Proiect de modificare statut ….

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. Denumirea integrală: Partidul Adevăr și Dreptate

Art. 2. Denumirea prescurtată: PAD

Art. 3. Descrierea semnului permanent:

 1. Semnul permanent al Partidului Adevăr și Dreptate este compus dintr-un simbol solar, autohton, de sorginte dacică, în mijlocul căruia sunt trecute inițialele partidului: PAD.
 2. Fondul semnului permanent al Partidului Adevăr și Dreptate este alb.
 3. Contururile simbolului sunt galbene și inițialele (PAD) sunt albastre.
 4. Semnul permanent al Partidului Adevăr și Dreptate este inscripționat pe toate însemnele și documentele oficiale, precum și pe toate materialele de promovare.
 5. Semnul electoral al Partidului Adevăr și Dreptate este identic cu semnul permanent.
 6. Semnul permanent și electoral al PAD poate fi modificat doar de Adunarea Generală Națională a membrilor la propunerea Consiliului Național Director.
 7. Semnul permanent și electoral al Partidului Adevăr și Dreptate poate fi modificat cu minim șase (6) luni înainte de alegeri, conform legii.
 8. Drapelul partidului este format din trei culori dispuse pe orizontală, (de jos începând: galben, alb, albastru), având în centru simbolul PAD. Drapelul partidului poate fi modificat de Adunarea Generală Națională a membrilor.
 9. Semnul permanent, imnul și drapelul Partidului Adevăr și Dreptate sunt aprobate de către Adunarea Generală Națională a membrilor. Semnul permanent, sub formă grafică, alb-negru și color, se găsește în anexa nr.1, împreună cu forma grafică a drapelului Partidului Adevăr și Dreptate.
 10. Culorile Partidului Adevăr și Dreptate sunt: galben (cod Pantone Process Blue C), alb și albastru (cod Pantone 605).

Art. 4. Deviza Partidului Adevăr și Dreptate este: ADEVĂRUL VA ÎNVINGE!

Art. 5. Ziua Partidului Adevăr și Dreptate

 1. Ziua PAD se sărbătorește, în fiecare an, în data de 21 Iunie.

Art. 6. Sediul Central al Partidului Adevăr și Dreptate

 1. Sediul Central al Partidului Adevăr și Dreptate se află în Timișoara pe strada George Devereux nr.1 corp E, et I, ap.9
 2. Adresa Sediului Național poate fi schimbată prin hotărârea Consiliului Național Director al PAD.

Art. 7. Partidul Adevăr și Dreptate urmărește numai scopuri politice.

 1. Partidul Adevăr și Dreptate are o doctrină de centru. Din perspectiva ideologică este un partid creștin-democrat, fundamentat pe grija față de binele oamenilor, a familie, a poporului, a țarii și a națiunii.
 2. Scopul Partidului Adevăr și Dreptate este renașterea națională, materializată prin schimbarea sistemului politic și administrativ, reforma structurilor statului, reconcilierea națională prin declanșarea unui proces al comunismului și elaborarea unei legi a lustrației, în spiritul punctului 8 al proclamației de la Timișoara lansată în luna martie 1990, al adevărului și al dreptății

Art. 8. Partidul Adevăr și Dreptate este un partid politic, persoană juridică de drept public, organizată în conformitate cu prevederile Constituției României, legii partidelor politice, Statutului, precum și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF), adoptat pe baza acestora.

Art. 9. Partidul Adevăr și Dreptate promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic, participă cu candidați în alegeri, la constituirea unor autorități publice și stimulează participarea cetățenilor la scrutinuri, potrivit legii în vigoare.

Art. 10. Partidul Adevăr și Dreptate are organizații teritoriale în toată țara, în conformitate cu prevederile Constituției, cu legea partidelor politice, cu prezentul statut și în deplină concordanță cu orice alte dispoziții legale.

Art. 11. Partidului Adevăr și Dreptate se poate afilia la alte organizații din străinătate potrivit legii în vigoare.

Art. 12. Principii

 1. Libertatea, adevărul, dreptatea, morala, justiția socială, patriotismul, sunt valori sfinte.
 2. Suveranitatea poporului nu poate fi obstrucționată și nici suspendată.
 3. Accesul la educația de bază și la sănătate, este garantat tuturor cetățenilor.
 4. Constituția și legile țării slujesc, în mod prioritar, cetățenilor ei.
 5. Justiția este independentă, egală pentru toți și coerentă. Este fundamentată pe integritate, morală, competență și adevăr.
 6. Dezvoltarea României, în plan material și spiritual, stă la baza păstrării suveranității și identității sale naționale.
 7. Munca și competența în muncă sunt elemente de esență în dezvoltarea sustenabilă a țării și a ridicării nivelului de trai.
 8. Cetățenii români sunt egali în drepturi și obligații.
 9. Respectăm toate națiunile, atâta timp cât nu aduc atingere intereselor națiunii noastre sau ale altor națiuni.
 10. Respectăm obligațiile asumate prin Tratatele de aderare la NATO și Uniunea Europeană.
 11. Partidul Adevăr și Dreptate respectă și promovează valori precum: credința, iubirea de țară și de națiune, unitatea, dreptatea, moralitatea, echitatea, solidaritatea, munca, competența, respectul față de principiile democratice și față de statul de drept.
 12. Partidul Adevăr și Dreptate acționează în direcția întăririi principiilor constituționale care fac referire la suveranitate, independență, unitatea și indivizibilitatea țării, solidaritatea și unitatea poporului, inalienabilitatea teritoriului României.
 13. Partidul Adevăr și Dreptate promovează și susține în mod ferm respectarea valorilor libertății și ale demnității umane, libertatea ideilor și a credințelor religioase, libera exprimare, garantarea proprietății și egalitatea în fața legii.
 14. Partidul Adevăr și Dreptate promovează și susține interesele României pe plan internațional și în cadrul organismelor internaționale.
 15. Partidul Adevăr și Dreptate militează pentru relații diplomatice trainice, pentru cooperarea cu toate puterile lumii, cu toate țările în general și în mod special cu cele care au graniță comună cu România.
 16. Toate activitățile Partidului Adevăr și Dreptate se desfășoară conform legilor în vigoare ale tari și pe baza documentelor sale fundamentale care sunt: statutul, regulamentul de organizare și funcționare, programul politic.
 17. Activitatea PAD se desfășoară după următoarele coordonate generale:
  a. păstrarea unei legături strânse, permanente și susținute cu organizațiile civice, cu cetățenii;
  b. libertatea de conștiință și libertatea de exprimare a opiniilor trebuie să se petreacă în mod civilizat, non-violent;
  c. solidaritatea membrilor în toate acțiunile decise de către partid pentru promovarea programului său politic, pentru transmiterea mesajelor sale;
  d. unitatea partidului, în jurul Programului său politic și a tuturor inițiativelor sale decise prin votul intern;
  e. disciplină, responsabilitate și fermitate în respectarea și aplicarea statutului, a programului politic, a regulamentului de organizare și funcționare, a Deciziilor și Hotărârilor adoptate de către organele PAD la toate nivelurile;
  f. în Partidul Adevăr și Dreptate disciplina este la loc de frunte, respectarea regulamentelor este obligatorie, iar cine greșește, indiferent de funcție, este sancționat cu promptitudine;
  g. fiecare membru fondator sau membru activ al partidului, indiferent de poziția pe care o are în organizație sau în afara ei, cu excepția cazurilor de forță majoră, trebuie să se implice în activitățile desfășurate de partid;
  h. Partidul Adevăr și Dreptate susține toate proiectele care sunt elaborate, în mod evident, pentru binele țării și al poporului, indiferent cine este autorul proiectului, și respinge ferm orice inițiativă care aduce atingere intereselor naționale ale României;
  i. Partidul Adevăr și Dreptate, atunci când nu guvernează, practică o opoziție fermă, civilizată, bine argumentată și constructivă;
  j. PAD se sprijină din punct de vedere financiar, în mod prioritar, pe susținerea constată și responsabilă a membrilor săi, drept pentru care cotizațiile, donațiile și sponsorizările acestora, sunt principalele sale surse de venit;
  k. Hotărârile și Deciziile cu privire la persoane, se adoptă, la toate nivelurile, prin vot secret, iar toate Deciziile și Hotărârile se votează prin vot deschis, la vedere;
 18. Un partid politic își justifică existenta doar prin acțiuni care arată în mod clar faptul că susține interesul poporului, al țării și al națiunii sale.
 19. Organele de conducere ale PAD au obligația de a asigura consultarea permanentă a membrilor partidului și a cetățenilor, în toate problemele de interes major.
 20. Partidul Adevăr și Dreptate combate ferm orice tip de manifestare violentă sau extremistă.

Art. 13. Obiectivele Partidului Adevăr și Dreptate

 1. Schimbarea sistemului politic și administrativ prin revizuirea Constituției, astfel:
  a) implementarea principiilor democrației directe-participative;
  b) trecerea la parlament unicameral;
  c) schimbarea formei de guvernare în republică prezidențială;
  d) o nouă formă de organizare și funcționare a Justiției.
 2. Reforma structurilor statului:
  a) reforma Justiției;
  b) reforma Muncii și Protecției Sociale;
  c) reforma electorală;
  d) reforma Educației;
  e) reforma Sănătății;
  f) reforma Economiei;
  g) reforma Apărării și a Securității naționale.
 3. Procesul comunismului.
 4. Partidul Adevăr și Dreptate recunoaște, promovează și susține rolul femeii în familie și în societate, egalitatea de șanse între femei și bărbați.
 5. Partidul Adevăr și Dreptate acționează pentru ocrotirea și protecția mediului.
 6. Partidul Adevăr și Dreptate militează pentru unirea României cu teritoriile locuite majoritar de români, folosind doar căi diplomatice, pașnice.