Partidul Adevăr și Dreptate a fost înființat la data de 26 Septembrie 2017, atunci când Curtea de Apel București a decis înscrierea sa în Registrul Partidelor Politice din România, unde poate fi găsit la poziția 154.

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000758239&id_inst=2

Conducerea Partidului Adevăr și Dreptate și membri săi, cu foarte rare excepții, au activat în zona civică și nu au un istoric politic. Aici puteți vedea componența actuală a Consiliului Național Director; https://pad-dd.ro/cine-suntem/

Partidul este în plină construcției a structurilor sale.

Partidul Adevăr și Dreptate, conform Legii, are doar scopuri politice.

Scopul actual al Partidului Adevăr și Dreptate este RENAȘTEREA NAȚIONALĂ, adică reforma tuturor structurilor societății românești, pe care le consideră grav afectate de corupție, incompetență și de trădare, în unele situații.

Acesta este IDEALUL nostru și ne dorim ca el să se transforme       într-un deziderat național.

Partidul Adevăr și Dreptate se situează, din perspectiva ideologică, în mod ferm, în zona ideilor, a conceptelor specifice zonei politice de centru.

El, îmbină valorile de esență ale stângii cu cele ale dreptei într-un mod armonios, considerând că „stânga” și „dreapta”, în armonie deplină cu centru, sunt părți intrinsece ale „întregului” și în mod absolut normal ar trebui să slujească acestuia.

Partidul Adevăr și Dreptate, din perspectiva doctrinară, principială, este un partid creștin, democrat, european.

El, militează pentru dezvoltarea societății românești atât din perspectiva materială cât și din cea spirituală.

Militează pentru evoluția României pe baza unor principii universale de esență fundamentate pe: credință, adevăr, dreptate, liberate,  moralitate, echitate, solidaritate, muncă, competență, iubirea de țară și de națiune,  suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea țării, suveranitatea, solidaritatea și unitatea poporului, inalienabilitatea teritoriului României.

Partidul Adevăr și Dreptate are în centrul preocupărilor sale omul, familia, țara și națiunea. Ține cont, în tot ceea ce întreprinde, de faptul că individul este parte dintr-o comunitate, are drepturi în cadrul ei, dar și  îndatoriri.  

Partidul Adevăr și Dreptate pune accent pe comunitate, pe solidaritate socială, pe sprijinul acordat unui Stat al bunăstării, pe sprijinirea măsurilor menite să  reglementeze forțele Pieței.

Partidul Adevăr și Dreptate  consideră că principiile de esență ale creștinismului, sunt valori absolut necesare unei organizații politice care dorește să redea demnitatea poporului său, majoritar creștin (în proporție de peste 90%).

Partidul Adevăr și Dreptate manifestă respingere față de secularism, adică față de tendință de a considera umanitatea în afara credinței, un aspect cât se poate de nociv specific epocii moderne și actualei configurații politice europene.

Partidul Adevăr și Dreptate se delimitează în mod clar de partidele de extremă stângă, având o poziție similară și față de partidele de extremă dreaptă. Este un adversar declarat al capitalismului sălbatic.

Partidul Adevăr și Dreptate este profund îngrijorat de criza generală și profundă prin care trece societatea românească, în cadrul căreia se evidențiază, într-un mod extrem de periculos pentru ființa noastră națională, criza demografică și cea identitară.

Acestea sunt două aspecte extrem de grave, fără precedent în istoria României, care au fost și sunt trecute sub tăcere de autoritățile Statutului, de mass-media, în general, într-un mod care frizează trădarea.

Partidul Adevăr și Dreptate vrea să facă o altfel de politică în România, considerând că omul, familia, țara și națiunea trebuie să fie în centrul preocupărilor oricărei organizații politice responsabile.

ȘI asta pentru că, din perspectiva politică cel puțin, nu poți realiza nimic constructiv dacă prioritatea ta ca politician sau ca partid, este rezolvarea intereselor tale personale și ale celor care se află în spatele tău, într-un mod mai mult sau mai puțin ocult. 

Partidul Adevăr și Dreptate se situează, în mod ferm și definitiv, în afara Sistemului de tip mafiot care conduce România din anul 1990 încoace. Prin urmare, este un partid liber, nu face jocul niciunui grup de interese, mai mult sau mai puțin ocult, nici din interiorul țării și nici din exteriorul ei.

Iată și o sinteză a obiectivele P.A.D. pe termen scurt, mediu și lung, care pot fi lecturate în forma lor dezvoltată în Programul politic al partidului, aflat pe site-ul său oficial https://pad-dd.ro/program-politic-pad/

1. Revizuirea consistentă a Constituției pentru:

a) trecerea treptată, în etape, de la democrația reprezentativă la democrația directă, modernă (pe model elvețian);

b) introducerea Parlamentului unicameral cu o reprezentare de 1/100000 de cetățeni cu drept de vot;

c) schimbarea formei de guvernământ actuală, republica semi-prezidențială cu o nouă formă, republica prezidențială;

d) modificarea art.37, prin introducerea unui nou alineat (3) care să materializeze Punctul 8 al Proclamației de la Timișoara;

e) modificarea art.44 care face referire la proprietate;

f) modificarea art.58 care face referire la numirea avocatului poporului;

g) modificarea art. 116, care face referire la structura Administrației publice centrală;

h) modificarea totală a capitolului VI, care face referire la autoritatea judecătorească.

2. Declanșarea unei reforme profunde a tuturor structurilor societății românești, astfel:

reforma electorală, reforma Administrației Publice, reforma Fiscală (descentralizarea fiscală), reforma Justiției, reforma Economică, reforma Educației, reforma Cercetării științifice, reforma Sănătății, reforma Sportului românesc, reforma Muncii și a Protecției Sociale, reforma Protecției Mediului și a Protecției animalelor, reforma Apărării Naționale, reforma Siguranței naționale.

Toate acestea le vom dezbate pe larg în spațiul public și le vom armoniza cu voința cetățenilor României.

Noi, avem un singur gând și o singură deviză în tot ceea ce întreprindem din punct de vedere politic: ROMÂNIA ÎNAINTE DE TOATE!

PRINCIPII

Partidul Adevăr și Dreptate își desfășoară activitatea având la bază principii clare pe care le respectă și le va respecta cu cea mai mare strictețe. Iată-le:

Libertatea, Adevărul și Dreptatea sunt sacrosancte, în deplină concordanță cu principiile și  valorile creștine pe baza cărora s-a format și a dăinuit națiunea română.

Identitatea națională, exprimată prin tradiții, prin patrimoniul cultural și istoric, face parte din esența națiunii și reprezintă o sursă inepuizabilă de bogăție materială și spirituală.

Renașterea României, ca națiune suverană, trebuie realizată în acord cu cele mai înalte standarde ale democrației.

Proprietatea și dreptul de moștenire trebuie să fie garantate. Utilizarea proprietății, care incubă și anumite obligații, trebuie să servească atât binelui personal cât și celui public.

Democrația, prin cea mai înaltă formă de manifestare a sa, Democrația Directă, este unica garanție reală a suveranității poporului.

Justiția trebuie să fie fundamentată pe valori morale creștine, trebuie  să fie independentă, coerentă și egală pentru toți cetățenii țării.

Dreptul cetățenilor la educație și asistență medicală trebuie să fie garantat și să nu poată fi condiționat, în nicio situație, de nivelul veniturilor.

Funcțiile de conducere în structurile societății românești trebuie să fie ocupate pe bază de competență și moralitate.

Infrastructura, exploatarea resurselor naturale, sistemul energetic, transporturile, telecomunicațiile, agricultura, industria, turismul, cercetarea, inovația, protecția mediului, sunt domenii strategice pe care se poate sprijini o dezvoltare economică consistentă, reală, atât de necesară asigurării unui nivel de trai decent pentru toți cetățenii țării.

România trebuie să fie un partener puternic al UE și NATO, trebuie să fie o țară respectată la nivel internațional, o țară capabilă să asigure protecția cetățenilor săi, oriunde s-ar afla aceștia, din toate punctele de vedere.

ROMÂNIA ÎNAINTE DE TOATE!