PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                               SENAT

Lege de revizuire a Constituției României

 

Parlamentul României adoptă prezenta Lege de revizuire a Constituției României:

Articolul 2 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767 din 31 Octombrie 2003, alineat (1) se modifică astfel:

Art. 2 – Suveranitatea.

(1) Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin referendum național, precum și prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte.

La articolul 61 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767 din 31 Octombrie 2003, alineatul (1) se modifică și va avea următoarea formă:

Art. 61 – Rolul și structura.

(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român.

La articolul 65 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767 din 31 Octombrie 2003, la alineatul (2) se adaugă litera (a1), astfel:

Art. 65 – Ședințele Camerelor

a1) aprobarea proiectelor de Lege de revizuire a Constituției;

La articolul 74 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, alineatul (5), se modifică astfel:

(5) Propunerile legislative, altele decât cele de revizuire a Constituției, se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată.

La articolul 79 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se adaugă alineatul (3), astfel:

Art. 79 – Consiliul Legislativ.

(3) Consiliul Legislativ al Parlamentului, înainte de emiterea avizului, solicită Curții Constituționale avizul de constituționalitate pentru inițiativele de revizuire a Constituției.

La articolul 146 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se adaugă litera (m), astfel:

Art. 146 – Atribuții.

m) dă avizul de constituționalitate asupra inițiativelor de revizuire a Constituției, la solicitarea Consiliului Legislativ al Parlamentului.

Aliniatul (2) al articolului 150 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se abrogă.

Articolul (151) din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următoarea formă:

Art. 151 – Procedura de revizuire.

(1) Orice proiect de Lege de revizuire a Constituției care îndeplinește condițiile legale este supus aprobării prin referendum.

(2) Referendumul se validează indiferent de numărul participanților la vot.

(3) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării Hotărârii Camerei Deputaților și Senatului, în ședință comună.

(4) Curtea Constituțională dă aviz de constituționalitate asupra proiectului de Lege de revizuire a Constituției, la solicitarea Consiliului Legislativ al Parlamentului.

(5) Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, se pronunță, cu votul majorității membrilor, asupra proiectului de Lege de revizuire a Constituției, în cel mult 120 de zile de la depunerea acestuia în Parlament. În cazul depășirii termenului se consideră că proiectul de Lege de revizuire a Constituției a fost adoptat.

(6) În cazul proiectului de Lege de revizuire a Constituției, Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, pot adopta o Hotărâre de aprobare, de respingere a acestuia, sau o altă formă față de cea propusă.

(7) Dacă Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, adoptă o formă a Legii de revizuire a Constituției, diferită de cea propusă, în cadrul referendumului sunt supuse aprobării cetățenilor trei variante:

(a) forma proiectului de Lege de revizuire a Constituției, propusă;

(b) forma proiectului de Lege de revizuire a Constituției adoptată;

(c) nici una din cele două forme.

(8) Este aprobată prin referendum varianta care a întrunit în primul tur de scrutin majoritatea voturilor alegătorilor înscriși în listele electorale.

(9) În cazul în care nici una dintre variante nu a întrunit această majoritate se organizează al doilea tur de scrutin, la două săptămâni de la data desfășurării primului tur, între primele două variante, stabilite în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur. Este declarată aprobată varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi.

La articolul 154 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, alineatul (2) se modifică astfel:

Art. 154 – Conflictul temporal de legi

(2) Consiliul Legislativ, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Constituției revizuite va examina conformitatea legislației cu prezenta Constituție și va face Parlamentului sau, după caz, Guvernului, propuneri corespunzătoare.

La articolul (155) din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, alineatele (2), (3), (4),(5) și (6) se abrogă.