Partidul Adevăr și Dreptate

PRINCIPII PAD

PRINCIPII PAD

Motto:

Partidul Adevăr și Dreptate va funcționa și își va justifica existența, doar atâta timp cât va susține interesele țării și ale națiunii sale.

Partidul Adevăr și Dreptate consideră că:

1.  Libertatea, Adevărul și Dreptatea sunt sacre, în deplină concordanță cu principiile și  valorile creștine pe baza cărora s-a format și a dăinuit națiunea română.

2.  Identitatea națională, exprimată prin tradiții, prin patrimoniul cultural și istoric, face parte din esența națiunii și reprezintă o sursă inepuizabilă de bogăție materială și spirituală.

3. Renașterea României, ca națiune suverană, trebuie realizată în acord cu cele mai înalte standarde ale democrației.

4. Proprietatea și dreptul de moștenire trebuie să fie garantate. Utilizarea proprietății, care incubă și anumite obligații, trebuie să servească atât binelui personal cât și celui public.

5. Democrația, prin cea mai înaltă formă de manifestare a sa, Democrația Directă-Participativă, este unica garanție reală a suveranității poporului.

6. Justiția trebuie să fie fundamentată pe valori morale creștine, trebuie să fie independentă, coerentă și egală pentru toți cetățenii țării.

7. Dreptul cetățenilor la educație și asistență medicală trebuie să fie garantat și să nu poată fi condiționat, în nicio situație, de nivelul veniturilor.

8. Funcțiile de conducere în structurile societății românești trebuie să fie ocupate pe bază de competență și moralitate.

9.  Infrastructura, exploatarea resurselor naturale, agricultura, industria, turismul, cercetarea, inovația, protecția mediului, sunt domenii strategice pe care se poate sprijini o dezvoltarea economică consistentă, reală, atât de necesară asigurării unui nivel de trai decent pentru toți cetățenii țării.

10. România trebuie să fie un partener puternic al UE și NATO, trebuie să fie o țară respectată la nivel internațional, o țară capabilă să asigure protecția cetățenilor săi, oriunde s-ar afla aceștia, din toate punctele de vedere.