Proiect de modificare statut…

Capitolul VIII

Încetarea activității Partidului Adevăr și Dreptate.

Art. 95.  Partidul Adevăr și Dreptate își poate înceta activitatea potrivit legii, după cum urmează:

  1. Autodizolvare, hotărâtă de Adunarea Generală Națională.
  2. Dizolvare pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curții Constituționale a României.
  3. Inactivitate constatată de Tribunalul Municipiului București.
  4. În alte cauze prevăzute de Lege.

Art. 96. Prezentul statut se completează de drept cu prevederile Legii 14/2003 a partidelor politice.

  1. Patrimoniul inițial al PAD este de 300 de lei, constituit prin aportul egal al membrilor Comitetului de Inițiativă.