„Nu-ntreba ce poate face țara pentru tine, întreabă ce poți face tu pentru ea”

*

Libertatea, adevărul, dreptatea, morala, justiția socială, patriotismul, sunt valori sfinte.

Suveranitatea poporului nu poate fi obstrucționată și nici suspendată.

Accesul la educația de bază și la sănătate, este garantat tuturor cetățenilor.

Constituția și legile țării slujesc, în mod prioritar, cetățenilor ei.

Justiția este independentă, egală pentru toți și coerentă. Este fundamentată pe integritate, morală, competență și adevăr.

Dezvoltarea României, în plan material și spiritual, stă la baza păstrării suveranității și identității sale naționale.

Munca și competența în muncă sunt elemente de esență în dezvoltarea sustenabilă a țării și a ridicării nivelului de trai.

Cetățenii români sunt egali în drepturi și obligații.

Respectăm toate națiunile, atâta timp cât nu aduc atingere intereselor națiunii noastre sau ale altor națiuni.

Respectăm obligațiile asumate prin Tratatele de aderare la NATO și Uniunea Europeană