(Dacă doriți un dialog direct pe această temă intrați în acest grupul nostru whatsapp de dialog. Vor avea loc, de trei ori pe săptămână dezbateri pe această temă, iar linkul de conectare pe platforma de conferințe online, ZOOM, in zona privată, îl veți găsi doar aici: https://chat.whatsapp.com/HSgPKeS48DCGEygDCsKgqQ)

Reforma constituțională. Schimbarea Constituției.

În acest sens, P.A.D. a elaborat proiectul unei noi Constituții sub numele „Constituția renașterii”. Acest proiect care constituie fundamentul tuturor reformelor viitoare, este așezat pe următorii piloni de esență:

1) Implementarea principiilor democrației directe moderne dar și a principiilor de esență ale democrației reprezentative.

2) Implementarea principiilor de funcționare a parlamentului unicameral cu o reprezentare de maximum 1 / 100 000 de cetățeni cu drept de vot.

3) Implementarea principiilor de funcționare ale republicii prezidențiale.

Reforma Justiției.

1) Magistratul nu este legea. El aplică legea în spiritul și litera ei.

2) Justiția se înfăptuiește în numele Legii.

3) Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți.

4) Judecătorii sunt independenți și se supun numai Legii.

5) În desfășurarea actului de Justiție, dreptatea și morala sunt primordiale, concordanța dintre ele fiind absolut necesară.

6) Standardizarea și uniformizarea practicii judiciare la nivel național astfel încât să nu mai existe contradicții în practica judiciară de la o instanță la alta (cazuri similare, cu sentințe diametral opuse), respectarea strictă a jurisprudenței.

7) Stabilirea prin Lege a responsabilității magistraților și a avocaților față de erorile judiciare și față de nerespectarea conduitei profesionale.

8) Elaborarea unui nou cod civil și penal și a unei legi anti-mafia, inspirată după modelul american și italian

9) Înlocuirea principiului contopirii pedepselor cu cel al însumării acestora.

10) Introducerea proceselor penale cu jurați. Cazurile și forma acestei participări a cetățenilor la actul de justiție, inclusiv cazurile de participare a juraților la judecarea cauzelor, se stabilesc prin lege.

 

Reforma clasei politice.

România are nevoie de o altă clasă politică și de un alt mod de a face politică. Milităm pentru:

1) Desemnarea membrilor Parlamentului prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, potrivit legii electorale, în circumscripție unică, în sistem de vot proporțional, cu scrutin pe listă închisă și vot preferențial, opțional.

2) Alegerea în două tururi de scrutin a Primarilor și Președinților de Consilii Regionale (Județene).

3) Promovarea unei noi Legi a partidelor politice.

4) Promovarea unei noi Legi de finanțare a partidelor politice

5) Promovarea unei noi Legi a referendumului.

6) Promovarea unei noi legi electorale unitare, în care să se regăsească toate reglementările referitoare la toate tipurile de alegeri și care să cuprindă în esență:

a) cele de la alineat (1);

b) eliminarea pragului electoral;

c) reducerea la 20 000 a numărului de semnături necesare participării în alegerile generale pentru partide și la 10 000 pentru candidații independenți;

d) reglementări privind votul prin corespondență, securizat după cele mai înalte standarde cunoscute în domeniu, pentru toți cetățenii români din țară sau din străinătate;

e) în campania electorală, toate partidele participante beneficiază de timpi de antenă egali.

Reforma Educației. Elaborarea unui Proiect al Educației din care să nu lipsească următoarele:

1) Pregătirea pentru calitatea de cetățean.

2) Pregătirea profesională, care să ofere șansa unui trai decent.

3) Stimularea libertății si competiției prin reducerea si simplificarea reglementarilor pentru acreditare atât la nivel preuniversitar cat si universitar.

4) Clasificarea universităților în funcție de performanța academică și concentrarea finanțării pentru cercetare și dezvoltare pe universitățile performante.

5) Reabilitarea infrastructurii școlare cu tot ceea ce înseamnă ea și aducerea acesteia la standardele Uniunii Europene.

6) Alinierea programei educaționale la cel mai înalt standard din Europa.

7) Reformarea învățământului primar în scopul eliminării învățării mecanice și al dezvoltării gândirii creative, gândirii critice și capacității de dezbatere prin învățare experimentală.

8) În primi 5 ani de școală (clasele 0-4) să se pună accentul pe formarea caracterelor și nu pe acumularea de cunoștințe.

9) Consultarea cu mediul privat și cu societatea civilă în vederea constituirii unui plan de susținere și dezvoltare a instituțiilor școlare din zonele defavorizate economic.

10) Consolidarea învățământului profesional precum și a școlilor de arte și meserii. Realizarea unui parteneriat între învățământul profesional și firmele beneficiare pentru pregătirea absolvenților în domeniile în care forța de muncă înalt sau mediu calificată este deficitară.

11) Creșterea progresiva a alocării de fonduri către Ministerul Educației, asigurând-se un echilibru între creșterea remunerării cadrelor didactice, ameliorarea infrastructurii și investiția în cercetare și dezvoltare.

12) Introducerea unui cod etic obligatoriu pentru profesori, elevi și studenți.

13) Evaluarea permanentă a cadrelor didactice. Adoptarea sistemului de evaluare utilizat în țările europene cu un Sistem de învățământ dezvoltat.

14) Mărirea gradului de autonomie al Instituțiilor de învățământ.

15) Acceptarea în învățământul gimnazial și liceal, în calitate de cadre didactice calificate, a absolvenților de studii superioare din specialități apropiate domeniului predat.

16) Creșterea semnificativa a numărului de burse acordate de către Statul român tinerilor din Republica Moldova, pentru a putea studia în România.

 

Reforma Sănătății naționale.

1) Depolitizarea conducerilor locale / județene ale Sistemului de Sănătate și stabilirea funcțiilor de conducere din domeniu pe bază de competență și experiență profesională.

2) Desemnarea industriei farmaceutice drept domeniu economic strategic și revigorarea imediată a acestuia.

3) Revitalizarea Institutului Cantacuzino și punerea lui in funcțiune în maximum doi ani, a filialelor aparținătoare precum și a celorlalte Institute de cercetare din domeniu. Susținerea Cercetării autohtone și producerea de vaccinuri românești.

4) Prioritizarea competenței profesionale, la nivel central, care trebuie să fie înaintea celei politice. (Adică, un Ministru al Sănătății sau un Secretar de Stat din domeniu să fie numit, în mod obligatoriu și prioritar, pe bază de competență profesională).

5) Obligativitatea prevenției medicale, dotarea în această direcție cu toate cele necesare și modalitățile de aplicare a ei („este mai ușor să previi decât să tratezi”).

6) Promovarea intensivă și obligatorie, la toate nivelurile de pregătire (începând chiar de la grădiniță), a unei educații sanitare riguroase.

7) Reorganizarea, modernizarea sistemului sanitar prin demolarea efectivă, rând pe rând a spitalelor, policlinicilor vechi și construirea în locul acestora, a unor spitale de stat sau private, dispensare, policlinici, centre naționale de cercetare, după cele mai înalte standarde mondiale.

8) Administrarea corectă și eficientă, atât în plan local cât și la nivel național a patrimoniului din Sistemul de Sănătate.

9) Elaborarea de protocoale și strategii prin care medicina alopată tradițională, să colaboreze cu medicina alternativă, naturistă, autohtonă, consacrată și verificată în ceea ce privește eficiența terapiilor.

10) Măsuri concrete în direcția ridicării gradului de profesionalism a cadrelor medicale, dar și de stopare a exodului acestora.

11) Transparență maximă în managementul spitalelor.

12) Punerea la punct, dotarea și încurajarea asistenței ambulatorii.

13) Interzicerea, prin Lege, a comercializării pe piața românească a produselor farmaceutice sau a medicamentelor, fără studii clasice, aprofundate, realizate de organismele abilitate independente, care să stabilească în mod clar calitatea acestora.

Reforma Muncii și a Protecției Sociale.

P.A.D. militează pentru:

1) Reorganizarea Sistemului de Asistență Socială în conformitate cu practicile existente în statele dezvoltate ale UE.

2) Reglementarea pensiilor, după modelul olandez.

Partidul Adevăr și Dreptate va elabora, cu ajutorul profesioniștilor din domeniu, o nouă lege a pensiilor și va solicita abrogarea actualei legi pe care o consideră a fi una profund comunistă, extrem de greu de pus în aplicare, o lege depășită din toate punctele de vedere și va elabora o nouă lege a pensiilor după modelul olandez, astfel:

Pilonul I de pensii. 

Furnizează o pensie publică de bază, universală, o pensie socială, de care beneficiază toți cetățenii cu rezidența în țară de minimum 50 de ani. Această pensie este stabilită la nivelul de 70% din salariul minim brut pe economie.

Astfel, toate persoanele, începând cu vârsta de 65 de ani, vor avea acces la această pensie publică de bază, iar criteriul de  bază va fi cel al rezidenței. În situația în care au locuit mai puțin, deci au avut rezidență legală în țară mai scurtă, această pensie publică se reduce cu până la 2% pentru fiecare an lipsă din cei 50.

Acest pilon este finanțat din contribuțiile populației active în câmpul muncii, iar participarea la el este obligatorie. Contribuția în acest caz, este stabilită de profesioniștii din domeniu. Dacă sumele acumulate din aceste contribuții nu sunt suficiente pentru plata beneficiarilor, deficitul este acoperit din transferuri de la bugetul de stat.

Această pensie nu este acordă prin testarea mijloacelor de trai. Așadar, indiferent de situația financiară, de activele pe care le deține o persoană, ea primește această pensie la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Pilonul II de pensii.  

Acesta servește pentru suplimentarea pensiei din pilonul I. Astfel, dacă pensia din pilonul I are un rol de eradicare a sărăciei extreme și de combatere a sărăciei, în general, pilonii II are rolul de conservare a nivelului de trai avut în perioada activă.

Pensia din pilonul II este o pensie ocupațională. Pensiile din Pilonul II, sunt administrate de fonduri de pensii private și de o companie de asigurări. Legea prevede faptul că, compania şi fondurile de pensii private sunt strict separate. Aceste fonduri de pensii sunt independente, din punct de vedere legal și financiar, de companie. Astfel, dacă compania intră în dificultate financiară, fondurile de pensii private nu sunt afectate.

Pilonul II de pensii este finanțat prin capitalizare. Există trei tipuri diferite de astfel de fonduri de pensii private:

a) o pensie privată care funcționează la nivel de industrie (pentru un întreg sector, de ex. pentru industria construcțiilor, pentru industria HORECA, pentru funcționarii publici etc.);

b) o pensie privată care funcționează la nivel de corporație sau de companie;

c) o pensie privată care funcționează la nivelul profesiilor independente, precum sunt medicii, jurnaliștii, notarii, avocații etc.

Participarea la Pilonul II este obligatorie. Contribuția în acest caz, este stabilită de profesioniștii din domeniu.

Pilonul III de pensii. Este un pilon rezervat profesiilor independente. Participarea la acest pilon este una facultativă și are ca scop creșterea veniturilor pensionarilor. Aceasta este tendința și în multe țări europene.

Tot în acest proiect al Legii pensiilor din România P.A.D. propune:

a) reglementarea nivelului și destinației pensiilor speciale care este bine să fie atribuite doar categoriilor sociale în drept să le primească, după modelul existent și în celelalte State ale Uniunii Europene;

b) desființarea, prin lege, a tuturor pensiilor speciale, care nu se regăsesc în practica statelor UE și recalcularea acestora pe baza contribuitivității;

c) stabilirea clară a categoriile care beneficiază de pensii în baza unor legi speciale, după modelul european. Modificarea acestor legi speciale pe modelul celor existente în statele UE și NATO.

3) Reglementarea salariilor în zona bugetară.

Partidul Adevăr și Dreptate va elabora, cu ajutorul profesioniștilor din domeniu, o nouă lege unitară a salarizării bugetarilor.

O lege inspirată din primele trei legi existente în Europa (cele mai bune ), care să stabilească un raport echitabil între cel mai mic și cel mai mare venit net existent în România, în zona de activitate a statului, adică în zona bugetară.

Acest raport nu trebuie să fie mai mare de 1/7. Este raportul cel mai des întâlnit în statele membre ale UE. Noua lege a salarizării unitare va trebui să țină cont, de asemenea și de următoarele aspecte:

1) Stabilirea unei grile de salarizare pentru toată zona bugetară, decentă, rațională și dreaptă, în concordanță cu standardele statelor dezvoltate ale UE și eliminarea criteriilor bazate pe sporuri.

2) Stabilirea bazei de calcul pentru salariul minim național, care ar trebui să se facă, așa după cum se face în statele membre ale UE, în funcție de un indicator economic general acceptat (procentul din PIB încasat la bugetul de Stat).

3) Sprijinirea sistemului privat, prin măsuri economice complexe, în vederea ridicării treptate a salariului minim net pe Economie.

4) Drepturile și obligațiile angajatului, dar și ale angajatorului, trebuie să fie stabilite după criterii morale care să consfințească o colaborare corectă de ambele părți, iar aceste criterii trebuie să corespundă, în mod esențial, următorului principiu: respectul acordat muncii și demnității umane este sacru.

*

Aceste obiective prioritare ale P.A.D. fac parte din Programul său politic, un adevărat Program de Țară care se adresează în primul rând cetățenilor țării care sunt singurii în măsură să-l aprobe sau să-l respingă.

Avem deplină încredere în înțelepciunea poporului tăcut al României, în special, și îl chemăm să-și exprime voința.

Noi, considerăm că România poate fi salvată, națiunea noastră poate renaște, doar dacă se declanșează acum o schimbare totală a modului în care este condusă țara, a modului în care funcționează structurile sale.

Acest Program de Țară se adresează, în plan secundar, conducerii actuale a țării, Instituției Președintelui, Parlamentului, Guvernului și o face transmițându-le cât se poate de ferm: PÂNĂ AICI!

În maximum 10 ani, țara poate să se ridice și români pot duce o viață mult mai bună decât cea de acum. Datoria noastră este să asigurăm un viitor fericit generațiilor care vin, amanetarea destinului lor fiind o crimă care trebuie oprită deîndată prin toate mijloacele legale, constituționale.

Pentru aceasta chemăm alături de noi pe toți cei care vor și pot să fie lideri într-o organizație politică liberă și curată, pe toți cei care vor și pot fi adevărații lideri de care România are nevoie și pe care îi așteaptă de zeci de ani, pe toți cei care vor să trăiască liberi și demni într-o țară liberă, demnă și suverană în granițele ei.

ROMÂNIA ÎNAINTE DE TOATE