Motivarea proiectului de lege de revizuire a Constituției

Motivarea proiectului de lege de revizuire a Constituției

Actuala Constituție, în ciuda faptului că susține suveranitatea cetățenilor români, acordă toată puterea de decizie reprezentanților acestora, desemnați prin vot în cadrul alegerilor.

Prin introducerea pragului electoral, reprezentarea proporțională a voinței cetățenilor în Parlament este puternic viciată, garantându-se astfel perpetuarea anumitor partide politice la putere.

În același sens acționează și prevederea constituțională potrivit căreia mass-media este obligată să acorde timp de antenă doar organizațiilor „importante”, excluzând astfel grupurile politice noi, neagreate.

Iată ce se spune la art. 31 alineat (5):

Read More
Proiect de lege de revizuire. Statul, regiunile și comunitățile locale

Proiect de lege de revizuire. Statul, regiunile și comunitățile locale

TITLUL IV. STATUL, REGIUNILE ȘI COMUNITĂȚILE LOCALE

CAPITOLUL I. Relații între stat și regiuni. Sarcini ale statului și ale regiunilor

Art. 51. Sarcinile statului
(1) Statul îndeplinește sarcinile care-i sunt atribuite prin Constituție și legi.

Art. 52. Sarcinile regiunilor
(1) Regiunile îndeplinesc sarcinile care le sunt atribuite prin Constituție și legi.

Read More
Proiect de lege de revizuire. Principii generale

Proiect de lege de revizuire. Principii generale

În numele lui Dumnezeu, Atotputernicul!
Noi, cetățenii României, egali în drepturi, libertăți și obligații, știind că doar cel ce se folosește de libertatea sa este liber într-adevăr și că forța comunității se măsoară în funcție de bunăstarea celui mai vulnerabil dintre membrii acesteia, strâns uniți, pentru binele comun, hotărâți să ne asumăm deciziile necesare în ceea ce privește dezvoltarea materială și spirituală a comunității și a țării noastre, călăuziți de principiile și valorile creștine, dispunem revizuirea Constituției României după cum urmează.

Reforma Apărării și a Securității Naționale

Reforma Apărării și a Securității Naționale

PRINCIPII COORDONATOARE PENTRU VIITOARELE PROIECTE DE LEGE

Armata română

(1) Țara trebuie să aibă o armată de profesioniști, puternică, instruită și dotată la cel mai înalt nivel.
(2) Mărirea contingentului de profesioniști la 90 000 de luptători în primii 4 ani, iar până în anul 2030 la minimum 120 000.
(3) Adoptarea unui sistem coerent de selecție, pregătire și evoluție în carieră a rezerviștilor voluntari.

Read More