Poziția Partidului Adevăr și Dreptate (PAD) cu privire la evenimentul public care a avut loc la Sfântu Gheorghe, în data de 18 noiembrie 2018, organizat de Consiliul Național Secuiesc pentru cererea autonomiei Ținutului Secuiesc.

Prin Programul Politic și prin acțiunile sale politice în România și în străinătate, Partidul Adevăr și Dreptate (PAD) promovează Unitatea Națională a tuturor românilor, indiferent de etnie, precum și integrarea europeană pe principii de Egalitate. 
PAD transmite un apel de solidaritate și prietenie cu cetățenii români de etnie maghiară din România care respectă Constituţia României, în special Art.3 şi Art.4. (prezentate mai jos).

ART. 3
(1) Teritoriul României este inalienabil.
(2) Frontierele țării sunt consfințite prin lege organică, cu respectarea principiilor și a celorlalte norme general admise ale dreptului internațional.
(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, orașe și județe. În condițiile legii, unele orașe sunt declarate municipii.
(4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine.

ART. 4
(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român și solidaritatea cetățenilor săi.
(2) România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială.

Partidul Adevăr și Dreptate transmite un apel de prietenie și de deschidere la dialog către grupurile organizate de cetățeni români de etnie maghiară care solicită o așa-zisă “autonomie a Ținutului Secuiesc”. Prin dezbatere publică și prin dialog democratic sperăm să clarificăm o serie de aspecte de importanță națională și europeană pentru a construi și menține unitatea națională, conviețuirea pașnică, pacea și prietenia între toate etniile care locuiesc în județele Harghita și Covasna, precum și în alte regiuni geografice din România unde concentrarea etnică a cetățenilor români tinde, din motive istorice, să fie neomogenă. 

„Marcăm centenarul Consiliului Naţional Secuiesc, dar, în același timp, dorim să prezentăm opiniei publice, lumii întregi dorința de autonomie a Ținutului Secuiesc, dorința secuimii ca drepturile ei să fie garantate prin legi și instituții. Consider că, într-un stat de drept, garantarea drepturilor prin lege e inevitabilă. Propunerea noastră e ca legea să suplinească înțelegerile uneori secrete dintre partidele politice. Am spus asta pentru că atunci poate o să înțeleagă și concetățenii noștri români că suntem cei mai loiali cetățeni ai României, mai ales comparativ cu acele persoane care ar menține reprezentarea vieții comunitare a secuimii în zona înțelegerilor, pactelor interpartinice”, a declarat Izsák Balázs, pe data de 18 noiembrie 2018, la Sfântu Gheorghe, în România.

Ținând cont de art. 1 alineat (1) din Constituția României care spune: (1) România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil,  ținând cont de art.2 alineat (2) din Constituția României care spune: (2) Nici un grup și nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu, ținând cont de art.3 alineat (1) din Constituția României care spune: (1) Teritoriul României este inalienabil,  ținând cont de art.3 alineat (4) din Constituția României care spune (4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine, ținând cont de faptul că ținutul secuiesc, a fost interzis în România de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a respins definitiv autonomia pe criterii etnice, ținând cont de faptul că Tribunalul Uniunii Europene a întărit decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene respingând și el apelul făcut de doi reprezentanți ai secuimii, după decizia nefavorabilă primită de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene,

Partidul Adevăr și Dreptate, își exprimă dezacordul său total față organizarea acestor mitinguri ale unor grupări separatiste de pe teritoriul României care sfidează Constituția României, Statul de Drept, legile și valorile Uniunii Europene și care insultă cetățenii români din România și din străinătate, de toate etniile care promovează unitatea națională precum și solidaritatea europeană și integrare europeană a românilor din ce în ce mai bună și pe picior de egalitate cu alte țări europene civilizate.

Extremiștii iredentiști maghiari alimentează escaladarea extremismului, în general, în România, de mai mulți ani. Ei, în frunte cu UDMR se situează în mod clar și tot mai evident împotriva intereselor legitime ale României chiar dacă încearcă pe toate căile să ne convingă de contrariu. 

Rămânând consecvenți politicii noastre de Uniune Națională a tuturor cetățenilor români din țară și din străinătate, indiferent de etnie, noi, PAD, transmitem tuturor cetățenilor români de etnie maghiară următorul mesaj:

Suntem toți cetățeni români, ne-am născut pe acest pământ sacru al României, suntem fii și fiice ale aceleiași țări. Avem toți aceleași nevoi și aceleași suferințe datorate reprezentanților noștri politici de până acum. Să ne unim, să ridicăm România din genunchi și să trăim toți cu demnitate și în Pace în granițele României și în Uniunea European, ca frații!
Dovezile spun că nu sunteți corect reprezentați politic prin UDMR, care nu văreprezintă interesele ci face jocul unor cercuri ostile României. Izolaționismul etnic și cultivarea urii interetnice, promovate de UDMR, în orice țară din lume, nu au adus și nu aduc nimic bun! Haideți să nu mai repetăm greșelile trecutului!  

Veniți în Partidul Adevăr și Dreptate care va lupta și pentru drepturile voastre legitime respectând Constituția și Legile țării noastre! Haideți să participăm împreună la procesele democratice corecte, transparente, modern, haideți să ne dezvoltăm țara împreună, umăr la umăr!

PAD susține drepturile tuturor minorităților Europei de a-și păstra și exprima identitățile culturale specifice, inclusiv în contextul valorilor multilingvismului, fiind un oponent clar al extremismului sau dictaturii de orice fel, sau asimilării etnice forțate. Încurajăm artele și expresiile artistice în toată deplinătatea lor, în condițiile respectării legilor Statului și valorilor europene în mod special în spiritul Cartei Fundamentale a Drepturilor Omului la care România este co-semnatară, ca stat civilizat, European, uman și umanist. 

Partidul Adevăr și Dreptate

ROMÂNIAÎNAINTE DE TOATE!

Sfântu Gheorghe, 18 noiembrie 2018