Partidul Adevăr și Dreptate

CINE SUNTEM

CINE SUNTEM?

Români!

A venit vremea ADEVĂRULUI și a DREPTĂȚII!

Partidul Adevăr și Dreptate a fost înființat la data de 26 Septembrie 2017, atunci când Curtea de Apel București a decis înscrierea sa în Registrul Partidelor Politice din România.

Scopul Partidului Adevăr și Dreptate este Renașterea națională – Renașterea României, adică  reforma, resetarea,  totală a structurilor societății românești .

Partidul Adevăr și Dreptate se situează, din perspectiva ideologică, în mod ferm, în zona de centru. El, îmbină valorile de esență ale stângii cu cele ale dreptei într-un mod armonios, considerând că „stânga” și „dreapta”, în armonie deplină cu centru, sunt părți intrinsece ale „întregului” și în mod absolut normal ar trebui să slujească acestuia.

Partidul Adevăr și Dreptate, din perspectiva doctrinară, este un partid creștin, democrat, european, partid care militează pentru dezvoltarea societății românești atât din perspectiva materială cât și din cea spirituală.

Partidul Adevăr și Dreptate militează pentru evoluția României pe baza unor principii universale de esență fundamentate pe: credință, adevăr, dreptate, liberate,  moralitate, echitate, solidaritate, muncă, competență, iubirea de țară și de națiune,  suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea țării, suveranitatea, solidaritatea și unitatea poporului, inalienabilitatea teritoriului României.

Partidul Adevăr și Dreptate are în centrul preocupărilor sale omul, familia, țara și națiunea. Ține cont, în tot ceea ce întreprinde, de faptul că individul este parte dintr-o comunitate, are drepturi în cadrul ei, dar și  îndatoriri. 

Partidul Adevăr și Dreptate pune accent pe comunitate, pe solidaritate socială, pe sprijinul acordat unui Stat al bunăstării, pe sprijinirea măsurilor menite să  reglementeze forțele Pieței.

Partidul Adevăr și Dreptate  consideră că principiile de esență ale creștinismului, morala creștină, sunt valori absolut necesare unei organizații politice care dorește să redea demnitatea poporului său, majoritar creștin (în proporție de peste 90%).

Prin urmare, Partidul Adevăr și Dreptate manifestă respingere față de secularism, adică față de tendință de a considera umanitatea, în general, în afara credinței, un aspect cât se poate de nociv specific epocii moderne și actualei configurații politice europene. Însuși Proiectul Uniunii Europene, a fost conceput în spiritul valorilor amintite, în spiritul general al creștin democrației moderne. Dar, din nefericire, unele forțe au îndepărtat forul european de această cale

Partidul Adevăr și Dreptate se delimitează, în mod clar, de ideologia marxistă, comunistă, neomarxistă, progresistă, de partidele de extremă stângă, având o poziție similară și față partidele de extremă dreaptă. De asemenea, este un adversar declarat al capitalismului sălbatic.

Partidul Adevăr și Dreptate este profund îngrijorat de criza generală și profundă prin care trece societatea românească, aspect în cadrul căruia se evidențiază, într-un mod extrem de periculos pentru ființa noastră națională, criza demografică și cea identitară.

Sunt două fenomene extrem de grave, fără precedent în istoria României, care au fost și sunt trecute sub tăcere de autoritățile Statutului, într-un mod care frizează trădarea.

Partidul Adevăr și Dreptate vrea să facă o altfel de politică în România, considerând că omul, familia, țara și națiunea trebuie să fie în centrul preocupărilor oricărei organizații politice responsabile.

ȘI asta pentru că, din perspectiva politică cel puțin, nu poți realiza nimic constructiv dacă prioritatea ta ca politician sau ca partid, este rezolvarea intereselor tale personale și ale celor care se află în spatele tău, într-un mod mai mult sau mai puțin ocult.

Partidul Adevăr și Dreptate se situează, în mod ferm și definitiv, în afara Sistemului de tip mafiot care a adus România începând cu anul 1990.

Prin urmare, PAD este un partid LIBER care nu are și nici nu va avea în spatele său „păpușari” sau grupuri de interese mai mult sau mai puțin oculte.

Noi nu vom face compromisuri cu acești oameni. Nu facem, de fapt, compromisuri cu nimeni. Iar principiul nefast, păgubos, vânturat de toții profitorii politicii de pretutindeni, cel prin care se spune în mod aproape teatral că „politica este arta compromisului” nu îl acceptăm și nu ne va fi in niciun caz „far călăuzitor”.

Partidul Adevăr și Dreptate are proiecte, obiective, cu adevărat revoluționare pentru țară, pentru poporul român. Acestea vor produce cu siguranță marea schimbare, mult așteptată, în România.

În această direcție este suficient să amintim de proiecte precum: Democrația Directă de tip modern, prin care dorim să dăm putere de decizie cetățenilor (proiect pe care l-am și declanșat de altfel, el urmând a fi implementa însă în mai multe etape), Parlamentul unicameral cu maximum 300 000 de membri și Republica prezidențială.

De asemenea, obiectivele cuprinse în Programul nostru politic sunt menite să curețe, să primenească structurile societății românești, să le depolitizeze la maximum posibil, să le infuzeze cu competență, moralitate, patriotism.

Și astfel, ele, printr-o funcționalitate la cele mai înalte standarde europene, să producă cele necesare dezvoltării durabile și sustenabile a țării atât din perspectiva materială cât și din cea spirituală. Dezvoltare care să se oglindească, în mod fidel, în ridicarea nivelului de trai, de educație, de sănătate, de securitate internă și externă, dar și în eradicarea crizei demografice și identitare.

Noi, avem un singur gând și o singură deviză în tot ceea ce întreprindem din punct de vedere politic: ROMÂNIA ÎNAINTE DE TOATE!

Însă,  singuri, în mod evident, nu avem nicio șansă în fața acestei uriașe caracatițe distrugătoare care a cuprins țara ca într-o menghină, nu avem cum să realizăm ceea ce ne-am propus.

De aceea avem nevoie de voi. Avem nevoie de toți cetățenii români din țară și din străinătate, de toți aceia care împărtășesc valorile noastre, de toți aceia care au fost sunt și vor fi mereu cu fața către țară!

Sperăm să reușim să vă convingem, să-i convingem pe români, în general,  de asta. Să vă convingem și să-i convingem și pe ceilalți de faptul că noi nu suntem la fel ca cei de până acum. Noi suntem, cu totul și cu totul altceva.

Partidul Adevăr și Dreptate își desfășoară activitatea având la bază principii clare pe care le respectă și le va respecta cu cea mai mare strictețe. Iată-le:

Libertatea, Adevărul și Dreptatea sunt sacrosancte, în deplină concordanță cu principiile și  valorile creștine pe baza cărora s-a format și a dăinuit națiunea română.

Identitatea națională, exprimată prin tradiții, prin patrimoniul cultural și istoric, face parte din esența națiunii și reprezintă o sursă inepuizabilă de bogăție materială și spirituală.

Renașterea României, ca națiune suverană, trebuie realizată în acord cu cele mai înalte standarde ale democrației.

Proprietatea și dreptul de moștenire trebuie să fie garantate. Utilizarea proprietății, care incubă și anumite obligații, trebuie să servească atât binelui personal cât și celui public.

Democrația, prin cea mai înaltă formă de manifestare a sa, Democrația Directă, este unica garanție reală a suveranității poporului.

Justiția trebuie să fie fundamentată pe valori morale creștine, trebuie  să fie independentă, coerentă și egală pentru toți cetățenii țării.

Dreptul cetățenilor la educație și asistență medicală trebuie să fie garantat și să nu poată fi condiționat, în nicio situație, de nivelul veniturilor.

Funcțiile de conducere în structurile societății românești trebuie să fie ocupate pe bază de competență și moralitate.

Infrastructura, exploatarea resurselor naturale, sistemul energetic, transporturile, telecomunicațiile, agricultura, industria, turismul, cercetarea, inovația, protecția mediului, sunt domenii strategice pe care se poate sprijini o dezvoltarea economică consistentă, reală, atât de necesară asigurării unui nivel de trai decent pentru toți cetățenii țării.

România trebuie să fie un partener puternic al UE și NATO, trebuie să fie o țară respectată la nivel internațional, o țară capabilă să asigure protecția cetățenilor săi, oriunde s-ar afla aceștia, din toate punctele de vedere.

Dumnezeu să binecuvânteze România!

CINE SUNTEM?

Ioan Toroican

Ioan Toroican

Președinte Fondator

Dinu - Octavian Șerban

Dinu - Octavian Șerban

Prim Vicepreședinte

Horia Grancea

Horia Grancea

Vicepreședinte

Angela Catrina

Angela Catrina

Vicepreședinte

Vasile Radu

Vasile Radu

Vicepreședinte