PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT

Lege de revizuire a Constituției României

Parlamentul României adoptă prezenta Lege de revizuire a Constituției României:

Articolul I.

La articolului 37 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se adaugă alineat (3) și (4) care vor avea va avea următorul cuprins:

Art. 37 – Dreptul de a fi ales

(3) Nu pot candida pe liste, sau ca independenți, foștii activiști ai Partidului Comunist Român, precum și persoanele care au făcut parte din aparatul de represiune al Statului înainte de 1990.

(4) Au dreptul de a candida pentru funcția de Președinte al României, membru al Parlamentului, și de a fi nominalizați în funcțiile de Prim-ministru, ministru, secretar de Stat, numai persoanele care au cetățenia română, în mod exclusiv, au drept de vot și îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alineatul (3).

Articolul II

Revizuirea Constituției se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispozițiilor art. 151 alineat (3) din Constituția României, republicată.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat cu respectarea art.151, alineat (3) din Constituția României republicată.

*

Români!

Întoarceți-vă cu fața către țară și ea va deveni mai puternică.

Întoarceți-vă cu fața către țară și veți fi mai puternici!

Dumnezeu să binecuvânteze România!

Veniți cu noi!

ROMÂNIA ÎNAINTE DE TOATE!