Partidul Adevăr și Dreptate

PRINCIPII PAD

PRINCIPII PAD

Libertatea, Adevărul și Dreptatea sunt sfinte; ele se află în deplină concordanță cu principiile și  valorile creștine pe baza cărora s-a format și a dăinuit națiunea română.

Suveranitatea poporului în a-și hotărî propriul destin nu poate fi obstrucționată.

Păstrarea și consolidarea identității naționale, esență a națiunii, nu este doar o datorie de onoare a fiecărui cetățean al României, este o condiție absolut necesară evoluției noastre materiale și spirituale.

Omul, familia, comunitatea, țara, națiunea, sunt în centrul preocupărilor tuturor structurilor societăți românești și binele lor este prioritar în orice situație.

Proprietatea și dreptul de moștenire sunt garantate; utilizarea proprietății, care incubă și anumite obligații, trebuie să servească atât binelui personal cât și celui public.

Funcțiile de conducere în structurile societății românești se pot ocupa doar pe bază de competență, moralitate, performanță și experiență în domeniu.

Justiția este independentă, coerentă, egală pentru toți cetățenii țării; ea se fundamentează pe principiile de esență ale adevărului, dreptății și ale moralității.