Partidul Adevăr și Dreptate a fost înființat la data de 26 Septembrie 2017, atunci când Curtea de Apel București a decis înscrierea sa în Registrul Partidelor Politice din România, unde poate fi găsit la poziția 154.

Scopul Partidului Adevăr și Dreptate este Reforma structurilor societății românești în acord cu principiile Democrației Directe, moderne pe model elvețian.

Partidul Adevăr și Dreptate se situează din perspectiva ideologică, în mod ferm, în zona de centru. El, îmbină valorile de esență ale stângii cu cele ale dreptei într-un mod armonios, considerând că „stânga” și „dreapta” în armonie deplină cu centru sunt, în realitate, părți intrinsece ale „întregului” și în mod absolut normal ar trebui să slujească acestuia.

Partidul Adevăr și Dreptate este un partid creștin-democrat, modern, european.

El, se situează în zona de centru-dreapta atunci când este vorba, spre exemplu, despre măsuri economice, culturale, sociale, morale, și în zona de centru-stânga atunci când promovează anumite măsuri necesare dezvoltării unor structuri precum Munca și Protecția Socială,  Dreptul Civil, Sănătate, Politica Externă, Protecția Mediului etc.

Partidul Adevăr și Dreptate manifestă deschidere spre nou, spre schimbare, acordă importanța necesară drepturilor omului și inițiativei individuale, ține cont, în tot ceea ce întreprinde, de faptul că individul este parte dintr-o comunitate și are îndatoriri față de ea.  

Partidul Adevăr și Dreptate pune accent pe comunitate, pe solidaritate socială, pe sprijinul acordat unui Stat al bunăstării, pe sprijinirea măsurilor menite să  reglementeze forțele Pieței.

PAD consideră că principiile de esență ale creștinismului, morala creștină, sunt valori absolut necesare unei organizații politice care dorește să redea demnitatea poporului său, majoritar creștin (în proporție de peste 90%), și să contribuie, în mod decisiv, la progresul material și spiritual al țării sale.

Prin urmare, Partidul Adevăr și Dreptate manifestă respingere față de secularism, adică față de tendință de a considera umanitatea, în general, în afara credinței, un aspect cât se poate de nociv specific epocii moderne și actualei configurații politice europene.

Foarte puțini oameni cunosc, în acest moment, faptul că fondatorii Uniunii Europene, italianul Alcide de Gasperi, francezul Robert Schuman și germanul Konrad Adenauer, au fost creștini, oameni profund credincioși.

Robert Schuman, numit și „părintele Europei”, a afirmat răspicat:

„Europa trebuie să fie adânc înrădăcinată în principii creștine. Unde nu există principii creștine, se ajunge fie la anarhie, fie la autocrație sau dictatură”.

O viziune cât se poate de clară și de corectă care arată în mod indubitabil faptul că Proiectul Europa Unită a fost conceput ca fiind unul așezat temeinic pe valorile de esență ale creștinismului, însă ca în multe situații petrecute de-a lungul vremurilor, el a fost deturnat.

O dovadă certă în această direcție o găsim chiar în Tratatul de Bază al Uniunii Europene consolidat, unde se afirmă cât se poate de clar la art.10 alineat (1): 

„Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie. Acest drept implică libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular, prin intermediul cultului, învățământului, practicilor și îndeplinirii ritualurilor”.

Însă, din cauza mentalității seculare și a individualismului, Uniunea Europeană s-a îndepărtat, după cum spuneam, de la această viziune, iar semnificația valorilor stabilite de părinții fondatori s-a modificat, din nefericire, și asta, în special, datorită ascensiunii tot mai pronunțate a neomarxismului, progresismului, în Europa, stafia lui Marx bântuind periculos continentul nostru, de la un capăt la celălalt.

Partidul Adevăr și Dreptate se delimitează, în mod clar, de ideologia marxistă, comunistă, neomarxistă, progresistă, de partidele de extremă stângă, având o poziție similară și față partidele de extremă dreaptă. De asemenea, este un adversar declarat al capitalismului sălbatic. 

Partidul Adevăr și Dreptate se delimitează, de asemenea, în mod ferm de toate partidele politice parlamentare românești, precum și de colaboratorii acestora, partide pe care le consideră ca fiind principalele vinovate pentru criza generală și profundă a societății românești în cadrul căreia se evidențiază, într-un mod extrem de periculos pentru ființa noastră națională, criza demografică și cea identitară. Sunt două aspecte extrem de grave, fără precedent în istoria României, care au fost și sunt trecute sub tăcere de autoritățile Statutului, într-un mod care frizează trădarea.

Partidul Adevăr și Dreptate, împreună cu cei care iubesc această țară, națiunea în mijlocul căreia s-au născut, este decis să oprească asta și să contribuie constant și consistent la dezvoltarea României atât în plan material cât și în plan spiritual.

ROMANIA ÎNAINTE DE TOATE!

 Partidul Adevăr și Dreptate