Motivarea proiectului de lege de revizuire a Constituției

Motivarea proiectului de lege de revizuire a Constituției

Actuala Constituție, în ciuda faptului că susține suveranitatea cetățenilor români, acordă toată puterea de decizie reprezentanților acestora, desemnați prin vot în cadrul alegerilor.

Prin introducerea pragului electoral, reprezentarea proporțională a voinței cetățenilor în Parlament este puternic viciată, garantându-se astfel perpetuarea anumitor partide politice la putere.

În același sens acționează și prevederea constituțională potrivit căreia mass-media este obligată să acorde timp de antenă doar organizațiilor „importante”, excluzând astfel grupurile politice noi, neagreate.

Iată ce se spune la art. 31 alineat (5):

„Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă…”

Actuala Constituție protejează averile indiferent de modul în care au fost ele obținute „caracterul licit” al acestora prezumându-se.

Iată ce se spune la art. 40 alineat (8) în această direcție:

„(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă”.

Actuala Constituție facilitează permanentul „război” între palate, instabilitatea guvernamentală, lipsa de continuitate a puterii executive, implicarea excesivă a acesteia în procesul legislativ și uzurparea prerogativelor puterii legislative, precum și invers, prin politizarea excesivă a puterii executive. Astfel, actuala Constituție nu garantează separarea puterilor în stat.

Față de cele prezentate, inițiatorii acestui proiect vă propun creșterea puterii de decizie a cetățenilor, facilitarea implicării lor în viața țării, prin implementarea în Constituție a principiilor democrației directe – participative, model care funcționează cu succes în Elveția de peste 150 de ani.

Prin proiectul de lege de revizuire a Constituție asumat de noi, ne propunem să rezolvăm problemele pe care le-am identificat și le-am expus în prima parte a acestei motivări.

Astfel:

Suveranitatea cetățenilor va fi garantată prin democrația directă-participativă, care în armonie deplină cu cea reprezentativă va constitui un sistem democratic net superior celui actual (este vorba despre modelul elvețian).

Democrația directă – participativă constituie cea mai înaltă formă de manifestare a democrației și este unica garanție (reală) a suveranității cetățenilor, care într-un astfel de regim democratic se manifestă neîngrădit prin referendum. Acesta din urmă constituie forma și mijlocul de exprimare a voinței suverane a cetățenilor.

Așadar, noi, nu dorim eliminarea principiilor democrației reprezentative din Constituție ci vrem o armonizare a ei cu democrația directă – participativă. Adică, ne alegem reprezentanți dar vrem să avem și posibilitatea constituțională de a le amenda greșelile de patru ori pe an și chiar de a-i demite, vrem să avem posibilitatea reală și neîngrădită de autorități de a putea modifica sau promova legi, de a acționa eficient împotriva unor acțiuni ale Puterii.

Separarea puterilor în stat va fi realizată prin parlamentul unicameral.

Cetățenii României au votat  la referendumul din anul 2009 pentru parlament unicameral.

Însă, voința lor nu a fost pusă în aplicare de parlamentarii de atunci dar nici de cei care au urmat.

Prin prezentul proiect de lege de revizuire a Constituției nu facem nimic altceva decât să materializăm ceea ce au decis cetățenii României la referendumul din anul 2009.

România are nevoie de un legislativ cu un număr mai mic de membri, mai puțin consumator de resurse bugetare. Mai mult, o singură cameră în parlament înseamnă și un proces legislativ mai rapid și mai eficient.

În condițiile actuale, și mai ales în cele prilejuite de implementarea principiilor democrației directe – participative în Constituție, un sistem democratic care dă posibilitatea cetățenilor să corecteze în permanență greșelile legislativului, prin referendum național, menținerea bicameralismului nu mai poate fi motivată în mod convingător.

Concret, conform Proiectului de lege de revizuire a Constituției susținut de noi, la art.161 alineat (9) se spune…Inițiativele legislative adoptate de Parlament, sunt publicate în Monitorul Oficial și sunt transmise spre promulgare Președintelui după 100 de zile lucrătoare de la publicare, dacă în această perioadă Autoritatea Electorală Permanentă nu certifică îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea unei inițiative cetățenești de respingere a legii.

Republica prezidențială

România este singura țară din Uniunea Europeană care are această formă de guvernare,         semi-prezidențială, o „struțo-cămilă”, care nu a funcționat, nu funcționează și nici nu va putea funcționa vreodată.

Constatând toxicitatea acestei forme de guvernare dar și a necesități realizării unor reforme reale în această zonă, a trebuit să alegem între republica prezidențială și republica parlamentară.

Ținând cont de calitatea, cel puțin discutabilă, a clasei politice românești actuale, de șubrezimea școlii din domeniu, de modul în care se face politică în România, de corupția care există în această zonă, am exclus posibilitatea de a milita pentru un regim al republicii parlamentare și ne-am îndreptat atenția spre republica prezidențială, pe model american, pe care o considerăm cea mai potrivită pentru țară în acest moment.

Temerile unora, cum că se va putea ajunge la dictatură, sunt neîntemeiate.

Într-un stat în care funcționează, în tandem, democrația reprezentativă și democrația directă-participativă, în actuala conjunctură geo-politică în care se află țara (membră a UE și a NATO), este practic imposibilă instituirea unei dictaturi prezidențiale sau a oricărei alte forme de dictatură, prin manevre politice.

Mai mult, în proiectul nostru de revizuire, la art. 187 alineat (1), se stabilește foarte clar faptul că Președintele României poate fi demis de către cetățeni, astfel:

„300.000 de cetățeni, în baza listelor de semnături pot solicita demiterea Președintelui României, prin referendum național”.

Considerăm că proiectul de lege de revizuire a Constituției se circumscrie perfect limitelor expres prevăzute la art. 152.

Considerăm, de asemenea, faptul că proiectul de lege de revizuire propus nu contravine Tratatelor internaționale semnate de România și că, printr-un efort comun al clasei politice românești, el poate fi înfățișat cetățenilor țării care trebuie să aibă ultimul cuvânt.