de dispută referitoare la cuantumul despăgubirii, se poate recurge la Instanțele ordinare.

Articolul II.

Alineatele (2), (3) și (4) ale Articolul (136) din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 136 – Proprietatea

(2) Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin Lege şi aparține cetățenilor țării în părți comune indivize, Statului sau unităților administrativ-teritoriale.
(3) Bogățiile de interes public ale subsolului, infrastructura, spațiul aerian, apele naturale, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice.

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice, sau pot fi concesionate ori închiriate.

Articol III

Revizuirea Constituției se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispozițiilor art. 151, alineat (3) din Constituția României, republicată.