De ce este necesară revizuirea Constituției

De ce este necesară revizuirea Constituției

Partidul Adevăr și Dreptate consideră că reforma structurilor statului poate fi declanșată doar după ce actuala constituție va fi revizuită în mod consistent. 

Și asta, nu pentru că așa au spus liderii anumitor partide politice parlamentare, care urmăresc, de fapt, prin revizuirea constituției, preluarea totală a puterii în România, ci pentru că această acțiune este una absolut necesară pentru țară.

De ce trebuie schimbată actuala constituție? Vom expune doar câteva dintre motive.

În mod evident, cei care s-au ocupat de elaborarea actualei Constituții au avut grijă ca aceasta să fie după chipul și asemănarea „păpușarilor” aflați în spatele scenei vieții politice românești încă din anul 1990. Există în actuala lege fundamentală anumite „subtilități constituționale” care, susținute prin legi interpretabile, proaste și foarte proaste, au permis unor grupuri de interese să pună stăpânire pe țară și să o conducă după bunul lor plac. Iată și câteva dintre aceste subtilității…

Art. 2 alineat (1),este practic anulat de art.151 alineatele (1) și (2). Așadar, în realitate, suveranitatea poporului este doar pe hârtie ea exercitându-se doar în timpul alegerilor. După terminarea lor, suveranitatea cetățenilor este practic suspendată până la următoarele alegeri sau până la un eventual referendum organizat de Putere. Cetățenii, nu pot declanșa acum un referendum național sau local fără aprobarea reprezentanților, iar aceștia vor da această aprobare doar dacă acțiunea în cauză corespunde intereselor lor.

Art. 31 alineat (5) este unul profund discriminatoriu pentru orice organizație civică sau politică, care refuză să intre sub influența, coordonarea, oamenilor Sistemului. Iată cum sună acest alineat:

„(5) Serviciile publice de radio și de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă”. 

Așadar, niciun partid politic nou, nicio organizație civică nouă, nu va avea acces la mass-media națională sau locală fără acceptul și susținerea „păpușarilor” Sistemului.

Art. 44 alineat (8), este unic în Europa, și nu numai, în ceea ce privește parșivitatea sa. El, a facilitat și facilitează, în continuare, dezvoltarea nestingherită a corupției generalizate  din România. Iată cum sună acest alineat:

 „Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă”.

Sunt doar câteva dintre „subtilitățile” constituționale, create de niște minți cu adevărat diabolice, „subtilități”, care ne-au făcut tuturor viața grea și ne-o vor face în continuare, atâta timp cât vom permite acest lucru.

De ce vrem să schimbăm actuala constituție?

Pentru că vrem parlament unicameral cu o reprezentare de 1/100000 de cetățeni cu drept de vot, vrem republică prezidențială pe model american și nu în ultimul rând pentru că vrem democrație directă participativă în tandem cu cea reprezentativă, un sistem democratic de care fug toți politicienii din parlament dar care este singura soluție reală pentru România.

De fapt, ceea ce ne-a convins pe deplin de faptul că actuala constituție trebuie schimbată a fost punctul de vedere exprimat de Consiliului Legislativ al Parlamentului României cu privire la două proiecte de lege de revizuire a actualei Constituții care vizau, în principal, implementarea principiilor democrației directe – participative în legea fundamentală, proiecte pe care le-am depus la secretariatul instituției, prin intermediul unui Comitetul de inițiativă cetățenească.

Ambele proiecte au primit aviz negativ din partea Consiliului Legislativ.

Motivarea de esență care a însoțit avizele respective a fost faptul că implementarea principiilor democrației directe – participative modifică filozofia constituției actuale, fapt care nu poate fi acceptat. Drept pentru care Consiliul, prin vocea autorizată a președintelui său din acea vreme, domnului Dragoș Iliescu, ne-a transmis, în scris, următorul sfat:

„Menționăm că schimbarea fundamentală a principiilor care stau la baza ordinii constituționale actuale nu este imposibilă, dacă voința populară o impune, însă o astfel de modificare nu poate fi realizată pe calea unei revizuiri a Constituției, ci doar pe calea înlocuirii acesteia în întregime”.

Noi am ales, totuși, o revizuire substanțială a actualei constituții, adăugând pe lângă reglementările, principiile sale bune, reglementări și principii foarte bune pe care le-am identificat în Constituții consacrate din lumea democratică.

Proiectul de lege de revizuire a Constituției elaborat de noi ( poate fi găsit aici ) își propune, în esență, să așeze organizarea statului român pe principiile și valorile promovate de părinții fondatori ai democrației constituționale (SUA, Anglia, Franța, Elveția, ca să enumăr doar câteva dintre țările democratice fanion).

Pilonul central al proiectului îl reprezintă, așadar, democrația directă – participativă în tandem cu cea reprezentativă, un sistem democratic solid care funcționează în Elveția, încă din anul 1854, cu rezultate foarte bune. Argumentul suprem al celor care se împotrivesc acestui sistem democratic este faptul că, zic ei, românii nu sunt pregătiți pentru un astfel de regim.

Fals! Românii, în general,  sunt pregătiți pentru asta. Și vom demonstra acest lucru.

Faptul că mass-media promovează, cu predilecție, un anumit segment social, compus din oameni mai puțin pregătiți civic, politic, educațional, cultural etc. este o manipulare ieftină a sistemului, îndreptată exact împotriva unui astfel de sistem democratic, un sistem care ar arunca în aer multe gulere albe, mulți „păpușari” și multe cozi de topor care slujesc acestora.

Țara are nevoie de democrație directă – participativă!

Odată cu implementarea acestui sistem, noi, cetățenii țării, vom deveni, practic, o a patra putere în România, pe care am putea să o numim, în mod sugestiv, „puterea cetățenilor” sau „puterea poporului”!

Români! Partidul Adevăr și Dreptate vă propune să fiți stăpâni pe destinul vostru, al comunității, al țării și al națiuni voastre!

Vă chemăm, așadar, să luați în propriile mâini reconstrucția structurilor statului, reconstrucția tuturor structurilor societății românești, să luați practic, în mâinile voastre, viitorul neamului românesc.

Este nevoie de o implicare masivă a tuturor celor care vor, în mod real, binele României.

Dacă oamenii buni nu de implică, atunci o vor face ceilalți cu toate urmările dezastruoase, urmări care, deja, sunt mai mult decât vizibile. Dacă vreți să oprim asta, fiți oameni buni și implicați-vă.

Veniți în Partidul Adevăr și Dreptate. Veniți cu noi, pentru ca împreună să așezăm țara pe drumul dezvoltării ei normale, atât în plan material cât și spiritual, cu Dumnezeu înainte!

„Ca răul să triumfe este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic”.

Fii om bun și implică-te!

Vino cu noi! Depune o adeziune aici

Adevărul va învinge!