proiect modificare statut…

Art. 80. Funcțiile pentru care pot candida membrii Partidului Adevăr și Dreptate în cadrul intern.

 1. Oricare dintre membrii partidului care corespunde criteriilor de la capitolul II, art.14 alineat (3) din prezentul Statut poate candida pentru următoarele funcții în partid:
  a. președinte al PAD;
  b. prim-vicepreședinte al PAD;
  c. vicepreședinte al PAD;
  d. secretar General al PAD;
  e. Secretar general adjunct;
  f. Președinte al CNAD;
  g. membrii Comisei Naționale de Arbitraj și Disciplină;
  h. Trezorier Național al partidului;
  i. Trezorier adjunct;
  j. președinte al filialei PAD;
  k. vicepreședinte al filialei PAD;
  l. secretar Filială PAD;
  m. președinte al CADF;
  n. membrii ai CADF;
  o. trezorier al filialei PAD;
  p. președinte al sucursalei PAD;
  q. vicepreședinte al sucursalei PAD;
  r. secretar Sucursală;
 2. Funcțiile enumerate la alineatul (1) sunt funcții alese ale PAD.

Art. 81. Actele necesare fiecărui candidat al PAD indiferent de funcția pentru care candidează în partid sau în alegerile locale, generale, prezidențiale sau pentru parlamentul European.

 1. Fiecare candidat va trebui să depună, în mod obligatoriu, la dosarul de candidatură următoarele documente:
  a. cerere tip al cărei format estre stabilit de CND și specificat în R.O.F.
  b. curriculum vitae;
  c. ultima diplomă de studii (copie);
  d. cazier judiciar;
  e. cazier fiscal;
  f. declarație de avere;
  g. declarație de interese.

Art. 82. Procedura stabilirii candidaturilor pentru organele filialei sau ale sucursalei.

 1. Consiliul Național Director al PAD va fixa în termeni clari perioada și datele exacte de desfășurare a stabilirii candidaturilor membrilor PAD pentru funcțiile alese existente la nivelul organelor Filialelor/Sucursalelor astfel:
  a. perioada în care pot fi depuse candidaturile la secretariatele Filialelor/Sucursalelor împreună cu documentele necesare candidaturii evidențiate la art. 81.
  b. perioada în care Comisia de Arbitraj și Disciplină a filialei va valida sau invalida candidaturile;
  c. perioada în care pot fi depuse contestații la Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină, pentru invalidările anumitor candidaturi de către CADF;
  d. perioada în care CNAD trebuie să rezolve contestațiile și să dea o Decizie definitivă și irevocabilă.
 2. În final, secretariatele Filialelor/Sucursalelor vor înregistra toate candidaturile valide și vor încheia lista de candidaturi la termenul stabilit de Consiliul Național Director.

Art. 83. Alegerile interne în cadrul PAD.

 1. Se desfășoară în două direcții distincte:
  a. pentru ocuparea funcțiilor existente în PAD la toate nivelurile celor trei structuri de bază ale sale: Structura Națională, Structura Județeană și Structura Locală;
  b. pentru stabilirea candidaților partidului în alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale.

Art. 84. Procedura validării candidaturilor pentru organele Filialelor/Sucursalelor.

 1. Validarea candidaturilor membrilor PAD pentru organele sale locale sau județene este realizată de către Comisia de Arbitraj și Disciplină a filialei.
 2. Secretariatele Sucursalelor/Filialelor vor transmite Comisiilor de Arbitraj și Disciplină a Filialelor aparținătoare lista de candidaturi, cu toate documentele însoțitoare aferente fiecărei candidaturi, pentru validare.
 3. CADF va analiza, în termenul stabilit de CND, legalitatea candidaturilor în raport cu legea în vigoare, cu Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare al PAD.
 4. CADF va emite apoi o Decizie de validare/invalidare și motivarea necesară, pentru fiecare candidatură în parte.
 5. CADF va întocmi o listă nominală a candidaților validați/invalidați, însoțită de motivările aferente și o va depune/trimite la secretariatele Filialelor/ Sucursalelor în termenul stabilit de CND.
 6. Secretariatele Filialelor/Sucursalelor vor înștiința pe toți cei de pe listă asupra validării sau invalidării candidaturii lor de către Comisia de Arbitraj și Disciplină a filialei.
 7. Secretariatele Filialelor/sucursalei vor face cunoscute rezultatele proceselor de validare tuturor membrilor Filialelor/Sucursalelor, prin publicarea pe site-ul oficial la rubrica Informații interne.
 8. Cei invalidați vor putea contesta, cu argumente solide, decizia la CNAD.

Art. 85. Procedura alegerii funcțiilor de conducere ale organismelor filialei/sucursalei.

 1. Consiliul director al filialei/sucursalei, va organiza Adunarea Generală a membrilor filialei/sucursalei, pentru alegeri, conform celor stipulate în Hotărârea emisă de CND cu privire la organizarea alegerilor interne din cadrul PAD.
 2. În condițiile înființării unei noi sucursale cel care va organiza Adunarea Generală a membrilor viitoarei sucursale va fi împuternicitul PAD, numit prin Hotărâre, conducător al Grupului de inițiativă din localitatea respectivă.
  La adunarea generală de constituire a sucursalei vor participa în calitate de invitați membri ai CDF și/sau membri ai CND, după caz. Aceștia vor putea lua cuvântul dar nu vor avea drept de vot în Adunarea Generală respectivă.
 3. În condițiile înființării unei noi filiale, cel care va organiza Adunarea Generală a membrilor din județ va fi împuternicitul PAD, numit prin Hotărâre, conducător al Grupului de inițiativă pe județul respectiv. La Adunarea Generală de constituire a filialei vor participa în calitate de invitați membri ai CND. Aceștia vor putea lua cuvântul dar nu vor avea drept de vot în adunarea generală respectivă.
 4. La început se va da cuvântul candidaților, în ordinea stabilită la aliniatul 6 al acestui articol.
 5. Fiecare candidat va avea la dispoziție 5 minute pentru a spune Adunării Generale motivul pentru care a decis să candideze și ce îl recomandă pentru acea candidatură.
 6. Se va trece apoi la stabilirea prin vot secret a viitoarei conduceri a filialei/sucursalei alegându-se în ordine:
  a. trezorierul filialei/sucursalei;
  b. președintele Comisiei de Arbitraj și Disciplină a filialei ;
  c. secretarul filialei/sucursalei;
  d. vicepreședinții filialei/sucursalei
  e. președintele consiliului director al filialei/sucursalei;
 7. Fiecare dintre cei prezenți vor primi bilețelele cu numele candidaților pentru funcția respectivă.
 8. Fiecare membru cu drept de vot dintre cei prezenți va introduce apoi, în urna de vot, bilețelul cu numele celui pe care îl susține pentru funcția respectivă, iar bilețelele rămase le va introduce în urna colectoare.
 9. Se va trece la numărarea voturilor de către o comisie formată din 3 (trei) membri.
 10. Candidatul care va întruni cel mai mare număr de voturi va fi desemnat câștigător.
 11. Dacă pentru o anumită funcție va exista un singur candidat atunci se va proceda la votul cu bile.
 12. În condițiile în care se prezintă un singur candidat și este respins se trece la desemnarea unui altor candidați și se va relua votul pentru funcția respectivă.
 13. În finalul adunării generale va avea loc solemnitatea de investire a noilor membri a organismelor filialei/sucursalei, care se va desfășura astfel:
  a. Secretarul AGF/AGS va anunța pe rând, în ordinea în care au fost aleși, pe toți câștigătorii alegerilor care se vor prezenta în fața prezidiului;
  b. noul Președinte ales al consiliului director al filialei/sucursalei va rosti cuvântul de încheiere și va declara lucrările Adunării Generale respective încheiate;

Art. 86. Alegerea delegaților permanenți ai Filialelor la Adunarea Generală Națională a PAD.

 1. Delegații permanenți la Adunarea Generală Națională vor fi aleși dintre membrii Consiliilor Directoare ale Filialelor.

Art. 87. Procedura validării candidaturilor pentru ocuparea de funcții în organele structurii naționale a PAD.

 1. Consiliul Național Director, prin Hotărâre, va stabili strategia de desfășurare a acțiunilor specifice și necesare depunerii candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor existente în structura național a PAD, strategie din care nu trebuie să lipsească:
  a. perioada în care pot fi depuse dosarele de candidaturi la Secretariatul filialei;
  b. perioada în care candidaturile membrilor filialei pot fi validate de Comisia de Arbitraj și Disciplină a filialei;
  c. perioada în care se pot depune contestații la Comisia Națională de Arbitraj și Disciplină la invalidările unor candidaturi de către Comisia de Arbitraj și Disciplină a filialei;
  d. perioada în care CNAD are obligația să analizeze contestațiile la deciziile de invalidare a candidaturilor unor membri și să dea decizia definitivă și irevocabilă;
  e. data de desfășurare a adunărilor generale în filiale pentru votul final asupra stabilirii candidaturilor pentru Structura națională;
  f. perioada în care secretariatele sucursalelor sunt obligate să trimită la Secretariatul filialei dosarele complete de candidaturi ale celor aleși în Adunările Generale ale Sucursalelor;
  g. data în care toate filialele vor convoca adunările generale ale membrilor din fiecare județ, pentru alegerea candidaților la funcțiile alese ale Structurii Naționale;
  h. data limită de depunere a dosarelor de candidaturi, stabilite prin votul adunărilor generale ale filialelor la secretariatul general al PAD;
  i. data convocării Adunării Generale Naționale.

Art. 88. Procedura alegerii funcțiilor de conducere în organelor componente a Structurii Naționale a PAD.

 1. Se va da cuvântul fiecărui candidat care dorește să ocupe funcții în organismele Structurii Naționale a PAD, în ordinea prezentată la punctul (3);
 2. Fiecare candidat va avea la dispoziție un anumit timp stabilit în ROF, pentru a spune Adunării Generale motivul pentru care a decis să candideze și ce îl recomandă pentru acea candidatură.
 3. Se va trece apoi la stabilirea prin vot secret a ocupării funcțiilor de conducere existente în Structura Națională a PAD în următoarea ordine:
  a. trezorierul Național;
  b. președintele Comisiei Naționale de Arbitraj și Disciplină;
  c. secretarul General al PAD;
  d. vicepreședinte;
  e. prim-vicepreședinte al PAD;
  f. președintele PAD.
 4. Fiecare dintre cei prezenți vor primi bilețele cu numele candidaților pentru funcția respectivă.
 5. Fiecare membru cu drept de vot dintre cei prezenți va introduce apoi, în urna de vot, bilețelul cu numele celui pe care îl susține pentru funcția respectivă, iar bilețele rămase le va introduce în urna colectoare.
 6. Se va trece la numărarea voturilor de către o comisie formată din 10 (zece) membri.
 7. Candidatul care va întruni cel mai mare număr de voturi va fi desemnat câștigător.
 8. Dacă pentru o anumită funcție va exista un singur candidat atunci se va proceda la votul cu bile.
 9. În condițiile în care se prezintă un singur candidat și este respins se trece la desemnarea, pe loc, a unui alt candidat, sau a unor alți candidați și se reia votul.
 10. În finalul Adunării Generale va avea loc solemnitatea de investire a noilor membri a organismelor structurii naționale a PAD (sau a reconfirmării vechii componențe, dacă va fi cazul), care se va desfășura astfel:
  a. Secretarul AGN va anunța pe rând, în ordinea în care au fost aleși, pe toți câștigătorii alegerilor care se vor prezenta în fața prezidiului;
  b. noul Președinte al PAD va rosti cuvântul de încheiere și va declara lucrările Adunării Generale Naționale încheiate.