„Nu poate o nație să fie pururea condusă de neadevăr și de corupție”.

Mihai Eminescu

Preambul

Noi, membrii Partidului Adevăr și Dreptate, atât cei care cred în Dumnezeu ca izvor al adevărului, dreptății, binelui și frumosului, precum și cei care nu împărtășesc o asemenea credință, dar care respectă această valoare universală, egali în drepturi și obligații, pentru binele comun ne manifestăm voința în a ne implica activ în treburile comunității și ale țării.

Suntem conștienți de responsabilitatea noastră față de moștenirea lăsată nouă de străbuni, de responsabilitatea pe care o avem în prezent față de noi înșine, față de familie, țară și națiune și nu în ultimul rând față de Creator.

Suntem hotărâți să refacem unitatea dintre noipentru a putea reconstrui și consolida libertatea, democrația și pacea în România, pentru a putea contribui din plin la dezvoltarea țării atât în plan material cât și spiritual.

Suntem hotărâți să întărim Justiția, apărarea ordinii publice.  

„Dorim cu adevărat să fim fericiți în țara noastră prin asigurarea binefacerilor libertății și ale dreptății, pentru noi și urmașii noștri.

Pentru toate acestea, pentru binele din prezent și din viitor al familiei românești, al țării și al națiunii noastre, am elaborat acest Program de Țară.

Vrem o dezvoltare reală și armonioasă a României, vrem o poziție demnă a ei în Uniunea Europeană (UE) și Tratatul Nord Atlantic (NATO). Vrem un trai demn, decent,  civilizat, în țara noastră, vrem să-i vedem pe românii fericiți.

Pentru aceasta chemăm alături de noi pe toți cei care vor și pot să fie lideri într-o organizație politică liberă și curată, pe toți cei care vor și pot fi adevărații lideri de care România are nevoie și pe care îi așteaptă de zeci de ani, pe toți cei care vor să trăiască liberi și demni într-o țară liberă, demnă și suverană în granițele ei.

A venit vremea să declanșăm procesul de renaștere națională!

Prin renaștere națională, înțelegem o reformă profundă a tuturor structurilor societății românești grav afectate în acest moment, pe toate planurile, atât material cât și spiritual, de corupție, incompetență și în unele cazuri chiar de trădare.

Aceste structuri, metaforic vorbind, trebuie să „moară” în ceea ce privește modul în care au funcționat până acum și să „învie” să renască, să devină generatoare de lucruri bune, constructive, pentru țară și pentru cetățenii ei. Să slujească României și nu unor grupuri de interese, mai mult sau mai puțin oculte, interne sau externe
Prin renaștere națională înțelegem trezirea din letargie, indiferență și ignoranță, trezirea noastră a tuturor dintr-un „somn” mult prea lung. Legat de acest aspect replica din filmul „Mihai Viteazul” poate fi una cu adevărat pilduitoare:

„O viață avem români și o cinste! Deșteptați-vă că am dormit destul!”

De ce este nevoie de renaștere națională?

Iată câteva motive de esență.

Este nevoie de renașterea națională pentru a da țării o Constituție care să slujească cu adevărat cetățenilor săi și care să le dea acestora, în mod real, suveranitatea de care au nevoie. Asta, pentru a se putea implica în mod direct și eficient în treburile României. Este nevoie de o Constituție care să ofere posibilitatea unei reforme legislative de substanță (legislația noastră nu mai este de mult o legislație ci o junglă legislativă în care chiar și oamenii Justiției se simt în pericol).

Este nevoie de o Constituție care să schimbe din temelii modul în care funcționează țara în acest moment.

Este nevoie de renaștere națională pentru a putea declanșa reforme reale și profunde în toate domeniile de activitate ale României, fără excepție.

Este nevoie de renaștere națională pentru a stopa grava criză identitară în care se află neamul nostru criză provocată și întreținută cu multă perfidie de adversarii României, interni și externi, care au reușit, în mare măsură, să ne dezrădăcineze ca neam afectând serios componentele de bază ale vieții noastre sociale: credința, educația, sănătatea și familia.

Este nevoie de renaștere națională pentru a stopa criza Educației din România, criză care a adus și aduce multe și grave prejudicii țării.

Doar printr-o educație adecvată putem schimba în bine destinul nostru, destinul generațiilor viitoare.

Doar printr-o educație sănătoasă vom putea combate manipularea zilnică la care suntem supuși, manipulare practicată la scară națională de politicieni, în general, precum și de marea majoritate a mass-mediei românești.

Este nevoie de renaștere națională pentru a stopa criza demografică actuală criză aflată la o dimensiune fără precedent. Aceasta poate fi rezolvată, în mod real, prin dezvoltarea economiei naționale autohtone, crearea de locuri de muncă bine plătite, realizarea unei justiții sociale adecvate unui stat european, ridicarea semnificativă a nivelului de trai etc.

Este nevoie de renaștere națională pentru a stopa criza acută a sistemului de Sănătate românesc.

Este nevoie de renaștere națională pentru a curăța structurile Statului, prin legi drepte și clare, de tot felul de elemente corupte și incompetente, pentru a putea primeni, apoi, aceste structuri cu oameni competenți, morali, integri și curajoși, oameni care prin profesionalismul lor să schimbe în bine destinul României.

Este nevoie de renaștere națională pentru schimbarea, reformarea, întregii clase politice parlamentare. Politicienii din Parlamentul României, în marea lor majoritate, au pierdut aproape complet legătura cu cetățenii, cu nevoile lor. Sunt, în general, străini de interesele legitime ale României. Patriotismul și iubirea de țară, țara și națiunea însăși sunt, pentru foarte mulți dintre ei, „noțiuni abstracte”.

Este nevoie de renaștere națională pentru a aduce zâmbetul pe buzele românilorpentru a-i ajuta în mod eficient să fie fericiți în țara lor. În această direcție este absolut necesară și o creștere semnificativă reală, dar sustenabilă, a nivelului de trai în România.

Fericirea românilor este, cu siguranță, motivația principală declanșării renașterii naționale și a multiplicării eforturilor pe care le facem în această direcție.

*

Acest Program de Țară se adresează în primul rând cetățenilor României care, considerăm noi, sunt singurii în măsură să-l aprobe sau să-l respingă.

Avem deplină încredere, în special,  în înțelepciunea poporului tăcut al României și îl chemăm să-și exprime voința.

Noi, considerăm că țara poate fi salvată, națiunea noastră poate renaște, doar dacă se declanșează acum o schimbare totală a modului în care este condusă România, a modului în care funcționează structurile sale.

Acest Program de Țară se adresează, în plan secundar, conducerii actuale a țării, Instituției Președintelui, Parlamentului, Guvernului și o face transmițându-le cât se poate de ferm: 

PÂNĂ AICI doamnelor și domnilor politicieni de mucava!

Dacă nu sunteți apți să conduceți România, și nu sunteți, ați arătata asta în ultimii 30 de ani, atunci, plecați! Și nu uitați să-i luați cu voi și pe „păpușarii” din spatele vostru. Oricum, noi nu vom negocia niciodată cu ei.

Dacă românii ne vor acorda încrederea lor noi vrem să conducem țara și nu să fim simple marionete ale celor care o conduc din spatele cortinei.

În maximum 10 ani, țara poate să se ridice și români pot duce o viață mult mai bună decât cea de acum. Datoria noastră este să asigurăm un viitor fericit generațiilor care vin, amanetarea destinului lor fiind o crimă care trebuie oprită deîndată prin toate mijloacele legale, constituționale.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Partidul Adevăr și Dreptate vă invită la dialog direct, în zona online, pe platforma ZOOM, pe margine celor prezentate.

Dacă doriți să susțineți demersurile noastre, contactați-ne. Este suficient sa trimiteți un mail la pad.adevar@gmail.com și să ne lăsați un număr de telefon, nume și prenume, sau sa trimiteți un SMS la 0745 513 544. Programul nostru de Țară îl găsiți aici: https://pad-dd.ro/program-de-tara/

Proiectul nostru fundamental pentru România îl găsiți aici: https://pad-dd.ro/noua-constitutie-a-romaniei-proiect/

*

Iată Programul de Țară pentru care noi, cei din Partidul Adevăr și Dreptate, milităm în mod ferm și pe care-l propunem tuturor cetățenilor români.

Art.1. Programul de țară se va desfășura, în mod esențial, în două mari direcții:

 1. Prima direcție se referă la schimbarea Constituției actuale.

În acest sens, am elaborat proiectul unei noi Constituții, pentru care cerem sprijinul românilor de pretutindeni, proiect așezat, în principal, pe:

a. implementarea principiilor democrației directe moderne, pe model elvețian, care alături de principiile de esență ale democrației reprezentative, vor schimba total viața democratică din România;

b. implementarea principiilor de funcționare a parlamentului unicameral cu o reprezentare de maximum 1 / 100 000 de cetățeni cu drept de vot, adică undeva, în jur de 190 parlamentari;

c. implementarea principiilor de funcționare ale republicii prezidențiale;

e. o nouă viziune de organizare a Puterii Judecătorești, după modelul danez (cel mai performant sistem juridic din lume).

Proiectul „Constituția renașterii”, constituie fundamentul tuturor reformelor viitoare. Fără adoptarea unei noi Constituții, reformarea societății românești este sortită eșecului.

2. Cea de a doua direcție de desfășurare a Programului de Țară constă în implementarea celor mai bune practici existente la nivel mondial în toate domeniile de activitate prin declanșarea reformării reale a tuturor structurilor societății românești, materializată, în esență, prin: reforma constituțională, reforma Justiției, reforma legislativă, reforma clasei politice, reforma Administrației Publice, reforma Economică, reforma fiscală, reforma bancară, reforma Educației, reforma Cercetării științifice, reforma Sănătății, reforma Sportului, reforma Muncii și a Protecției Sociale, reforma Protecției Mediului și a protecției animalelor, reforma Ministerului Apărării Naționale, reforma Ministerului Afacerilor Interne, reforma Serviciilor Secrete, reforma Ministerului Afacerilor Externe.

Art.2. Reforma constituțională.
Când spunem reformă constituțională, spunem practic trecerea la o nouă Constituție, așezată pe piloni amintiți, adică:

1. Democrația directă.
Propunem cetățenilor României un sistem democratic alcătuit din democrația reprezentativă actuală, așezată pe adevăratele ei valori de esență, și democrația directă, pe modelul elvețian.
Faptul că, în România, situația socială, legislativă, executivă, politică, economică, educațională etc. a scăpat pur și simplu de sub control se datorează, în primul rând, obstrucționării manifestării suveranități poporului. O suveranitate care ar trebui să poată fi materializată, în mod real, și prin referendum, așa după cum se arată în art.2 din Constituția României. Însă, ea, Constituția, în realitate, nu permite asta, suveranitatea poporului fiind, datorită acestui lucru, doar pe hârtie, doar o iluzie.

Astfel, dacă la art.2 din Constituție, intitulat Suveranitatea, se afirmă în mod clar faptul că „(1) Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum”… vine art.151, din aceeași Constituție, care la punctul (1) spune că… „Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaților și de Senat, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere”.

Adică, puteți voi cei din societatea civică să strângeți chiar și milioane de semnături pentru un Proiect de revizuire a Constituției, dacă vrem noi el trece, dacă nu vrem nu trece. Prin urmare, dacă vrem noi, se organizează referendumul, dacă nu vrem, nu.
Este aberantă această situație și intenționat creată pentru a opri din fașă orice tentativă legislativă de modificare a Constituției de către cetățeni, prin referendum.

Democrația Directă, modernă, este cea mai înaltă formă de democrație cunoscută în lume, întrucât cetățenii, în cadrul ei, pot participa în mod direct la procesul de conducere al țării. În acest fel ei devin practic, alături de Puterea Legislativă, Puterea Executivă și Puterea Judecătorească, o a patra Putere cu rol de legiferare dar și de cenzură eficientă asupra acțiunilor celorlalte trei Puteri. În mod direct, poate cenzura Puterea Legislativă (Parlamentul) și Puterea executivă (Președintele și Guvernul), și indirect (prin Lege) Puterea Judecătorească.
De ce pe ultima o poate cenzura doar prin Lege? Pentru că, în mod absolut normal, conform unor Principii consacrate europene și nu numai, ea, Puterea Judecătorească se supune doar Legii.
Și atunci, dacă această Putere începe să dea semne de proastă funcționare, ea poate fi corectată acționând pur și simplu asupra Legilor care o guvernează și care reglementează activitate ei.

Poporul are dreptul la o suveranitate reală și neîngrădită, întrucât el este, în realitate, fundamentul și esența oricărui Stat cu adevărat democratic, el duce tot greul într-o țară. Iar această suveranitate poate să îi fie garantată într-un singur mod: prin posibilitatea dată cetățenilor țării, una neîngrădită, în mod arbitrar, de a produce organizarea de referendumuri și de ași manifesta astfel voința.

Poporul își alege reprezentanți în mod regulat odată la 4 ani, însă este absolut normal să i se acorde libertate maximă în a putea controla modul în care aceștia răspund misiunii acordate de el și mai ales să-i poată schimba oricând, dacă aceștia nu-i mai reprezintă interesele.

Democrația Directă este aplicată, în forme diferite este drept, în unele țări din Europa, în special în Elveția, dar și în Statele Unite ale Americii, acolo unde opt State întrunesc principalele elemente ale Democrației Directe, dintre care amintesc:
Arizona, California, Colorado, Michigan, Montana, Nevada, North Dakota.

Așadar, într-un regim al democrației directe și reprezentative, constituționale, în forma promovată de noi, cetățenii cu drept de vot, pot provoca referendumuri la nivel local sau național pentru promovarea de Inițiative cetățeneștii în următoarele domenii:

a. revizuirea Constituției;

b. promovarea de Legi;

c. promovarea unor Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local / Județean;

d. aderarea la organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale;

e. retragerea din organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale;

f. respingerea legilor adoptate de Parlament;

g. respingerea actelor juridice încheiate de Guvern / Președinte, acte care vizează bunuri proprietate publică;

h. respingerea Hotărârilor adoptate de Consiliului Local / Județean, respingerea Dispozițiilor emise de Primari sau Președinți de Consilii Județene;

i. demiterea Președintelui României, demiterea unui ministru al Guvernului, demiterea Primarului sau Președintelui Consiliului Județean, dizolvarea Parlamentului, dizolvarea Consiliului Local / Județean.

2. Parlament unicameral cu o reprezentare de 1/100 000 de cetățeni. Avem nevoie de un legislativ mai suplu, competent și mai puțin consumator de resurse bugetare.

Avem nevoie de un legislativ mai suplu, competent și mai puțin consumator de resurse bugetare. De aceea considerăm că un Parlament cu până la 200 de membri, patrioți și competenți, va fi mult mai util României decât cel de până acum. Mai mult, o singură Cameră în Parlamentul țării înseamnă și un proces legislativ mai rapid și mai eficient.
Dacă privim spre țările din Europa, în cadrul Uniunii Europene, cel puțin, unicameralismul este acum majoritar, 14 state membre având această formă parlamentară. În lume din circa 189 de State democrate 112 au parlament unicameral, deci unicameralismul este dominant în acest moment pe glob.
Așadar, exceptând poate doar apelul unora la tradiția bicamerală a Parlamentului românesc, în rest, în condițiile actuale și mai ales în cele prilejuite de implementarea principiilor democrației directe în Constituția României, menținerea bicameralismului nu mai poate fi motivată cu argumente viabile.

3. Republică prezidențială (pe model american) în care Președintele conduce Guvernul.

Suntem singura țară din UE care avem acest regim de republică semi-prezidențială, o struțo-cămilă care nu a funcționat, nu funcționează și nici nu va putea funcția.
Așa că a trebuit să alegem între republica prezidențială și republica parlamentară.

Ținând cont de calitatea casei politice românești actuale nici nu poate fi vorba despre un regim al republicii parlamentare, așa că ne-am îndreptat spre republica prezidențială, pe model american, pe care o considerăm cea mai potrivită pentru România în acest moment.
Temerile unora cum că se poate ajunge la dictatură sunt neîntemeiate, în această direcție existând multă manipulare venită din zona „păpușarilor” Sistemului deloc fericiți de oa astfel de perspectivă.
Într-un stat în care funcționează pe lângă democrația reprezentativă, democrația directă și mai ales în actuala conjunctură politică în care se află țara, adică membră a UE și a NATO, este practic imposibilă dictatura în România. Mai ales că, după cum ați putut vedea, președintele, într-un regim al democrației directe, în forma pe care o propune PAD, poate fi demis oricând de către cetățeni prin referendum național

4. O nouă formă de organizare a Puterii Judecătorești. Propunem:

a. forul suprem de conducere al Puterii Judecătorești să fie Adunarea Generală a Magistraților, iar întreaga ei activitate reglementată prin Lege organică;

b. Adunarea Generală a Magistraților să aleagă Consiliul Superior al Magistraturii;

c. Consiliul Superior al Magistraturi să stabilească componența structurilor de conducere în Puterea Judecătorească, inclusiv numirea judecătorilor de la Curtea Constituțională a României;

d. activitatea Consiliului Superior al Magistraturi să fie reglementată prin Lege organică;

e. funcțiile în Puterea Judecătorească, să se ocupe prin concurs transparent, pe bază de competentă, experiență și performanță.

Art.3. Reforma Justiției.

1. Magistratul nu este legea. El aplică legea în spiritul și litera ei.

2. Justiția se înfăptuiește în numele Legii.

3. Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți.

4. Judecătorii sunt independenți și se supun numai Legii.

5. În desfășurarea actului de Justiție, dreptatea și morala sunt primordiale, concordanța dintre ele fiind absolut necesară.

6. Standardizarea și uniformizarea practicii judiciare la nivel național astfel încât să nu mai existe contradicții în practica judiciară de la o instanță la alta (cazuri similare, cu sentințe diametral opuse), respectarea strictă a jurisprudenței.

7. Stabilirea prin Lege a responsabilității administrative și penale a magistraților și a avocaților față de erorile judiciare și față de nerespectarea conduitei profesionale.

8. Promovarea unui nou cod penal, cu pedepse mari și foarte mari, în special pentru recidiviști, precum și pentru infracțiunile stabilite de legiuitor a fi grave.

9. Controlul de constituționalitate este apanajul exclusiv al Instanțelor naționale.

10. Înlocuirea principiului contopirii pedepselor cu cel al însumării acestora.

11. Procedura de judecată penală se realizează cu concursul cetățenilor. Cazurile și forma acestei participări a cetățenilor la actul de justiție, inclusiv cazurile de participare a juraților la judecarea cauzelor, se stabilesc prin lege.

12. Introducerea Legii Anti-Mafia în Codul Penal din România, conform modelelor american și italian.

Art. 4. Reforma legislativă.

 1. Simplificarea întregului sistem legislativ prin proceduri juridice adecvate.
 2. Compatibilizarea sistemului legislativ cu alte sisteme similare din țările care     și-au rezolvat foarte bine această problemă.

Art.5. Reforma clasei politice.

România are nevoie de o altă clasă politică și de un alt mod de a face politică. Propunem:

1. Parlament unicameral cu o reprezentare de 1/100 000 de cetățeni cu drept de vot.

2. Desemnarea membrilor Parlamentului prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, potrivit legii electorale, în circumscripție unică, în sistem de vot proporțional, cu scrutin pe listă închisă și vot preferențial, opțional.

3. Alegerea în două tururi de scrutin a Primarilor și Președinților de Consilii Județene / Regionale

4. Promovarea unei noi Legi a partidelor politice.

5. Promovarea unei noi Legi de finanțare a partidelor politice.

6. Promovarea unei noi Legi a referendumului.

7. Promovarea unei noi legi electorale unitare, în care să se regăsească toate reglementările referitoare la toate tipurile de alegeri și care să cuprindă în esență:

a. cele de la alineat (1);

b. eliminarea pragului electoral, pentru minimum 2 legislaturi;

c. reducerea la 20 000 a numărului de semnături necesare participării în alegerile generale pentru partide și la 10 000 pentru candidații independenți;

d. reglementări privind votul prin corespondență, securizat după cele mai înalte standarde cunoscute în domeniu, pentru toți cetățenii români din țară sau din străinătate, pentru toate tipurile de alegeri;

e) candidații în alegeri trebuie să fi împlinit până în ziua desfășurării acestora, inclusiv, vârsta de cel puțin 33 de ani pentru alegerile generale, parlamentare și europarlamentare, vârsta de 27 de ani pentru alegerile locale, 35 de ani pentru funcția de Președinte sau Vicepreședinte al României (în condițiile implementării republicii prezidențiale);

f) au dreptul de a candida pentru funcția de Președinte, Vicepreședinte al României (în condițiile implementării republicii prezidențiale), sau parlamentar și de a fi nominalizați în funcțiile de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat, numai persoanele care au cetățenia română, în mod exclusiv, au drept de vot, au domiciliul în România de minimum 3 ani și nu le este interzisă asocierea;

g) au dreptul de a candida pentru funcția de Președinte, Vicepreședinte al României (în condițiile implementării republicii prezidențiale), sau parlamentar și de a fi nominalizați în funcțiile de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat, numai persoanele care au cetățenia română, în mod exclusiv, au drept de vot, au domiciliul în România de minimum 3 ani și nu le este interzisă asocierea;

h) nu pot candida pentru funcții de demnitate publică, nu pot fi numiți în aceste funcții, cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării (reabilitarea), conform legii.

i) este eligibilă pentru a fi aleasă în Parlament orice persoană care are drept de vot la alegerile pentru acesta, cu excepția celor care au fost condamnate pentru o infracțiune care, în ochii opiniei publice, le face nedemne pentru a deveni membri în Parlament;

j) în campania electorală, toate partidele participante beneficiază de timpi de antenă egali.

Art.6. Reforma Administrației Publice.

 1. Depolitizarea Instituțiilor Statului prin stabilirea nivelului funcțiilor care sunt obiect al numirilor politice, care să se facă exclusiv la nivelul miniștrilor, secretarilor de Stat și consilierilor acestora.
 2. Limitarea numărului secretarilor și subsecretarilor de Stat a numărului consilierilor de miniștri.
 3. Funcțiile din Administrația Publică Centrală și Locală se ocupă pe bază de competență, prin concurs transparent. Implicarea criteriului politic în procesul de selecție trebuie să fie interzis si sancționat conform Legii.
 4. În formarea și funcționarea Guvernului, profesionalismul, competența, realizarea interesului național, patriotismul, sunt principii fundamentale.
 5. Reducerea numărului de Ministere la 14 și introducerea în Constituție a acestei prevederi, astfel:
 • Ministerul Educației, Învățământului, Culturii.
 • Ministerul Sănătății.
 • Ministerul Economiei.
 • Ministerul Justiției.
 • Ministerul Mediului.
 • Ministerul Agriculturii.
 • Ministerul Industriei, Energiei și Resurselor Naturale.
 • Ministerul Transporturilor, Infrastructuri și Telecomunicațiilor.
 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
 • Ministerul Afacerilor Interne.
 • Ministerul Afacerilor Externe.
 • Ministerul Apărării Naționale.
 • Ministerul Turismului și Sportului.
 • Ministerul Cercetării.

6. În administrația publică centrală și locală, cuvântul de ordine trebuie să fie: competentă, performanță, asumarea oficială a răspunderii, și respect față de cetățeni.

7. Implementarea ghișeului unic, principiului circulației documentelor (nu a oamenilor) și principiului transparenței.

8. Realizarea unei simetrii în organizarea Administrației Publice prin:

a. organizarea pe aceleași principii a alegerilor pentru Președintele României, Vicepreședinte, Președinții de Consilii județene, Primari;

b. organizarea pe aceleași principii a alegerilor pentru Parlament, Consiliile Județene, Consiliile Locale;

c. așezarea Puterii executive pe următoarele palierele organizaționale : Președinte și Guvern (la nivel național), Președinte Consiliu județean/regional (la nivel județean), Primar (la nivel local);

d. așezarea Puterii legislative pe următoarele palierele organizaționale astfel: Parlament (la nivel național), Consiliul Județean (la nivel județean), Consiliu Local (la nivel local);

e. reorganizarea Puterii judecătorești conform propriilor paliere organizaționale.

Art.7. Reforma Economiei naționale.

Moto: „Ierarhia socială n-ar trebui să fie decât o ierarhie a muncii”. Mihai Eminescu.

Motorul dezvoltării României, a ridicării nivelului de trai, în mod sănătos, este, incontestabil, economia națională autohtonă. Iar ea nu poate fi dezvoltată, în mod real, decât doar dacă va fi îndeplinită o condiție de esență: munca să fie ridicată la rang de virtute și, în același timp, răsplătită așa după cum se cuvine.

Infrastructura, agricultura, industria alimentară, industria extractivă, industria IT, industria energetică, transporturile, turismul armonizate la standarde europene cu protecția mediului sunt priorități pe care se poate sprijini o dezvoltare economică puternică și sustenabilă, astfel încât aceasta să poată asigura, în mod eficient, sănătos și constant, un nivel de trai decent pentru toți cetățenii țării. 

Propunem, în această direcție, următoarele principii directoare generale:

1. Asigurarea predictibilității si continuității legislative necesare unui mediu de afaceri performant.

2. Încurajarea libertății economice prin înlocuirea reglementarilor abuzive cu unele utile, clare, cât mai aproape de necesitățile sociale, economice, ale țării și diminuarea birocrației excesive.

3. Depolitizarea totală a funcțiilor în zona economică patronată de stat și numirea directorilor / administratorilor companiilor cu capital majoritar de stat și a șefilor direcțiilor deconcentrate pe bază de concurs transparent, cu respectarea, fără excepții, a criteriilor de experiență și performanță.

4. Oprirea treptată a împrumuturilor externe și în final stoparea lor. Apoi, achitarea calculată, înțeleaptă, a datoriilor țării.

Considerăm următoarele domenii ca fiind prioritare pentru o dezvoltarea puternică și sustenabilă, în același timp, a economiei naționale: agricultura, industria alimentară, industria extractivă, industria IT, industria energetică, transporturile și turismul.

Agricultura

1. Transformarea treptată a agriculturii românești într-o agricultură ecologică. 

2. Limitarea dimensiunilor proprietății agricole, la maximum 200 de hectare de teren agricol.

3. Refacerea infrastructurii: irigații, distribuția de combustibil, protecția culturilor.

4. Susținerea gospodăriei țărănești, a fermelor mici și mijlocii.

5. Reducerea exportului de produse agricole neprelucrate.

6. Sprijinirea înființării, exploatării și valorificării, a culturilor agricole energetice.

7. Sprijinirea tuturor producătorilor de materii prime agricole pentru înființarea de companii sau asociații de mici producători, cooperative, pentru distribuirea produselor proprii.

Industria alimentară.

1.Reconstrucția și dezvoltarea industriei alimentare românești

2. Procesarea produselor agricole, dezvoltarea producției alimentare și sprijinirea companiilor care operează în domeniu.

3. Sprijinirea companiilor care distribuie produse alimentare procesate pe teritoriul național.

4. Sprijinirea producătorilor de alimente pentru distribuirea produselor proprii, intern și extern.

Industria extractivă.

1. Analizarea tuturor contractelor de concesiune încheiate din 1990 până în prezent, în zona resurselor naturale, renegocierea sau chiar anularea lor, dacă se constată faptul că au fost încălcate anumite clauze de către concesionar, sau dacă se descoperă faptul că există clauze contractuale secrete, incompatibile cu legislația românească.

2. Mărirea redevențelor practicate în zona de exploatare a resurselor naturale, la nivelul celor din țările Uniunii Europene.

3. Interzicerea exportului de materii prime provenite din zona de exploatare a resurselor.

Industria IT.

1. Dezvoltarea sistemului de pregătire al personalului din domeniul IT.

2. Trecerea de la modelul IT actual bazat pe capacitate la unul bazat pe servicii / produse.

3. Măsuri pentru îmbunătățirea calității produselor IT.

4. Stimularea cercetării în rândul companiilor IT prin oferirea unor stimulente consistente pentru companiile care angajează doctoranzi în parteneriat cu o Universitate pentru minimum trei ani, pe model francez. 

5. Finanțarea de incubatoare și acceleratoare de afaceri în IT. 

6. Susținerea companiilor care inovează. Dacă de exemplu o companie depune un brevet, poate primi o reducere de impozit. Astfel, prin dezvoltarea de proiecte interne, se pot crește salariile în mod natural și sustenabil.

7. Recuperarea de către Stat a drepturilor de proprietate asupra infrastructurii de transport și distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale.

8. Administrarea, operarea, dezvoltarea, retehnologizarea infrastructurii de transport și distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale.

Industria energetică

1. Sprijinirea companiilor care investesc în dezvoltarea surselor de energie alternative, regenerabile.

2. Sprijinirea companiilor pentru diversificarea infrastructurii de distribuție a combustibililor alternativi.

3. Recuperarea de către Stat a drepturilor de proprietate asupra infrastructurii de transport și distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale.

4. Administrarea, operarea, dezvoltarea, retehnologizarea infrastructurii de transport și distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale.

Transporturile

1. Dezvoltarea unui program național pentru utilizarea prioritară a fondurilor europene si a creditelor pe termen lung de la Banca Europeana de Investiții pentru dezvoltarea rapidă a transporturilor, în general, a rețelei de autostrăzi, precum și pentru reabilitarea infrastructurii de transport, rutiere, feroviare, aeriene și navale.

2. Sprijinirea companiilor pentru diversificarea infrastructurii de distribuție a combustibililor alternativi.  

Turismul.

1. Luarea unor măsuri imediate și eficiente pentru dezvoltarea turismului, un turism care să se situeze, din punct de vedere al calității serviciilor oferite, la cele mai înalte standarde europene.

Economia distributivă.

1. La momentul în care România va avea excedent bugetar și se va putea constitui un Fond Național de Investiții, introducerea economiei distributive, pe model norvegian, ca măsură de eradicare a sărăciei extreme și de satisfacere a patru drepturi fundamentale ale omului, drepturi care nu trebuie să fie condiționate de nimic: dreptul de a bea apă, dreptul de a se încălzi, dreptul de a se spăla și dreptul de a se hrănii.

Acestea sunt ramurile economiei naționale care, odată dezvoltate, concomitent cu luarea unor măsuri fiscale adecvate, vor oferi automat condițiile de dezvoltare sustenabilă a celorlalte ramuri economice.

România, are nevoie absolută de o dezvoltarea a economiei autohtone și astfel, crearea de locuri de muncă bine plătite. Asta, împreună cu alte măsuri sociale, educaționale, va duce, cu siguranță la stoparea crizei demografice, una dintre cele mai grave crize prin care trece țara, criză care (împreună cu criza identitară), nerezolvată, poate duce chiar, pe termen lung, la dispariția neamului românesc.

Art. 8. Reforma fiscală

1. Depolitizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

2. Elaborarea unei Legi prin care să se stabilească:

a. procedurile necesare justificării tuturor averilor acumulate în România care depășesc un anumit plafon stabilit de legiuitor;

b. dacă s-a efectuat sau nu plata impozitului aferent datorat Statului pentru averea acumulată;

c. modalitățile de confiscare a averilor sau valorilor care nu pot fi justificate;

d. modalitățile de recuperare a impozitelor aferente averii acumulate, în condițiile în care se constată o eludare parțială sau totală a acestei plăți legale.

3. Stabilirea unui „moment al adevărului” prin completarea de către fiecare cetățean român a unei declarații de avere, pe modelul declarațiilor solicitate funcționarilor publici cu funcții de conducere. Această declarație va permite confiscarea diferențelor de avere care nu pot fi justificate.

4. Introducerea declarației anuale de venit.5. Introducerea deducerilor și a rambursărilor pentru cheltuielile familiale din domeniile educației, renovării și reabilitării clădirilor, precum și alte domenii considerate prioritare pentru societate.

6. Mutarea centrului de greutate de pe impozitarea muncii pe impozitarea proprietății și în special a proprietății de lux și a celei generatoare de venituri.

7. Codul fiscal trebuie să fie coerent și stabil și să prevadă taxe și impozite reduse ca număr. O taxă este justificată doar dacă produce venituri mai mari decât cheltuielile necesare pentru colectarea sa.

8. Eliminarea birocrației din sistemul fiscal prin digitalizarea și automatizarea sistemelor din administrația publică și prin interconectarea bazelor de date.

9. Stabilirea prin Lege a unor atribuții și responsabilități financiare clare pentru palierele organizaționale, local, județean/regional și național.1

0. Colectarea tuturor impozitelor și taxelor pentru proprietăți și venituri realizate pe raza unității administrativ teritoriale (comune, orașe, municipii) de către primăria locală.11. Virarea către structurile județeană și națională a cotei stabilite prin Lege.

Art.9. Reforma Bancară.

1. Supravegherea permanentă de către BNR a contractelor de creditare astfel încât să nu existe în ele clauze abuzive.

2. Dobânzile la creditele acordate de sistemul bancar sau nebancar nu vor putea depăși procentul dobânzii medii practicată pe piața financiară a primelor 10 state europene ca dezvoltare.3. Introducerea creditelor pentru finanțarea afacerilor și garantarea acestora de către Stat.

Art.10. Reforma Educației. P.A.D. cu ajutorul profesioniștilor din domeniu va elabora un proiect al Educației din care să nu lipsească următoarele:

 1. Pregătirea elevilor pentru dobândirea calității de buni cetățeni ai societății.
 2. Pregătirea profesională, trebuie să ofere șansa unui trai decent.
 3. Stimularea libertății și competiției prin reducerea și simplificarea reglementărilor pentru acreditare, atât la nivel preuniversitar cât si universitar.
 4. Clasificarea Universităților în funcție de performanța academică și concentrarea finanțării pentru cercetare și dezvoltare spre Universitățile performante.
 5. Reabilitarea infrastructurii școlare cu tot ceea ce înseamnă ea și aducerea acesteia la standardele existente în țări cu sisteme educaționale performante.
 6. Alinierea programei educaționale la cel mai înalt standard din Europa.
 7. Reformarea învățământului primar în scopul eliminării însușirii mecanice a materiilor. Dezvoltarea gândirii creative, gândirii critice și a capacității de dezbatere prin învățare experimentală.
 8. În primi 5 ani de școală (clasele 0-4) să se pună accentul pe formarea caracterelor și nu pe acumularea de cunoștințe.
 9. Consultarea cu mediul privat și cu societatea civilă în vederea constituirii unui plan de susținere și dezvoltare a instituțiilor școlare din zonele defavorizate economic.
 10. Consolidarea învățământului profesional precum și a școlilor de arte și meserii. Realizarea unui parteneriat între învățământul profesional și firmele beneficiare pentru pregătirea absolvenților în domeniile în care forța de muncă înalt sau mediu calificată este deficitară.
 11. Creșterea progresiva a alocării de fonduri către Ministerul Educației, asigurând-se un echilibru între creșterea remunerării cadrelor didactice, ameliorarea infrastructurii și investiția în cercetare și dezvoltare.
 12. Introducerea unui cod etic obligatoriu pentru profesori, elevi și studenți.
 13. Evaluarea permanentă a cadrelor didactice. Adoptarea sistemului de evaluare utilizat în țările europene cu un sistem de învățământ dezvoltat.
 14. Mărirea gradului de autonomie al Instituțiilor de învățământ.
 15. Acceptarea în învățământul gimnazial și liceal, în calitate de cadre didactice calificate, a absolvenților de studii superioare din specialități apropiate domeniului predat.
 16. Creșterea semnificativa a numărului de burse acordate de către Statul român tinerilor din Republica Moldova, pentru a putea studia în România.

Art.11. Reforma Cercetării științifice.

 1. Alocarea de către Stat a unui buget anual necesar și corespunzător pentru Cercetarea Științifică, acordarea de granturi și cofinanțări pentru accesarea de fonduri europene destinate dezvoltării infrastructurii Cercetării Științifice cu tot ceea ce cuprinde aceasta.
 2. Cercetarea științifică trebuie să se facă având la bază creativitatea, competența și profesionalismul.
 3. Stimularea cercetătorilor prin acordarea de premii pentru rezultatele activității de cercetare, materializată în produse dezvoltate pe teritoriul național.
 4. Instituirea unui sistem de burse pentru cercetare științifică.
 5. Încurajarea firmelor, prin măsuri fiscale, să investească în Cercetare și să realizeze parteneriate, în domeniul Cercetării, cu Universități și Institute de Cercetare din țară și din străinătate.

Art.12. Reforma Sănătății naționale.

 1. Depolitizarea conducerilor locale / județene ale Sistemului de Sănătate și stabilirea funcțiilor de conducere din domeniu pe bază de competență și experiență profesională.
 2. Desemnarea industriei farmaceutice drept domeniu economic strategic și revigorarea imediată a acestuia.
 3. Revitalizarea cercetării din domeniul sănătății.
 4. Prioritizarea competenței profesionale, la nivel central, care trebuie să fie înaintea celei politice. (Adică, un Ministru al Sănătății sau un Secretar de Stat din domeniu să fie numit, în mod obligatoriu și prioritar, pe bază de competență profesională).
 5. Obligativitatea prevenției medicale, dotarea în această direcție cu toate cele necesare și modalitățile de aplicare a ei („este mai ușor să previi decât să tratezi”).
 6. Promovarea intensivă și obligatorie, la toate nivelurile de pregătire (începând chiar de la grădiniță), a unei educații sanitare riguroase.
 7. Reorganizarea, modernizarea, sistemului sanitar prin demolarea efectivă, rând pe rând, a spitalelor, policlinicilor vechi și construirea în locul acestora, a unor spitale de stat sau private, dispensare, policlinici, centre naționale de cercetare, după cele mai înalte standarde.
 8. Administrarea corectă și eficientă, atât în plan local cât și la nivel național a patrimoniului din Sistemul de Sănătate.
 9. Elaborarea de protocoale și strategii prin care medicina alopată tradițională, să colaboreze cu medicina alternativă, naturistă, autohtonă, consacrată și verificată în ceea ce privește eficiența terapiilor.
 10. Măsuri concrete în direcția ridicării gradului de profesionalism a cadrelor medicale, dar și de stopare a exodului acestora.
 11. Transparență maximă în managementul spitalelor.
 12. Punerea la punct, dotarea și încurajarea asistenței ambulatorii.
 13. Interzicerea, prin Lege, a comercializării pe piața românească a produselor farmaceutice sau a medicamentelor, fără studii clasice, aprofundate, realizate de organismele abilitate independente, care să stabilească în mod clar calitatea acestora.

Art.13. Reforma Sportului românesc.

 1. Declanșarea imediată de programe cu finanțare națională cât și externă, pentru relansarea sportului la nivel național, revitalizând progresiv toate disciplinelor sportive din România.
 2. Refacerea/construirea infrastructurii sportive necesare, atât la nivel național cât și local, după un proiect bine articulat, cu implicarea activă a oamenilor din domeniu și a unor consultanți externi, acolo unde este necesar.
 3. Scutirea de impozit a tuturor celor care investesc în infrastructura sportivă.
 4. Acordarea unei importanțe egale, atât sportului pentru amatori cât și celui rezervat profesioniștilor.
 5. Crearea de gratuități și reduceri de preț pentru încurajarea accesului cât mai larg al publicului la facilități sportive finanțate de la bugetul de stat.

Art.14. Reforma Muncii și a Protecției Sociale.

P.A.D. militează pentru:

Reorganizarea Sistemului de Asistență Socială în conformitate cu practicile existente în statele dezvoltate ale UE.

 

Reglementarea pensiilor

Partidul Adevăr și Dreptate va elabora, cu ajutorul profesioniștilor din domeniu, o nouă lege a pensiilor.

P.A.D. va solicita abrogarea actualei legi pe care o consideră a fi una profund comunistă, extem de greu de pus în aplicare, o lege depășită din toate punctele de vedere.

Ținând cont de faptul că România are în prezent cel mai ne-sustenabil sistem public de pensii dintre toate economiile emergente din UE, Partidul Adevăr și Dreptate susține promovarea și legiferarea unui nou Sistem de pensii după modelul olandez, cel mai performant din lume, în acest moment și pe care îl prezentăm în continuare.

Pilonul I de pensii. 

Este un pilon care furnizează o pensie publică de bază, universală, o pensie socială, de care beneficiază toți cetățenii cu rezidența în țară de minimum 50 de ani. 

Această pensie este stabilită la nivelul de 70% din salariul minim brut pe economie. Astfel, toate persoanele, începând cu vârsta de 65 de ani, vor avea acces la această pensie publică de bază, iar criteriul de  bază va fi cel al rezidenței. 

(Asta ar însemna, în acest moment, o pensie minimă de circa 1610 de lei pentru toți cetățenii care au împlinit 65 de ani și au rezidența în România de minimum 50 de ani).

În situația în care au locuit mai puțin, deci au avut rezidență legală în țară mai scurtă, această pensie publică se reduce cu până la 2% pentru fiecare an lipsă din cei 50.

Pilonul I de pensii  este finanțat din contribuțiile populației active în câmpul muncii. 

Participarea la pilonul I este obligatorie.

Contribuția în acest caz, este stabilită de profesioniștii din domeniu. 

Dacă sumele acumulate din aceste contribuții nu sunt suficiente pentru plata beneficiarilor, deficitul este acoperit din transferuri de la bugetul de stat. Această pensie nu este acordă prin testarea mijloacelor de trai. Așadar, indiferent de situația financiară, de activele pe care le deține o persoană, ea primește această pensie la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Pilonul II de pensii.  

Acesta servește pentru suplimentarea pensiei din pilonul I. 

Dacă pensia din pilonul I are un rol de eradicare a sărăciei extreme și de combatere a sărăciei, în general, pilonii II are rolul de conservare a nivelului de trai avut în perioada activă.

Pensia din pilonul II este o pensie ocupațională. 

Pensiile din Pilonul II, sunt administrate de fonduri de pensii private și de o companie de asigurări. Legea prevade faptul că, compania şi fondurile de pensii private sunt strict separate. Aceste fonduri de pensii sunt independente, din punct de vedere legal și financiar, de companie. Astfel, dacă compania intră în dificultate financiară, fondurile de pensii private nu sunt afectate.

Pilonul II de pensii este finanțat prin capitalizare. Există trei tipuri diferite de astfel de fonduri de pensii private:

O pensie privată care funcționează la nivel de industrie (pentru un întreg sector, de ex. pentru industria construcțiilor, pentru industria HORECA, pentru funcționarii publici etc.).

O pensie privată care funcționează la nivel de corporație sau de companie.

O pensie privată care funcționează la nivelul profesiilor independente, precum sunt medicii, jurnaliștii, notarii, avocații etc.

Participarea la Pilonul II este obligatorie. Contribuția în acest caz, este stabilită de profesioniștii din domeniu.

Pilonul III de pensii. Este un pilon rezervat profesiilor independente

Participarea la acest pilon este una facultativă și are ca scop creșterea veniturilor pensionarilor. Aceasta este tendința și în multe țări europene.

Tot în acest proiect al Legii pensiilor din România P.A.D. propune:

Reglementarea nivelului și destinației pensiilor speciale care este bine să fie atribuite doar categoriilor sociale în drept să le primească, după modelul existent și în celelalte State ale Uniunii Europene;

Desființarea, prin lege, a tuturor pensiilor speciale, care nu se regăsesc în practica statelor UE și recalcularea acestora pe baza contribuitivității.

Stabilirea clară a categoriile care beneficiază de pensii în baza unor legi speciale, după modelul european. Modificarea acestor legi speciale pe modelul celor aplicate in statele UE și NATO.

Pensiile militarilor să fie reglementate după modelul existent în celelalte țări din NATO. 

 

Reglementarea salariilor în zona bugetară

Partidul Adevăr și Dreptate va elabora, cu ajutorul profesioniștilor din domeniu, o nouă lege unitară a salarizării bugetarilor.

O lege inspirată din primele trei legi existente în Europa (cele mai bune ), care să stabilească un raport echitabil între cel mai mic și cel mai mare venit net existent în România, în zona de activitate a statului, adică în zona bugetară.

Acest raport nu trebuie să fie mai mare de 1/7. Este raportul cel mai des întâlnit în statele membre ale UE. 

Ce ar însemna asta în acest moment, spre exemplu? 

În acest moment, ținând cont de venitul minim net lunar din România care este de 1400 de lei, venitul net, total, al Președintelui României nu ar trebui să fie mai mare de 10.800 de lei net lunar. 

Și asta pentru că, în mod normal, în zona bugetară nu ar trebui să existe venituri nete lunare, totale, mai mari decât venitul net al Președintelui.

Noua lege a salarizării unitare va trebui să țină cont, de asemenea și de următoarele aspecte:

 1. Stabilirea unei grile de salarizare pentru toată zona bugetară, decentă, rațională și dreaptă, în concordanță cu standardele statelor dezvoltate ale UE și eliminarea criteriilor bazate pe sporuri.
 2. Stabilirea bazei de calcul pentru salariul minim național, care ar trebui să se facă, așa după cum se face în statele membre ale UE, în funcție de un indicator economic general acceptat (procentul din PIB încasat la bugetul de Stat).
 3. Sprijinirea sistemului privat, prin măsuri economice complexe, în vederea ridicării treptate a salariului minim net pe Economie.

În opinia P.A.D. prin luarea unor măsuri economice sănătoase, măsuri care să ducă la creșterea semnificativă a PIB, se poate ajunge, până în anul 2028 la un nivel al salariului minim net de 790 de Euro, echivalent în lei, în mai multe tranșe: s-ar putea ajunge la un salariu minim net de cel puțin 550 de Euro până în anul 2024 și apoi la 790 de Euro, cel puțin, echivalent în lei, până în anul 2028. De asemenea, în  România, printr-o dezvoltare reală și durabilă a economiei, printr-o reformă sănătoasă a salarizării se poate ajunge, până în anul 2028, la un salariu net, mediu, de 1130 Euro.

 1. Drepturile și obligațiile angajatului, dar și ale angajatorului, trebuie să fie stabilite după criterii morale care să consfințească o colaborare corectă de ambele părți, iar aceste criterii trebuie să corespundă, în mod esențial, următorului principiu: respectul acordat muncii și demnității umane este sacru.

Art. 15. Reforma Protecția Mediului și a animalelor.

 1. Trecerea la o Economie circulară, verde și competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din punct de vedere al consumului de resurse.
 2. Protejarea, conservarea și consolidarea capitalului natural autohton.
 3. Asigurarea sănătății și a calității vieții pentru cetățeni.
 4. Introducerea în codul penal a unui articol special privitor la protecției mediului, astfel încât următoarele fapte să fi tratate ca infracțiuni: deversarea de substanțe toxice în râuri sau alte surse de apă ori pe terenuri agricole, transportul in condiții improprii al unor materiale inflamabile sau toxice or emisia unor gaze care poluează atmosfera sau uciderea ilegală or traficarea animalelor sălbatice.
 5. Interzicerea exploatării miniere cu cianuri.
 6. Interzicerea exploatării gazelor de șist prin fracturare hidraulică.
 7. Stoparea practicării agriculturii intensive și înlocuirea ei, treptată, cu agricultura organică, logică.
 8. Reglementarea urgentă a tăierilor de pădure printr-o nouă Lege care să fie compatibilizată cu alte Legi existente în acest domeniu, în țările dezvoltate ale Europei.
 9. Lansarea urgentă a unui proiect național de reîmpădurire a țării.
 10. Luarea unor măsuri specifice, urgente, pentru protejarea ecosistemului românesc la cele mai înalte standarde europene.
 11. Informarea cetățenilor în privința efectelor crizei climatice si încurajarea inițiativelor economice care vor susține surse alternative de energie. Protejarea bogățiilor naturale ale tarii si sprijinirea luptei împotriva fraudei de mediu.
 12. Gradul de civilizație al unei societăți umane este dat de modul în care acea societate protejează, îngrijește, animalele de toate categoriile, de modul în care acea societate se raportează la nevoile stringente ale acestora.
 13. Partidul Adevăr și Dreptate, militează pentru elaborarea unei noi legi de protecție a animalelor bazată, în principal, pe politici europene bine fundamentate și consolidate în acest domeniu.

Art. 16. Reforma Apărării Naționale.

 1. Depolitizarea totală a Poliției române.
 2. Miniștrii și Secretarii de Stat de resort trebuie să fie aleși din rândul lucrătorilor din domeniu, exclusiv pe bază de competență, experiență, rezultate, moralitate. Vrem miniștri tehnocrați în acest domeniu.
 3. Regândirea structurii organizatorice a Poliției române. Propunem desființarea Inspectoratelor de Poliție Județene și înlocuirea lor cu 4 Inspectorate Teritoriale de Comandă plus IGPR.
 4. Desființarea Poliției Locale.
 5. Ridicarea gradului de pregătire tehnică, profesională, a tuturor polițiștilor români.
 6. Ridicarea gradului de pregătire fizică a polițiștilor cu acțiune directă.
 7. Dotarea polițiștilor să fie la cele mai înalte standarde europene.
 8. Trecerea Jandarmeriei în subordinea M.Ap.N. Transformarea ei în trupe de intervenție, de elită, folosite doar în situații speciale, reglementate prin Lege.
 9. Reglementarea salariilor din domeniu în concordanță cu normele existente în celelalte state europene, în raport cu realitățile din România.

Art. 17. Reforma Afacerilor Interne.

 1. Depolitizarea totală a Poliției române.
 2. Miniștrii și Secretarii de Stat de resort trebuie să fie aleși din rândul lucrătorilor din domeniu, exclusiv pe bază de competență, experiență, rezultate, moralitate. Vrem miniștri tehnocrați în acest domeniu.
 3. Regândirea structurii organizatorice a Poliției române. Propunem desființarea Inspectoratelor de Poliție Județene și înlocuirea lor cu 4 Inspectorate Teritoriale de Comandă plus IGPR.
 4. Desființarea Poliției Locale.
 5. Ridicarea gradului de pregătire tehnică, profesională, a tuturor polițiștilor români.
 6. Ridicarea gradului de pregătire fizică a polițiștilor cu acțiune directă.
 7. Dotarea polițiștilor să fie la cele mai înalte standarde europene.
 8. Trecerea Jandarmeriei în subordinea M.Ap.N. Transformarea ei în trupe de intervenție, de elită, folosite doar în situații speciale, reglementate prin Lege.
 9. Reglementarea salariilor din domeniu în concordanță cu normele existente în celelalte state europene, în raport cu realitățile din România.

Art. 18. Reforma Serviciilor secrete.

 1. Adoptarea unor legislați care vizează activitatea acestora: legea privind activitatea de informații si contrainformații, legile de organizare si funcționare a SRI si SIE, legea privind statutul profesional si de cariera al ofițerilor de informații
 2. Compatibilizarea legislației din domeniu cu cea existentă în statele UE avansate în ceea ce privește aceste domeniu.
 3. Crearea unei Agenții de Informații Antiteroriste, având ca misiune prevenirea actelor de terorism pe teritoriul Uniunii Europene. protejarea, atunci când va fi cazul, a cetățenilor romani aflați in spațiul Uniunii Europene.

Art.19. Reforma Afacerilor Externe.

 1. Îmbunătățirea substanțială a asistenței dată românilor din afara granițelor țării.
 2. Susținerea unei politici comune la nivelul Uniunii Europene in materie de relații externe, fiscalitate, imigrație si securizare a frontierelor externe.
 3. Susținerea necondiționată a consolidării relațiilor politice dintre SUA si Uniunea Europeana. Susținerea respectării tuturor angajamentelor asumate față de țările membre NATO si UE.
 4. Acordarea sprijinului politic si tehnic pentru implementarea obligațiilor ce decurg din Acordul de Asociere la UE pentru Republica Moldova; interconectarea infrastructurii rutiere si feroviare, dar si a rețelelor de energie.
 5. Îmbunătățirea relațiilor sociale, economice, culturale, cu vecinii României dar și cu marile Puteri ale lumii.

*

Acest Program de Țară se adresează în primul rând cetățenilor României care, considerăm noi, sunt singurii în măsură să-l aprobe sau să-l respingă.

Avem deplină încredere, în special,  în înțelepciunea poporului tăcut al României și îl chemăm să-și exprime voința.

Noi, considerăm că țara poate fi salvată, națiunea noastră poate renaște, doar dacă se declanșează acum o schimbare totală a modului în care este condusă România, a modului în care funcționează structurile sale.

Acest Program de Țară se adresează, în plan secundar, conducerii actuale a țării, Instituției Președintelui, Parlamentului, Guvernului și o face transmițându-le cât se poate de ferm: 

PÂNĂ AICI doamnelor și domnilor politicieni de mucava!

Dacă nu sunteți apți să conduceți România, și nu sunteți, ați arătata asta în ultimii 30 de ani, atunci, plecați! Și nu uitați să-i luați cu voi și pe „păpușarii” din spatele vostru. Oricum, noi nu vom negocia niciodată cu ei.

Dacă românii ne vor acorda încrederea lor noi vrem să conducem țara și nu să fim simple marionete ale celor care o conduc din spatele cortinei.

În maximum 10 ani, țara poate să se ridice și români pot duce o viață mult mai bună decât cea de acum. Datoria noastră este să asigurăm un viitor fericit generațiilor care vin, amanetarea destinului lor fiind o crimă care trebuie oprită deîndată prin toate mijloacele legale, constituționale.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Partidul Adevăr și Dreptate vă invită la dialog direct, în zona online, pe platforma ZOOM, pe margine celor prezentate.

Dacă doriți să susțineți demersurile noastre, contactați-ne. Este suficient sa trimiteți un mail la pad.adevar@gmail.com și să ne lăsați un număr de telefon, nume și prenume, sau sa trimiteți un SMS la 0745 513 544. Programul nostru de Țară îl găsiți aici: https://pad-dd.ro/program-de-tara/

Proiectul nostru fundamental pentru România îl găsiți aici: https://pad-dd.ro/noua-constitutie-a-romaniei-proiect/