Motivarea proiectului de lege de revizuire a Constituției

Motivarea proiectului de lege de revizuire a Constituției

Actuala Constituție, în ciuda faptului că susține suveranitatea cetățenilor români, acordă toată puterea de decizie reprezentanților acestora, desemnați prin vot în cadrul alegerilor.

Prin introducerea pragului electoral, reprezentarea proporțională a voinței cetățenilor în Parlament este puternic viciată, garantându-se astfel perpetuarea anumitor partide politice la putere.

În același sens acționează și prevederea constituțională potrivit căreia mass-media este obligată să acorde timp de antenă doar organizațiilor „importante”, excluzând astfel grupurile politice noi, neagreate.

Iată ce se spune la art. 31 alineat (5):

Read More
Proiect de lege de revizuire. Statul, regiunile și comunitățile locale

Proiect de lege de revizuire. Statul, regiunile și comunitățile locale

TITLUL IV. STATUL, REGIUNILE ȘI COMUNITĂȚILE LOCALE

CAPITOLUL I. Relații între stat și regiuni. Sarcini ale statului și ale regiunilor

Art. 51. Sarcinile statului
(1) Statul îndeplinește sarcinile care-i sunt atribuite prin Constituție și legi.

Art. 52. Sarcinile regiunilor
(1) Regiunile îndeplinesc sarcinile care le sunt atribuite prin Constituție și legi.

Read More
Proiect de lege de revizuire. Principii generale

Proiect de lege de revizuire. Principii generale

În numele lui Dumnezeu, Atotputernicul!
Noi, cetățenii României, egali în drepturi, libertăți și obligații, știind că doar cel ce se folosește de libertatea sa este liber într-adevăr și că forța comunității se măsoară în funcție de bunăstarea celui mai vulnerabil dintre membrii acesteia, strâns uniți, pentru binele comun, hotărâți să ne asumăm deciziile necesare în ceea ce privește dezvoltarea materială și spirituală a comunității și a țării noastre, călăuziți de principiile și valorile creștine, dispunem revizuirea Constituției României după cum urmează.

De ce este necesară revizuirea Constituției

De ce este necesară revizuirea Constituției

Partidul Adevăr și Dreptate consideră că reforma structurilor statului poate fi declanșată doar după ce actuala constituție va fi revizuită în mod consistent. 

Și asta, nu pentru că așa au spus liderii anumitor partide politice parlamentare, care urmăresc, de fapt, prin revizuirea constituției, preluarea totală a puterii în România, ci pentru că această acțiune este una absolut necesară pentru țară.

De ce trebuie schimbată actuala constituție? Vom expune doar câteva dintre motive.

Read More