logo_pad_white
×

Donații și cotizații PARTIDUL ADEVĂR ŞI DREPTATE

PARTIDUL ADEVĂR ŞI DREPTATE

CIF 38725278

BANCA TRANSILVANIA

RO29BTRLRONCRT0394466901- pentru Lei

RO76BTRLEURCRT0394466901 - pentru Euro

COD SWIFT: BTRLRO22

Sau prin Card sau Paypal mai jos:

Pentru 2% descărcați formularul de mai jos

Pentru a putea deschide formularu,asigurațivă că aveți ultima versiune de Adobe Acrobat Reader.

ce poate fi descărcată de >> aici <<<

>>>Descărcare formular 2% PDF <<<

sigla_pad_header

Partidul Adevăr și Dreptate


Program politic PAD

Programul politic


Capitolul I

Principii

 - Program aflat în dezbatere publică -

Motto:

Partidul Adevăr și Dreptate va funcționa și își va justifica existența, doar atâta timp cât va susține interesele țării și ale națiunii sale.

 

Partidul Adevăr și Dreptate consideră că:

Art.1. Libertatea, Adevărul și Dreptatea sunt sacre, în deplină concordanță cu principiile și  valorile creștine pe baza cărora s-a format și a dăinuit națiunea română.

 

Art.2. Identitatea națională, exprimată prin tradiții, prin patrimoniul cultural și istoric, face parte din esența națiunii și reprezintă o sursă inepuizabilă de bogăție materială și spirituală.

 

Art.3. Renașterea României, ca națiune suverană, trebuie realizată în acord cu cele mai înalte standarde ale democrației.

 

Art.4. Proprietatea și dreptul de moștenire trebuie să fie garantate. Utilizarea proprietății, care incubă și anumite obligații, trebuie să servească atât binelui personal cât și celui public.

 

Art.5. Democrația, prin cea mai înaltă formă de manifestare a sa, Democrația Directă Participativă, este unica garanție reală a suveranității poporului.

 

Art.6. Justiția trebuie să fie fundamentată pe valori morale creștine, trebuie  să fie independentă, coerentă și egală pentru toți cetățenii țării.

 

Art.7. Dreptul cetățenilor la educație și asistență medicală trebuie să fie garantat și să nu poată fi condiționat, în nicio situație, de nivelul veniturilor.

 

Art.8. Funcțiile de conducere în structurile societății românești trebuie să fie ocupate pe bază de competență și moralitate.

 

Art.9 Infrastructura, exploatarea resurselor naturale, agricultura, industria, turismul, cercetarea, inovația, protecția mediului, sunt domenii strategice pe care se poate sprijini o dezvoltarea economică consistentă, reală, atât de necesară asigurării unui nivel de trai decent pentru toți cetățenii țării.

 

Art.10. România trebuie să fie un partener puternic al UE și NATO, trebuie să fie o țară respectată la nivel internațional, o țară capabilă să asigure protecția cetățenilor săi, oriunde s-ar afla aceștia, din toate punctele de vedere.

 

 Capitolul II

Revizuirea Constituției

 - Proiect aflat în dezbatere publică -

Iată câteva dintre modificările pe care Partidul Adevăr și Dreptate le vrea operate în Constituție,într-o primă fază,  modificări pe care le va propune în cadrul unui Proiect de revizuire al acesteia și pentru care va milita cu fermitate:

Art.11.Introducerea în Constituție a Principiilor de funcționare a  Democrației Directe Participative. 

Art.12.Introducerea în Constituție a Principiilor necesare funcționării Parlamentului Unicameral cu un număr de membri care să nu poată depăși raportul de 1/65.000 de cetățeni cu drept de vot.

Art.13.Introducerea în Constituție a Principiilor necesare funcționării Republicii prezidențiale. 

Art.14. Modificarea art.13, astfel: În România limba oficială este limba română, iar cunoașterea ei este obligatorie pentru toți cetățenii români.

Art.14.Modificarea art.44, în totalitate, astfel: 

1)    Proprietatea și dreptul de moștenire sunt garantate. Conținutul și limitele acestora sunt stabilite prin Lege.
2)    Proprietatea presupune obligații. Utilizarea acesteia servește totodată binelui public.
3)    Exproprierea este permisă doar pentru binele public. Aceasta poate fi ordonată doar în baza Legii, care stabilește natura și mărimea despăgubirii. Respectiva despăgubire este stabilită prin realizarea unui echilibru echitabil între interesul public și interesele persoanelor afectate. În caz de dispută referitoare la cuantumul despăgubirii, se poate recurge la Instanțele ordinare.
4)    Proprietatea funciară, resursele naturale și mijloacele de producție pot fi transferate în proprietatea publică sau alte forme de întreprindere publică, în scopul naționalizării, printr-o Lege care stabilește natura și mărimea despăgubirii. Referitor la despăgubirea respectivă, se aplică tezele a treia și a patra din alineatul 3 al acestui articol.

Art.15.Modificarea art.48 din Constituție, alineat (2), astfel: 

(2) Familia este celula de bază a societății, este alcătuită, în mod esențial, dintr-un bărbat și o femeie, este întemeiată pe deplina egalitate a acestora, pe dreptul și obligația lor de a asigura creșterea, educația, instruirea și ocrotirea copiilor aflați sub tutela lor.

Art.16.Modificarea art.72 din Constituție astfel: 

Nici un demnitar român nu are imunitate în fața Legii, decât numai pentru acțiunile și declarațiile sale politice precum și pentru fapte pedepsite de Lege cu inchisoare pe o perioadă egală sau mai mică  2 ani.


Art.17. Modificarea capitolului VI din Constituție, în integralitatea sa, după următoarele Principii:

1.    Justiţia se înfăptuieşte în numele legii.
2.    Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi.
3.    Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii.
4.    Funcțiile în Puterea Judecătorească, se ocupă numai prin concurs transparent, pe bază de competentă și performanță, iar amestecul politicului, sau a grupurilor de interese, de orice fel, în această zonă, este interzis.
5.    Consiliul Superior al Magistraturi este singurul abilitat pentru a stabill persoanele care ocupă funcții de conducere in Puterea Judecatorească, inclusiv numirea judecatorilor de la Curtea Constituțională a României.
6.    Adunarea Generală a Magistraților este forul suprem al Puterii Judecătoresti, funcționarea și atribuțiile sale fiind reglementate prin Constituție și prin Lege organică.

 Capitolul III

Redobândirea identității naționale

Art.17.Scoaterea la lumină a adevăratei istorii a neamului nostru și apoi educarea tinerei generații în direcția conștientizării descendenței noastre. 

Art.18.Sprijinirea editarea și tipărirea unor lucrări de istorie a națiunii care să respecte întocmai adevărul despre trecutul nostru, recunoașterea științifică a lor și apoi transformarea în manuale școlare.

Art.19.Promovarea tradițiilor noastre naționale spirituale, morale, ocupaționale și a tezaurului folcloric autohton.

Art.20.Dezvoltarea și încurajarea practicării artei și meșteșugurilor autohtone.

Art.21.Protejarea și valorificarea patrimoniului național, din toate punctele de vedere.Capitolul IV

Reforma Educației

Art.23.Implementarea în toate structurile învățământului românesc a principiilor și a valorilor umane consacrate, precum: iubirea de aproape, de familie, de țară, de popor, de națiune, adevărul, dreptatea, libertatea, curajul, demnitatea, moralitatea, cinstea, omenia, echitatea, dorința de perfecționare, promovarea nonviolenței, protejarea naturii, voința de-a face bine. 

Art.24.Elaborarea unui Proiect al Educației Naționale, cu obiective concrete desfășurate pe termen scurt, mediu și lung, care să fie urmat, respectat, de către toți cei care vor conduce acest domeniu, până la finalizarea lui și din care să nu lipsească următoarele măsuri:

1.    Stabilirea unui program educațional care să declanșeze în fiecare copil premisele necesare dorinței de cunoaștere și dezvoltarea a aptitudinilor personale.
2.    În primi 3-4 ani de școală să se pună accentul pe formarea caracterelor și nu pe acumularea de cunoștințe. 
3.    Consolidarea învățământului profesional precum și a școlilor de arte și meserii.
4.    Reintroducerea examenelor de admitere în licee și în universități.
5.    Introducerea unui cod etic obligatoriu pentru profesori, elevi și studenți.
6.    Reanalizarea programei școlare și a conținutului manualelor, la toate nivelurile de învățământ, scoaterea informațiilor de tip „balast” și eliminarea temelor pentru acasă.
7.    Omologarea manualelor școlare care, la toate nivelurile de pregătire, trebuie să fie aceleași pentru orice școală din țară.
8.    Reevaluarea tuturor cadrelor didactice din România.
9.    Depolitizarea întregului Sistem de Educație din România.
10.  Alocarea a minim 7% din PIB Educației.Capitolul V

Reforma Cercetării Științifice

Art.25.Cercetarea științifică trebuie să fie parte integrantă a siguranței naționale.

Art.26.Inteligența creatoare și inovatoare a cercetătorilor români, a tuturor celor care au scânteia invenției/inovației în ei, este pusă, în mod prioritar, în slujba tarii și a poporului nostru.

Art.27.Elaborarea unui program național de dezvoltare a cercetării Șiințifice care să ridice treptat acest domeniu la cel mai înalt nivel posibil.

Art.28.Dezvoltarea cercetării șiințifice trebuie să se facă având la bază creativitatea de excepție, competența și profesionalismul.

Art.29.Dotarea tuturor institutelor de cercetare cu spații adecvate și tehnică ultramodernă.

Art.30.Remunerarea și stimularea corespunzătoare a cercetătorilor prin stabilirea unor premii substanțiale pentru brevetarea de invenții care se dovedesc a fi de folos țării.

Art.31.Instituirea unui sistem de burse pentru cercetare șiințifică, care să ofere posibilitatea tinerilor cu abilități excepționale în domeniu să lucreze în marile institute, laboratoare, clinici și universități ale lumii, încă din timpul studenției sau al doctoratului.

Art.32.Încurajarea firmelor, prin măsuri fiscale să investească în Cercetare, să angajeze și să creeze condiții excepționale pentru tinerii cu abilități, absolvenți ai unor instituții de învățământ superior din România și din străinătate.

Art.33.Alocarea a minim 1% din PIB Cercetării Șiințifice din România.Capitolul VI

Reforma Sănătății Naționale

Art.34.Elaborarea unui proiect de lege a Sănătății naționale și apoi susținerea lui în Parlament. Un proiect care să tina cont de faptul că în sistemul de sănătate, public sau privat, securitatea sanitară a oamenilor este prioritară și nu afacerile din domeniu. Un proiect din care să nu lipsească, în nici un caz:
1.    Obligativitatea prevenției medicale, dotarea în această direcție cu toate cele necesare și modalitățile de aplicare a ei („este mai ușor să previi decât să tratezi”).
2.    Promovarea intensivă și obligatorie, la toate nivelurile de pregătire (începând chiar de la grădiniță), a unei educații sanitare riguroase.
3.    Reorganizarea, modernizarea sistemului sanitar prin construirea pe tot teritoriul României, a unor spitale de stat sau private, dispensare, policlinici, centre naționale de cercetare.
4.    Administrarea corectă și eficientă, atât în plan local cât și la nivel național a patrimoniului din Sistemul de sănătate.
5.    Elaborarea de protocoale și strategii prin care medicina alopată tradițională, să colaboreze cu medicina alternativă, naturistă, autohtonă, consacrată și verificată în ceea ce privește eficiența terapiilor.
6.    Măsuri concrete în direcția ridicării gradului de profesionalism a cadrelor medicale, dar și de stopare a exodului acestora.
7.    Revizuirea legislației din domeniu, astfel încât aceasta să nu mai permită apariția pe piața românească (fără studii clasice și aprofundate realizate de organismele abilitate independente) a produselor de tipul codex alimentarius, sare iodată, vaccinuri, sau a altor medicamente străine.
8.    Revigorarea și stimularea producției autohtone de medicamente și vaccinuri.
9.    Alocarea a minim 7% din PIB Sistemului de Sănătate.Capitolul VII

Reforma Economiei Naționale

 - Proiect aflat în dezbatere publică -

 

Art.35. Declanșarea  imediată a unei Reforme reale, profunde a Economiei Naționale, astfel:


1.    Partidul Adevăr și Dreptate propune Lansarea unei Strategii de Dezvoltare Economică pe termen scurt, mediu și lung, expunerea acestei strategii unei consultări publice consistente, serioase și apoi legiferarea ei în Parlament.

2.    Elaborarea și promovarea, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Economică a unor Legi pentru toate ramurile economiei naționale care să ducă la redresarea acestora, în cel mai scurt timp posibil. În esență, aceste Legi trebuie să țină cont de faptul că interesele cetățenilor, ale țării și ale națiunii sunt prioritare în orice situație, iar mediul trebuie protejat la cele mai înalte standarde internaționale.

3.    Pentru realizarea unei dezvoltări durabile și sustenabile a Economiei naționale, Partidul Adevăr și Dreptate propune:

a)    refacerea Infrastructurii, în unele domenii de activitate, și construirea ei în totalitate, în altele, astfel încât  ea să corespundă, din toate punctele de vedere, nevoilor țării;
b)    reanalizarea tuturor contractelor de concesiune încheiate din 1990 până în prezent, în zona proprietății publice (în special în cea a resurselor naturale), renegocierea sau chiar anularea lor, dacă se constată faptul că au fost încălcate anumite clauze de către concesionar;
c)    mărirea redevențelor practicate în zona de exploatare a proprietății publice, cu predilecție în cea a resurselor naturale, la nivelul celor din țările dezvoltate ale Uniunii Europene;
d)    implicarea în mod competent, eficient și autoritar, a Statului român, în următoarele direcții care privesc Economia Națională: construirea și administrarea Infrastructurii, exploatarea și administrarea proprietății publice (în special cea a resurselor naturale),  construirea și administrarea sistemului energetic;
e)    retehnologizarea, la cele mai înalte standarde, a industriei de exploatare minieră și apoi reluarea activității în minele de aur, argint, uraniu și alte materiale rare, cu forțe proprii, și în interesul națiunii române;
f)    interzicerea imediată a exportul de materii prime;
g)    refacerea într-un timp cât mai scurt posibil a Agriculturii autohtone organice, ecologice (prin construirea unui sistem de irigații adecvat, prin executarea de lucrări agricole absolut necesare dezvoltării unei agriculturii de acest tip, prin susținerea de către Stat a gospodăriei țărănești, a fermelor mici și mijlocii);
h)    reglementarea urgentă a tăierilor de pădure printr-o nouă Lege care să fie compatibilizată cu alte Legi existente în acest domeniu, în țările dezvoltate ale Europei;
i)    lansarea urgentă a unui proiect național de reîmpădurire a țării, folosind în acest sens, fonduri europene;
j)    refacerea  Industriei autohtone;
k)    luarea unor măsuri imediate și eficiente pentru dezvoltarea turismului, un turism care să se situeze, din punct de vedere al calității serviciilor oferite, la cele mai înalte standarde europene;
l)    refacerea Cercetării și a Inovației românești, susținerea competentă a acestora de către Stat din toate punctele de vedere;
m)    luarea unor  măsuri specifice, urgente, pentru protejarea ecosistemului românesc la cele mai înalte standarde europene.

Așadar, Infrastructura, exploatarea proprietății publice (în special a resurselor naturale), agricultura, industria, turismul, cercetarea si inovația, protecția mediului sunt priorități pe care se poate sprijini dezvoltarea economică, astfel încât aceasta să poată asigura, în mod eficient, sănătos și constant, un nivel de trai decent pentru toți cetățenii țării.
 Capitolul VIII

Reforma Muncii și a Protecției Sociale

Art.36.Promovarea unei noi legi a salarizării bugetarilor, care să stabilească în mod foarte clar, un raport echitabil între cel mai mic salariu existent în România (format din salariul minim si eventualele venituri asimilate salariului respectiv) și cel mai mare (format din salariul propriu-zis și eventualele venituri asimilate lui), raport care nu trebuie să fie mai mare de 1/10. Întocmirea unui Program național de reorganizare și de redefinire a sistemului de muncă și protecție socială din care să nu lipsească următoarele obiective:

1.  Reducerea sărăciei extreme.
2.  Asigurarea și garantarea condițiilor minime, necesare unui trai decent și demn fiecărui cetățean.
3.  Construirea pe întreg cuprinsul tarii de „case de retragere”, în care vârstnicii tarii să primească îngrijirea și ocrotirea de care au nevoie.
4. Toți cetățenii români care au vârsta legală pentru a putea munci și sunt apți de muncă trebuie să aibă asigurat acest drept și să fie retribuiți în mod corespunzător.
5. Toți cetățenii apți de muncă trebuie să muncească, pentru a putea beneficia de asigurări, protecție socială si pensie de stat, cu excepția însoțitorilor aparținători.
6.   Drepturile și obligațiile angajatului, dar și ale angajatorului, trebuie să fie stabilite după criterii morale care să consfințească o colaborare corectă de ambele părți, iar aceste criterii trebuie să corespundă, în mod esențial, următorului principiu: respectul acordat muncii și demnității umane este sacru.
7.   Persoanele cu handicap și categoriile defavorizate trebuie protejate la un nivel decent prin sistemul de pensii și protecție prin incluziune socială.
8.  Promovarea și legiferarea unui nou sistem de calcul al pensiilor care să tina cont în mod real de necesitățile minime ale unui trai decent, precum și de contribuția realizată de-a lungul activității profesionale de fiecare persoană în parte.
9.   Analizare situației pensiilor speciale și compatibilizare acestui domeniu cu practica europenă.
10.  Înghețarea pensiilor care depășesc limita legală și impozitarea diferențiată a acestora.
11.  Scăderea vârstei de pensionare, una corelată cu speranța de viață reală din România și posibilitățile reale ale sistemului de pensii de Stat.
12.  Anularea ajutoarelor statale acordate persoanelor apte de muncă.
13.  Ajutorul de șomaj dat numai până ce șomerul refuză primul loc de muncă oferit, conform studiilor și calificării.
14. Anularea subvențiilor acordate asociațiilor minorităților, deoarece ele reprezintă o discriminare a majorității românești și o instigare la izolaționism etnic.
15. Eliminarea din domeniul public a privilegiilor speciale.Capitolul IX

Reforma Clasei Politice

Art.37.Elaborarea unei noi legi electorale care să cuprindă în mod esențial următoarele:

1. Măsuri clare menite să asigure condiții optime, decente, de a alege și de a fi ales pentru toți cetățenii români și care să permită pătrunderea în structurile de conducere centrale și locale a celor mai buni candidați, pe bază de competentă și performanță.
2. Stabilirea fără echivoc a faptului că persoana care se înscrie în cursa electorală, pentru a ocupa un post în conducerea locală, trebuie să activeze și să locuiască în localitatea unde dorește să candideze.
3. Facilitarea înscrierii în cursa electorală a candidaților independenți și crearea unor condiții normale pentru desfășurarea campaniei lor electorale.
4. Toate persoanele înscrise în cursa electorală trebuie să anexeze la dosarul de candidatură, pe lângă curriculum vitae și declarația de avere, cazierul fiscal, cazierul judiciar și un certificat de atestare psihologică, reglementat prin lege.
5. Implementarea tuturor celor necesare practicării votului electronic.

Art.38.Elaborarea unei legi de funcționare a Parlamentului României care să cuprindă, printre altele, următoarele:

1. Parlamentarii nu vor putea schimba partidul care i-a promovat, cu altul, în timpul legislaturii respective. 
2. Candidații independenți ajunși în Parlament nu se vor putea înscrie într-un partid politic pe durata desfășurării legislaturii respective.
3. Orice parlamentar care nu respectă mandatul dat de cetățenii care l-au ales, poate fi oricând demis de către societatea civică sau de către partidul de care aparține prin proceduri rapide stabilite în lege.
4. Bugetarea strictă a cheltuielilor necesare administrării birourilor parlamentare din teritoriu, precum și a cheltuielilor realizate de către acestea.
5. Eliminarea votului secret.

Art.39.Elaborarea unei legi de funcționare a Guvernului României care să cuprindă, printre altele, următoarele:

1. În formarea și funcționarea Guvernului, patriotismul, profesionalismul, competența, realizarea interesului național, sunt principii fundamentale.
Guvernul tarii este format din maxim 14 ministere astfel: 
a. Ministerul Educației, Învățământului, Culturii, Relației cu Parlamentul;
b. Ministerul de Sănătate;
c. Ministerul Economiei; 
d. Ministerul Justiției; 
e. Ministerul Resurselor Naturale și Mediului;
f. Ministerul Agriculturii;
g. Ministerul Industriei și Energiei;
h. Ministerul Infrastructurii și Transporturilor; 
i. Ministerul Telecomunicațiilor;
j. Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
k. Ministerul Afacerilor Interne; 
l. Ministerul Afacerilor Externe;
m. Ministerul Apărării și Siguranței Naționale.
n. Ministerul Turismului și Sportului; 
o. Ministerul Cercetării.
2. Ministerele sunt obligate prin lege să colaboreze eficient pe baza unei platforme comune care să aibă ca vector principal Strategia Națională de Dezvoltare.
3. La toate nivelurile structurilor ministeriale ocuparea prin concurs a posturilor se va face cu celeritate (interimatele vor fi pe o perioadă de maxim 45 de zile), excepție fac funcțiile desemnate prin numire, conform legii.
4. Reducerea drastică a birocrației ministeriale și a personalului auxiliar.
5. Toți viitorii miniștri, secretarii de stat, sunt obligați să anexeze la dosarul lor cazierul fiscal, cazierul judiciar și un certificat de atestare psihologică.

 Capitolul X

Reforma Administrației Publice

Art.40.În administrația publică centrală și locală, cuvântul de ordine trebuie să fie: competentă, performanță, asumarea oficială a răspunderii, și respect față de cetățeni.

1. în România pot fi schimbate politic, ca rezultat al alegerilor, în Administrația Publică Centrală doar următoarele funcții:
a.  Președintele țării - prin alegeri; 
b.  Primul ministru, miniștri, secretarii de Stat - prin numire;
c.  Prefectul, prin numire.
2  În România pot fi schimbate politic, ca rezultat al alegerilor, în Administrația Publică Locală doar următoarele funcții:
a.    Președinții de consilii județene - prin alegeri;
b.    Consilierii județeni - prin alegeri;
c.    Primarii - prin alegeri locale;
d.    Consilierii locali - prin alegeri.
3.   Toate celelalte  funcții din Administrația Publică Centrală și Locală se ocupă numai pe bază de competență, integritate, concurs transparent. Amestecul politicului în acest proces de selecție este interzis si se pedepsește aspru de Lege.

Art.41.Eliminarea birocrației din sistem și asigurarea transparenței totale.

Art.42.Efiencitizarea activității bugetarilor din administrația centrală și locală.

Art.43.Întărirea prerogativelor, mărirea responsabilităților administrațiilor publice locale.

Art.44.Simplificarea și comasarea tuturor evidențelor, a obținerii de avize și aprobări, a plăților de taxe și impozite, într-un singur edificiu unic, cu ghișee clar definite; dezvoltarea de sisteme de prezentare/obținere a documentelor și de plată a taxelor și impozitelor pe cale telematică.

Art.45. Implementarea principiului circulației documentelor și nu a oamenilor
 Capitolul XI

Reforma Apărării Naționale

Art.46.Armată română trebuie să fie puternică, instruită și dotată la cel mai înalt nivel.

Art.47.Introducerea unei pregătiri militare facultative și intensive, timp de 6-12 luni, pentru toți tinerii care au împlinit vârsta de 20 de ani. 

Art.48.Armata trebuie să fie pregătită în orice moment să intervină pentru apărarea granițelor tarii, a suveranității poporului, a integrității naționale. 

Art.49.Dezvoltarea industriei naționale de apărare. 

Art.50.Înfiinţarea și instruire adecvată a Gărzilor Civice. 

Art.51.Alocarea unui procent de 2% din PIB înzestrării și instruirii armatei. Capitolul XII

Reforma Justiției

Art.52.În desfășurarea actului de justiție, dreptatea și coerența morală sunt două principii primordiale, iar magistrați, în aplicarea legilor, sunt obligați de a manifesta, coerență, concordanță între dreptate și moralitate.

Art.53.Magistratul nu este legea. El doar o aplică în spiritul și litera ei.

Art.54.Standardizarea și uniformizarea practicii judiciare la nivel național astfel încât să nu mai existe contradicții în practica judiciară de la o instanță la alta (cazuri similare, cu sentințe diametral opuse), respectarea strictă a jurisprudenței.

Art.55.Stabilirea prin lege a responsabilității administrative și penale a magistraților și a avocaților față de erorile judiciare și față de nerespectarea conduitei profesionale.

Art.56.Scoaterea din Justiției a tuturor magistraților, a procurorilor și a avocaților care au legături, dovedite prin probe, cu lumea interlopă.

Art.57.Promovarea unui nou cod penal, cu pedepse mari și foarte mari, în special pentru recidiviști, precum și pentru infracțiunile grave. 
1.    Faptele extrem de grave precum genocidul, înalta trădarea, crimele, faptele de corupție cu prejudicii mai mari de un 500 000 de euro, precum și alte fapte prevăzute de legiuitor, să fie pedepsite cu închisoare pe viață și confiscarea extinsă a averii.
2.    Infracțiunile privind corupția la nivel înalt, adică a membrilor din Parlament, Guvern, Președinție, CSM, CCR, să fie pedepsite cu minimum 20 de ani de închisoare,  confiscarea extinsă a averii, interzicerea anumitor drepturi civile pe o durată de minim 10 de ani după executarea pedepsei precum: drepturile de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi director împuternicit, asociat, administrator, beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate.
3.    Cei găsiți vinovați de corupție la nivel înalt să poată beneficia de reducerea pedepsei cu cel mult 25 %, dar numai în cazul recuperării integrale a prejudiciului cauzat.
4.    Dublarea pedepselor cu închisoarea pentru cei care fac infracțiuni economice, concomitent cu confiscarea extinsă a averilor. 
5.    Înăsprirea pedepselor pentru violatori, pedofili, fără posibilitatea reducerii pedepsei.
6.    Analiza atentă a tuturor documentelor de privatizare a obiectivelor economice românești și anularea celor în care s-a încălcat legea în orice mod. Readucerea obiectivelor recuperate în avuția națională și eficientizarea lor, sub conducerea unor profesioniști competenți din domeniu.
7.    Analiza severă a tuturor restituirilor, pe baza unei legi noi și anularea celor efectuate cu încălcarea principiilor de drept românesc.
8.    Readucerea la avuția națională a tuturor obiectivelor economice restituite fără drept, sau dincolo de limitele legii. 
9.    Introducerea unor proceduri de judecare de urgență a tuturor dosarelor care fac referire la anumite cauze specificate distinct de legiuitor.
10.    Înlocuirea principiului contopirii pedepsei cu cel al însumării acestora.Capitolul XIII

Reforma Fiscală

Art.58.Depolitizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art.59.Introducerea declarației anuale de venit.

Art.60.Codul fiscal trebuie să fie coerent și stabil și să prevadă taxe și impozite reduse în mod drastic ca număr și ca valoare, în special pentru intreprinderile mici și mijlocii.

Art.61.Instituite scutiri de la plata oricăror taxe și impozite, pentru o perioadă de minim 3 ani, pentru toți întreprinzătorii particulari care încep să deruleze o afacere.

Art.62.Regândirea taxelor și a impozitelor precum și reducerea numărului lor.

Art.63.Eliminarea birocrației din sistemul fiscal.

Art.64.Reformarea sistemului fiscal, în spiritul solidarității naționale. Aceasta presupune adoptarea impozitului progresiv pe venituri (salarii și alte surse) și pe avere, eliminarea impozitării unice, în acest fel contribuind la viața civilizată a majorității cetățenilor.Capitolul XIV

Reforma Bancară

Art.65.Revitalizarea Băncilor Românești, cu sprijinul BNR, pentru ca acestea să devină o alternativă viabilă pentru investitori și pentru intreprinderile mici și mijlocii.

Art.66.Supravegherea permanentă de către BNR a contractelor de creditare astfel încât să nu existe în ele clauze abuzive.

Art.67.Introducerea creditelor pentru finanțarea afacerilor, în mod real și stimulator, cu stabilirea unei perioade, de minimum un an de scutire de la plata ratelor aferente creditului acordat; acordarea de credite cu dobânzi mici pentru finanțarea întreprinderilor mici si mijlocii.

Art.68.Reînființarea Băncii Române de Comerț Exterior, prin care întreprinzătorii români să-și poată desfășura afacerile în siguranță. 

Art.69.Reînființarea Băncii Române pentru Agricultură.

Art.70.Dobânzile la creditele acordate de sistemul bancar sau nebancar nu pot depăși procentul dobânzii medii practicată pe piața financiară a primelor 10 state europene ca dezvoltare.Capitolul XV

Reconcilierea națională

Art.71.Reabilitarea morală, decretată prin lege, a tuturor celor care au fost victime ale proceselor politice care au avut loc în România în perioada 1918 și 1990, cât și a celor care au apărat granițele tarii împotriva expansiunii sovietice în perioada 1939 – 1945.

Art.72.Declanșarea unui proces național, cu observatori internaționali, a tuturor crimelor și abuzurilor înfăptuite de regimurile politice din România, din 1918 până în momentul declanării lui lui și condamnarea, (chiar și post-mortem) definitivă și irevocabilă a acelor regimuri, dovedite a fi vinovate, precum și a tuturor celor găsiți vinovați. 

Art.73.Declanșarea unui proces național în care să judece, în regim de urgență, toate actele, care au dus la distrugerea economiei românești începând cu 15 Decembrie 1989.

Art. 74.Modificarea sau abrogarea legii 217/2015.