Proiect de modificare statut…

Capitolul VII

Administrarea patrimoniului și sursele de finanțare.

Venituri și cheltuieli

Art. 91. Partidul Adevăr și Dreptate poate deține bunuri mobile și imobile care sunt necesare activităților sale specifice.

1.Sursele de finanțare ale partidului provin din:
a. cotizațiile membrilor partidului;
b. sponsorizări legale;
c. donații și legate;
d. subvenții de la bugetul de stat;
e. venituri provenite din activități proprii și dobânzi;
f. alte surse, potrivit legii.

Operațiunile de încasări și plăți se efectuează exclusiv prin conturi în lei și în valută, deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în România. Toate operațiunile sunt gestionate, la nivel local și național, de trezorierii partidului.

Toate veniturile și cheltuielile partidului vor fi transparente pentru toți membri care le vor putea urmării, în mod exclusiv, pe site-ul oficial la secțiunea Patrimoniu.

Membrii partidului vor achita cotizația lunară, la valoarea stabilită, exclusiv, prin virament bancar.

Cotizația membrilor reprezintă suma încasată lunar de la membrii partidului înregistrați în registrul național al membrilor PAD.

Consiliul Național Director stabilește anual, prin hotărâre, nivelul cotizației lunare.

Art. 92. Cheltuielile partidului

1. Partidul Adevăr și Dreptate poate avea cheltuieli în următoarele direcții:
a. plată chirii;
b. plată promovare;
c. finanțare campanie electorală;
d. achiziționare de bunuri și materiale necesare desfășurării activităților partidului;
e. cumpărare de sedii;
f. plata deplasări și cazare membri aflați în misiune oficială pentru interese de partid;
g. plata unor indemnizații către unii membri ai PAD care își dedică întreaga activitate sarcinilor de partid;
h. alte cheltuieli necesare desfășurării activității partidului și prevăzute de lege.

Art.93. Administrarea patrimoniului PAD la nivel de sucursală/filială.

1. La nivel local/județean patrimoniul PAD va fi administrat de Trezoreria filialei care va tine o evidentă strictă a veniturilor și cheltuielilor la nivel local/județean precum și a tuturor valorilor mobile și imobile ale sucursalei PAD.

3. Trezoreria filialei va face trimestrial un raport asupra celor evidențiate la alineatul (1) al acestui articol și-l va transmite Trezoreriei naționale.

2. Fiecărei sucursale a PAD i se va aloca, in funcție de numărul de membri și de activitatea depusă, un buget anual.

filiala va vira în contul central al PAD 20% din totalul veniturilor sale lunare.

Art. 94. Administrarea patrimoniului PAD la nivel național.

1. La nivel național patrimoniul va fi administrat de Trezoreria Națională a PAD care va tine o evidentă strictă a veniturilor și cheltuielilor precum și a tuturor valorilor mobile și imobile ale PAD, în conformitate cu legile țării și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

2. Întregul patrimoniu financiar va putea fi vizualizat pe site-ul oficial la secțiunea Patrimoniu, unde vor putea vedea oricând veniturile și cheltuielile PAD.