„Nu poate o nație să fie pururea condusă de neadevăr și de corupție”.

Mihai Eminescu

Partidul Adevăr și Dreptate militează pentru un nou sistem democratic în România care îmbină principiile de esență ale democrației directe cu cele ale democrației reprezentative autentice.

Democrația, prin cea mai înaltă formă de manifestare a sa, democrația directă, este unica garanție (reală) a suveranității cetățenilor, care într-un astfel de sistem democratic se manifestă plenar prin referendum.

Referendumul constituie, așadar, forma și mijlocul de exprimare a voinței suverane a cetățenilor, fără nicio o îngrădire, conform legii fundamentale și a legilor desprinse din ea.

În sistemul democratic promovat de P. A. D. referendumul național se validează indiferent de numărul participanților la vot, varianta care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate, fiind adoptată  (conform recomandării Curții de la Veneția).

Cetățenii cu drept de vot își vor putea exprima voința, în mod regulat, în cadrul a patru referendumuri anuale, organizate în prima duminică a lunilor martie, iunie, septembrie și decembrie.

Nu se vor organiza referendumuri dacă nu există acte normative, inițiative cetățenești, care să îndeplinească condițiile pentru a putea fi supuse votului popular.

Nicio autoritate a statului nu va putea împiedica cetățenii să-și exprime voința prin referendum, în condițiile legii.

Cetățenii cu drept de vot vor putea constitui „Comitete de inițiativă” și după strângerea numărului de semnături necesare, stabilit, conform Constituției, vor putea acționa în următoarele direcții:

 

INIȚIATIVE LEGISLATIVE CETĂȚENEȘTI

Pentru revizuirea Constituției – modificarea totală sau parțială a legii fundamentale. Sunt necesare un număr de 500 000 de semnături.

Pentru promovarea de legi noi. Sunt necesare 100 000 de semnături.

Pentru modificarea unor legi. Sunt necesare 100 000 de semnături.

Pentru promovarea proiectelor de hotărâri ale consiliilor locale sau regionale (județene). Sunt necesare un număr de semnături egal cu  5% din numărul total al cetățenilor cu drept de vot din unitatea administrativă respectivă.

Într-un sistem democratic de tipul celui promovat de P. A. D. cetățenii  vor putea avea inițiative legislative fără ca puterile centrale ale statului să se mai poată opune.

Parlamentul va putea opune proiectului de lege promovat de cetățeni o altă formă a proiectului de lege, diferită de cea a cetățenilor.

Dacă Parlamentul va adopta o formă a proiectului de lege, diferită de cea propusă de către, cetățeni, în cadrul referendumului vor fi supuse aprobării două variante: 

a) forma proiectului de lege propus prin inițiativa cetățenească;

b) forma proiectului de lege adoptat de Parlament.

Va fi adoptată varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi.

Într-un sistem democratic de tipul celui promovat de P. A. D. cetățenii  vor putea avea inițiative cetățenești de promovare a unor hotărâri de consiliu regional / local, fără ca puterile locale ale statului să se mai poată opune.

Consiliul Regional (Județean), Local, va putea opune proiectului de hotărâre promovat de cetățeni o altă formă a proiectului, diferită de cea a acestora.

Dacă Consiliul Regional (Județean), Local va adopta o formă a proiectului de hotărâre, diferită de cea propusă de către cetățeni, în cadrul referendumului vor fi supuse aprobării două variante:

a) forma proiectului de hotărâre propusă prin inițiativa cetățenească;

b) forma proiectului de hotărâre adoptată de Consiliul Regional (Județean), Local.

Va fi adoptată varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi.

INIȚIATIVE CETĂȚENEȘTI DE RESPINGERE A UNOR ACTE ALE PUTERII CENTRALE

(sunt necesare 100 000 de semnături)

Respingerea unor legi și hotărâri adoptate de Parlament.

Respingerea actelor juridice încheiate de Administrația Prezidențială (Guvern), acte care vizează bunuri proprietate publică.

INIȚIATIVE CETĂȚENEȘTI DE RESPINGERE A UNOR ACTE ALE PUTERII LOCALE

(sunt necesare un număr de semnături egal cu  5% din numărul total al cetățenilor cu drept de vot din unitatea administrativă respectivă).

Respingerea hotărârilor consiliilor locale sau regionale (județene).

Respingerea dispozițiilor Primarilor sau ale Președinților consiliilor regionale (județene).

 

INIȚIATIVE CETĂȚENEȘTI DE DEMITERE și DIZOLVARE

Demiterea Președintelui (sunt necesare 500 000 de semnături).

Demiterea Primarului sau a Președintelui Consiliului Regional (Județean). Sunt necesare un număr de semnături egal cu  5% din numărul total al cetățenilor cu drept de vot din unitatea administrativă respectivă.

Dizolvarea Parlamentului (sunt necesare 500 000 de semnături).

Dizolvarea Consiliului Local sau Regional (Județean). Sunt necesare un număr de semnături egal cu  5% din numărul total al cetățenilor cu drept de vot din unitatea administrativă respectivă.

Într-un sistem democratic precum cel promovat de P.A.D. cetățenii pot solicita:

Aderarea la organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale (spre exemplu: UE sau NATO).

Retragerea din organizații de securitate colectivă sau comunități supranaționale (spre exemplu: UE sau NATO).

(sunt necesare 500 000 de semnături)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Inițiativa cetățenească la nivelul comunelor (orașelor) sau județelor, va aparține unui număr de cel puțin 5% dintre cetățenii cu drept de vot din respectiva unitate administrativ teritorială și va fi supusă referendumului local.

Cetățenii cu drept de vot, din comune (orașe) sau regiuni (județe)  vor avea dreptul de a respinge Dispozițiile emise de Primari sau de Președinții consiliilor județene, înainte ca acestea să producă efecte, în condițiile prevăzute de legea organică.

Cetățenii cu drept de vot, din unitățile administrativ-teritoriale, vor avea dreptul de a respinge hotărârile consiliilor locale / județene, înainte ca acestea să producă efecte, în condițiile prevăzute de legea organică.

Inițiativele cetățenești privind adoptarea de hotărâri ale consiliilor locale sau regionale (județene), susținute de cetățenii cu drept de vot, vor fi supuse referendumului local sau regional (județean), dacă au fost respinse de către aceste autorități, în condițiile prevăzute de legea organică.

Inițiativele cetățenești,  privind demiterea Primarului sau a Președintelui Comitetului Regional (Județean) susținute de cetățenii cu drept de vot, vor fi supuse referendumului regional (județean), în condițiile prevăzute de legea organică.

Inițiativele cetățenești, privind dizolvarea consiliului local / regional (județean), susținute de cetățenii cu drept de vot, vor fi supuse referendumului local, în condițiile prevăzute de legea organică.

Dacă doriți un dialog direct pe această temă intrați în acest grupul nostru whatsapp de dialog. Vor avea loc, de trei ori pe săptămână dezbateri pe această temă, iar linkul de conectare pe platforma de conferințe online, ZOOM, in zona privată, îl veți găsi doar aici: https://chat.whatsapp.com/HSgPKeS48DCGEygDCsKgqQ

ROMÂNIA ÎNAINTE DE TOATE!